W styczniu nadzór zarejestrował dwa pracownicze programy emerytalne (PPE), służące do dodatkowego oszczędzania w firmie. Jeden należy do Nordea Bank Polska. Program został utworzony w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zarządzającym programem jest spółka z grupy - Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Z kolei Agencję Ratingu Społecznego stworzyła PPE w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. Składki pracowników będą lokowane w dwóch funduszach: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1 oraz SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 2.

W rejestrze nadzoru wpisanych jest obecnie 1118 programów pracowniczych. W minionym roku nadzór zarejestrował 36 pracowniczych programów emerytalnych. O siedem więcej niż rok wcześniej