IKZE już także w KBC TFI

Od początku lutego klienci Kredyt Banku mają możliwość otwarcia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w funduszach zarządzanych przez KBC TFI

Aktualizacja: 14.02.2012 20:25 Publikacja: 09.02.2012 14:31

Oszczędzający ma możliwość odkładania pieniędzy w 8 funduszach inwestycyjnych o różnorodnej polityce inwestycyjnej. Klient może wybrać jedno lub kilka rozwiązań.

Może wybrać jedną lub kilka spośród 8 różnych strategii: KBC Pieniężny (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Papierów Dłużnych (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Stabilny (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Globalny Stabilny (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Aktywny (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Akcyjny (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Globalny Akcyjny (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO

Oprócz standardowych korzyści związanych z systematycznym i długookresowym oszczędzaniem (efekt procentu składanego, uśrednianie ceny zakupu) niewątpliwą zaletą IKZE jest możliwość odliczenia środków wpłaconych na to konto w danym roku kalendarzowym od podstawy opodatkowania w rocznym dokumencie PIT.

- Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci, którzy zdecydują się na otwarcie IKZE będą mogli już w najbliższych latach oszczędzania cieszyć się ulgą podatkową – mówi Katarzyna Szczepkowska, prezes KBC TFI. – To korzyść odczuwalna tu i teraz, mająca bezpośredni wpływ na bieżące finanse.

Natomiast w momencie rezygnacji z korzystania z IKE klient będzie miał obowiązek zaliczyć środki pochodzące z inwestycji w całości do dochodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym i rozliczyć je na zasadach ogólnych według obowiązującej skali podatkowej.

Minimalna jednorazowa wpłata na IKZE do funduszu wynosi 100 zł, kolejne 50 zł.

- Dodatkowym argumentem przemawiającym za otwarciem IKZE właśnie w Kredyt Banku jest brak opłat za otwarcie, wpłaty i wypłaty z tego konta – podkreśla Paweł Niemiec, członek zarządu KBC TFI.

Bank nie pobiera opłat za otwarcie, wpłaty oraz wypłaty z tego konta.

- Zdajemy sobie sprawę, że oszczędzanie na emeryturę nie jest popularne wśród Polaków. Liczymy jednak, ze świadomość w tej kwestii będzie wzrastać. Aby zachęcić do oszczędzania, w Kredyt Banku zrezygnowaliśmy z pobierania prowizji za wpłaty na IKZE, która na rynku może wynosić nawet 8 proc. wpłacanych kwot. Nasza oferta to kolejny dowód przyjętej na początku zeszłego roku strategii Finanse z Zasadami, mającej na celu oferowanie najlepszych produktów bez nieuzasadnionych kosztów i warunków – powiedział Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w Departamencie Marketingu Kredyt Banku.

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to nowe rozwiązanie, umożliwiające dobrowolne oszczędzanie na emeryturze w ramach III filaru. To specjalnie wydzielone konto w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI.

Oszczędzający ma możliwość odkładania pieniędzy w 8 funduszach inwestycyjnych o różnorodnej polityce inwestycyjnej. Klient może wybrać jedno lub kilka rozwiązań.

Może wybrać jedną lub kilka spośród 8 różnych strategii: KBC Pieniężny (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Papierów Dłużnych (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Stabilny (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Globalny Stabilny (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Aktywny (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Akcyjny (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Globalny Akcyjny (w ramach KBC Parasol FIO)KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora