Nowe propozycje w sprawie wieku emerytalnego

Powszechny wiek emerytalny 67 lat, o dwa lata krótszy dla osób z 40 letnim stażem

Publikacja: 14.02.2012 13:51

Nowe propozycje w sprawie wieku emerytalnego

Foto: Bloomberg

PKPP Lewiatan proponuje by wszyscy przechodzili na emeryturę w wieku 67 lat. Jednak osoby, które pracowały i płaciły składki na ubezpieczenie emerytalne co najmniej 40 lat,  miały prawo skończyć karierę zawodową w wieku  65 lat.

Zdaniem organizacji przedsiębiorców potrzebne jest stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn.

Przedsiębiorcy argumentują, iż podwyższenie wieku emerytalnego, nie spowoduje wzrostu bezrobocia, jak obawia się wielu krytyków tego pomysłu.  - Po pierwsze, liczba osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) zaczęła się zmniejszać i w ciągu 10 lat stopnieje o blisko 1,5 mln. Po drugie, podnosząc wiek emerytalny i ograniczając wydatki na dopłaty do emerytur uprzywilejowanych grup, będziemy mogli zwiększyć nakłady na inwestycje, tworzenie miejsc pracy i aktywizację bezrobotnych. Jeżeli chcemy mieć wyższą emeryturę to musimy dłużej pracować. – tłumaczy Jacek Męcina, ekspert PKPP Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana czas wydłużania wieku emerytalnego dla kobiet nie powinien być tak długi jak proponuje rząd. - Kobiety żyją znacznie dłużej od mężczyzn, a ich ustawowy wiek emerytalny jest niższy aż o 5 lat, proponujemy, aby wiek kobiet był podnoszony szybciej niż mężczyzn. Opowiadamy się tym samym za równością kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym.  – dodaje Małgorzata Rusewicz. Tłumaczy, iż oczekiwana długość dalszego życia kobiety w wieku 50 lat to 32 lata, a mężczyzny 26 lat.  - Stąd wiek emerytalny mężczyzn powinien być podnoszony o 1 miesiąc co 4 miesiące, tak jak zakłada rząd, a wiek emerytalny kobiet dwa razy szybciej, czyli o 1 miesiąc co 2 miesiące. Pozwoli to podnieść wiek do 67 lat dla mężczyzn w ciągu 8 lat, a dla kobiet w ciągu 14 lat. Warto zauważyć, że zmiana ta będzie powolna i niezbyt dolegliwa, ponieważ w ciągu tych 14 lat życie kobiet wydłuży się o 3 lata. – dodaje dyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy.

Lewiatan kwestionuje pomysł PSL, by kobiety, które urodziły dzieci, mogły wcześniej przechodzić na emeryturę.  - Samozatrudnionym, zarówno kobietom i mężczyznom, tak jak osobom pracującym na etacie, powinniśmy natomiast zapewnić prawo do urlopu wychowawczego i odprowadzonych w tym czasie przez państwo składek emerytalnych od 60 proc. przeciętnego  wynagrodzenia naliczanego za poprzedni kwartał. – Dodaje Jeremi Mordasewicz, ekspert Lewiatana

Przedsiębiorcy przyznają, że najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi gospodarka i polityka społeczna to zapewnienie pracy tym osobom, które będą dłużej zatrudnione. Bo co z tego, że podwyższymy wiek, jak ludzie wylądują na zasiłkach. Podwyższenie wieku emerytalnego powinno być powiązane z działaniami wspierającymi wzrost inwestycji i zatrudnienia.

PKPP Lewiatan zgłasza pakiet rozwiązań, jakie według konfederacji powinny towarzuyszyć podnoszeniu wieku emerytalnemu. To: ograniczenie dopłat do emerytur uprzywilejowanych grup (rolników, górników, pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów) i przeznaczenie części odzyskanych w ten sposób pieniędzy na aktywizację zawodową i poprawę opieki zdrowotnej;

zmniejszenie obciążeń najniższych wynagrodzeń podatkami i składkami i tym samym zwiększenie płac netto.  Zdaniem Lewiatana wzmocni to motywację do pracy i zwiększy mobilność, szczególnie osób o niskich wynagrodzeniach.

Kolejny postulat to dofinansowanie i zwiększenie efektywności publicznych służb zatrudnienia oraz kontraktowanie usług firm zajmujących się aktywizacją zawodową.

Lewiatan uważa, że wynagrodzenie dla urzędów pracy i agencji powinno być uzależnione od ich skuteczności, a nie jak obecnie od liczby bezrobotnych. Potrzebne jest upowszechnienie indywidualnych planów pomocy dla osób bez pracy.

Organizacja proponuje również:  trójstronne finansowanie i organizowanie edukacji dorosłych.  – Oznacza to połączenie środków publicznych (rządowych i samorządowych), pracodawców (Fundusz Pracy, zakładowe fundusze socjalne i szkoleniowe) i pracowników. – tłumaczy Jacek Męcina.

Dodatkowo potrzebne są zmiany związane z kodeksem pracy: zniesienie przedemerytalnego okresu ochronnego, umożliwienie pracodawcom elastyczniejszego organizowania czasu pracy poprzez wydłużenie okresu rozliczeniowego i wprowadzenie indywidualnych kont czasu pracy.

W ramach polityki społecznej PKPP Lewiatan proponuje wprowadzenie „bonów opiekuńczych" i zwiększenie dofinansowania opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.  - Ci, którzy opiekują się takimi osobami powinni otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość byłaby uzależniona od kwoty dofinansowania do pobytu w żłobku lub domu opieki społecznej. – tłumaczy Małgorzata Rusewicz.

Dodatkowo po to  by pobudzić inwestycje prywatne i poprawić sytuację na rynku pracy przedsiębiorcy proponują zmniejszenie opodatkowania majątku produkcyjnego. - Obecne opodatkowanie budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest 30 razy wyższe niż mieszkaniowych i oznacza wspieranie konsumpcji kosztem ograniczenia produkcji.  – tłumaczy Jeremii Mordasewicz.

PKPP Lewiatan proponuje by wszyscy przechodzili na emeryturę w wieku 67 lat. Jednak osoby, które pracowały i płaciły składki na ubezpieczenie emerytalne co najmniej 40 lat,  miały prawo skończyć karierę zawodową w wieku  65 lat.

Zdaniem organizacji przedsiębiorców potrzebne jest stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn.

Pozostało 93% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży