Nowe propozycje w sprawie wieku emerytalnego

Powszechny wiek emerytalny 67 lat, o dwa lata krótszy dla osób z 40 letnim stażem

Publikacja: 14.02.2012 13:51

Nowe propozycje w sprawie wieku emerytalnego

Foto: Bloomberg

PKPP Lewiatan proponuje by wszyscy przechodzili na emeryturę w wieku 67 lat. Jednak osoby, które pracowały i płaciły składki na ubezpieczenie emerytalne co najmniej 40 lat,  miały prawo skończyć karierę zawodową w wieku  65 lat.

Zdaniem organizacji przedsiębiorców potrzebne jest stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn.

Przedsiębiorcy argumentują, iż podwyższenie wieku emerytalnego, nie spowoduje wzrostu bezrobocia, jak obawia się wielu krytyków tego pomysłu.  - Po pierwsze, liczba osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) zaczęła się zmniejszać i w ciągu 10 lat stopnieje o blisko 1,5 mln. Po drugie, podnosząc wiek emerytalny i ograniczając wydatki na dopłaty do emerytur uprzywilejowanych grup, będziemy mogli zwiększyć nakłady na inwestycje, tworzenie miejsc pracy i aktywizację bezrobotnych. Jeżeli chcemy mieć wyższą emeryturę to musimy dłużej pracować. – tłumaczy Jacek Męcina, ekspert PKPP Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana czas wydłużania wieku emerytalnego dla kobiet nie powinien być tak długi jak proponuje rząd. - Kobiety żyją znacznie dłużej od mężczyzn, a ich ustawowy wiek emerytalny jest niższy aż o 5 lat, proponujemy, aby wiek kobiet był podnoszony szybciej niż mężczyzn. Opowiadamy się tym samym za równością kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym.  – dodaje Małgorzata Rusewicz. Tłumaczy, iż oczekiwana długość dalszego życia kobiety w wieku 50 lat to 32 lata, a mężczyzny 26 lat.  - Stąd wiek emerytalny mężczyzn powinien być podnoszony o 1 miesiąc co 4 miesiące, tak jak zakłada rząd, a wiek emerytalny kobiet dwa razy szybciej, czyli o 1 miesiąc co 2 miesiące. Pozwoli to podnieść wiek do 67 lat dla mężczyzn w ciągu 8 lat, a dla kobiet w ciągu 14 lat. Warto zauważyć, że zmiana ta będzie powolna i niezbyt dolegliwa, ponieważ w ciągu tych 14 lat życie kobiet wydłuży się o 3 lata. – dodaje dyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy.

Lewiatan kwestionuje pomysł PSL, by kobiety, które urodziły dzieci, mogły wcześniej przechodzić na emeryturę.  - Samozatrudnionym, zarówno kobietom i mężczyznom, tak jak osobom pracującym na etacie, powinniśmy natomiast zapewnić prawo do urlopu wychowawczego i odprowadzonych w tym czasie przez państwo składek emerytalnych od 60 proc. przeciętnego  wynagrodzenia naliczanego za poprzedni kwartał. – Dodaje Jeremi Mordasewicz, ekspert Lewiatana

Przedsiębiorcy przyznają, że najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi gospodarka i polityka społeczna to zapewnienie pracy tym osobom, które będą dłużej zatrudnione. Bo co z tego, że podwyższymy wiek, jak ludzie wylądują na zasiłkach. Podwyższenie wieku emerytalnego powinno być powiązane z działaniami wspierającymi wzrost inwestycji i zatrudnienia.

PKPP Lewiatan zgłasza pakiet rozwiązań, jakie według konfederacji powinny towarzuyszyć podnoszeniu wieku emerytalnemu. To: ograniczenie dopłat do emerytur uprzywilejowanych grup (rolników, górników, pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów) i przeznaczenie części odzyskanych w ten sposób pieniędzy na aktywizację zawodową i poprawę opieki zdrowotnej;

zmniejszenie obciążeń najniższych wynagrodzeń podatkami i składkami i tym samym zwiększenie płac netto.  Zdaniem Lewiatana wzmocni to motywację do pracy i zwiększy mobilność, szczególnie osób o niskich wynagrodzeniach.

Kolejny postulat to dofinansowanie i zwiększenie efektywności publicznych służb zatrudnienia oraz kontraktowanie usług firm zajmujących się aktywizacją zawodową.

Lewiatan uważa, że wynagrodzenie dla urzędów pracy i agencji powinno być uzależnione od ich skuteczności, a nie jak obecnie od liczby bezrobotnych. Potrzebne jest upowszechnienie indywidualnych planów pomocy dla osób bez pracy.

Organizacja proponuje również:  trójstronne finansowanie i organizowanie edukacji dorosłych.  – Oznacza to połączenie środków publicznych (rządowych i samorządowych), pracodawców (Fundusz Pracy, zakładowe fundusze socjalne i szkoleniowe) i pracowników. – tłumaczy Jacek Męcina.

Dodatkowo potrzebne są zmiany związane z kodeksem pracy: zniesienie przedemerytalnego okresu ochronnego, umożliwienie pracodawcom elastyczniejszego organizowania czasu pracy poprzez wydłużenie okresu rozliczeniowego i wprowadzenie indywidualnych kont czasu pracy.

W ramach polityki społecznej PKPP Lewiatan proponuje wprowadzenie „bonów opiekuńczych" i zwiększenie dofinansowania opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.  - Ci, którzy opiekują się takimi osobami powinni otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość byłaby uzależniona od kwoty dofinansowania do pobytu w żłobku lub domu opieki społecznej. – tłumaczy Małgorzata Rusewicz.

Dodatkowo po to  by pobudzić inwestycje prywatne i poprawić sytuację na rynku pracy przedsiębiorcy proponują zmniejszenie opodatkowania majątku produkcyjnego. - Obecne opodatkowanie budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest 30 razy wyższe niż mieszkaniowych i oznacza wspieranie konsumpcji kosztem ograniczenia produkcji.  – tłumaczy Jeremii Mordasewicz.

PKPP Lewiatan proponuje by wszyscy przechodzili na emeryturę w wieku 67 lat. Jednak osoby, które pracowały i płaciły składki na ubezpieczenie emerytalne co najmniej 40 lat,  miały prawo skończyć karierę zawodową w wieku  65 lat.

Zdaniem organizacji przedsiębiorców potrzebne jest stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn.

Pozostało 93% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli