Nowe programy emerytalne wpisane do rejestru utworzyły dwie spółki:  KAR-Bud oraz Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans" (oddział Rogowiec). Oba programy zostały otworzone w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszy inwestycyjnych PZU.

Nadzór wpisał w tym roku do rejestru 31 nowych programów. Więcej niż w ubiegłym roku gdy było 29 takich wpisów. Obecna liczba zarejestrowanych i działających PPE wynosi 1115. W Polsce działa także około 1 tys. pozaustawowych planów zakładowych, czyli takich, które nie zostały utworzone zgodnie z ustawą o pracowniczych programach emerytalnych.

Pracownicze programy emerytalne (PPE) to jedna z form dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Tworzone są w zakładach pracy.