Samo podniesienie wieku emerytalnego to za mało

Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn oraz stworzenie możliwości odejścia na emeryturę w wieku 65 lat osobom, które pracowały i płaciły składki na ubezpieczenie co najmniej 40 lat – proponuje Kongres Przedsiębiorczości, który zrzesza największe organizacje przedsiębiorców i pracodawców.

Publikacja: 08.03.2012 17:56

Samo podniesienie wieku emerytalnego to jednak za mało, potrzebne są dodatkowe działania dotyczące rynku pracy, kodeksu pracy oraz polityki społecznej.

- Żyjemy coraz dłużej. Nasze życie wydłuża się mniej więcej o 1 rok co 5 lat. Podniesienie minimalnego wieku uprawniającego do emerytury jest więc niezbędne, aby powstrzymać drastyczną obniżkę świadczeń, przyspieszyć wzrost zamożności Polaków oraz wyrównać szanse kobiet na rynku pracy – powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Kongresu Przedsiębiorczości, prezydent PKPP Lewiatan.

- Bez zmian emerytury, które będą otrzymywali pracownicy będą bardzo niskie. Uważamy, że jako odpowiedzialni pracodawcy powinniśmy myśleć o tym jak nasi pracownicy będą funkcjonowali po czasie, kiedy przestaną być w pełni zatrudnieni – dodała Henryka Bochniarz - Z naszych prognoz, ale i tych pokazywanych przez rząd wynika, że będziemy mieć ogromne kłopoty ze znajdowaniem ludzi do pracy- podkreśliła.

Roman Rewald z Amerykańskiej Izby Handlowej powiedział podczas konferencji, że w USA wiek emerytalny podwyższono do 67 roku życia już w latach osiemdziesiątych. "Jest to system elastyczny, można przejść na emeryturę w wieku 62 lat, ale świadczenia są wtedy redukowane o 30 proc. Przy przejściu na emeryturę w wieku 63 lat redukcja wynosi 25 proc." - mówił Rewald.

Pracodawcy uważają jednak, że najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi polska gospodarka jest zapewnienie pracy tym osobom, które będą dłużej pracowały. - Bo co z tego, że podwyższymy wiek, jak ludzie wylądują na zasiłkach. Reforma po prostu nie uda się, jeżeli nie będą powstawać miejsca pracy  – przypomniał Mieczysław Bąk, sekretarz KIG. Dlatego Kongres zaproponował osiem dodatkowych rozwiązań, jakie zdaniem przedsiębiorców należy wprowadzić w życie.  Są to

ograniczenie dopłat do emerytur uprzywilejowanych i przeznaczenie części odzyskanych w ten sposób pieniędzy na aktywizację zawodową i poprawę opieki zdrowotnej, zmniejszenie obciążeń najniższych wynagrodzeń podatkami i składkami, a także  dofinansowanie i zwiększenie efektywności publicznych służb zatrudnienia oraz kontraktowanie usług firm zajmujących się aktywizacją zawodową.

Iwona Sroka z Pracodawcy RP powiedziała, że należy znieść przedemerytalny okres ochronny: - To absolutnie zniechęca do zatrudniania osób, które w tym wieku się znalazły lub do niego się zbliżają - podkreśliła. Przedsiębiorcy proponują również umożliwienie pracodawcom elastyczniejszego organizowania czasu pracy poprzez wydłużenie okresu rozliczeniowego i wprowadzenie indywidualnych kont czasu pracy, czy wprowadzenie „bonów opiekuńczych" i zwiększenie dofinansowania opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Kolejna propozycja dotyczy wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym samozatrudnione kobiety i mężczyźni powinni mieć, tak jak osoby na etacie, prawo do urlopu wychowawczego i odprowadzonych w tym czasie przez państwo składek emerytalnych od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia naliczanego za poprzedni kwartał.

Kongres proponuje też, dofinansowanie i zwiększenie efektywności publicznych służb zatrudnienia oraz kontraktowanie usług firm zajmujących się aktywizacją zawodową.

Postulaty te zostały przedstawione premierowi Donaldowi Tuskowi. Kongres ma nadzieje, że w ramach konsultacji nad projektem zmieniającym wiek emerytalny premier spotka się z organizacjami zrzeszonymi w KP.

Samo podniesienie wieku emerytalnego to jednak za mało, potrzebne są dodatkowe działania dotyczące rynku pracy, kodeksu pracy oraz polityki społecznej.

- Żyjemy coraz dłużej. Nasze życie wydłuża się mniej więcej o 1 rok co 5 lat. Podniesienie minimalnego wieku uprawniającego do emerytury jest więc niezbędne, aby powstrzymać drastyczną obniżkę świadczeń, przyspieszyć wzrost zamożności Polaków oraz wyrównać szanse kobiet na rynku pracy – powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Kongresu Przedsiębiorczości, prezydent PKPP Lewiatan.

Pozostało 83% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora