Jerzy Nowak pracuje od 1997 roku w Allianz. Początkowo był konsultantem medycznym, następnie awansował na stanowisko dyrektora ubezpieczeń zdrowotnych i grupowych na życie. Od 2004 r. był członek zarządu, a następnie wiceprezesem odpowiedzialnym za ubezpieczenia życiowe indywidualne, ubezpieczenia grupowe, osobowe, turystyczne, a od 2006 roku za sieć własną sprzedaży.

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, następnie uzyskał specjalizację chirurga. Jego kandydatura musi jeszcze uzyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego.

Prezesem PTE Allianz jest Agnieszka Nogajczyk-Simeonow. W zarządzie spółki zasiada jeszcze Grzegorz Zubrzycki, odpowiedzialny za inwestycje. Do niedawna w zarządzie zasiadała jeszcze Iwona Hykawy.