Trzeba oszczędzać na lepszą przyszłość

Zarobić można i na inwestycjach w akcje, i w obligacje. Jeśli pozostało niewiele lat do emerytury, można założyć lokatę w banku

Aktualizacja: 10.11.2011 11:00 Publikacja: 10.11.2011 00:20

Trzeba oszczędzać na lepszą przyszłość

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

W tym roku, gdy sytuacja na rynkach finansowych jest bardzo nerwowa ze względu na nierozwiązane wciąż problemy strefy euro, zyski przynoszą fundusze inwestujące stosunkowo bezpiecznie. Wśród najlepszych dostępnych w ramach IKE dominują fundusze lokujące w zagraniczne papiery rządowe. Ich dobre wyniki to głównie efekt osłabienia się polskiej waluty.

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku w funduszach inwestujących w zagraniczne papiery dłużne można było zarobić kilkanaście procent, najwięcej w Arka Obligacji Europejskich – 12,2 proc. W tym samym czasie niektóre fundusze akcji zanotowały kilkadziesiąt procent straty. Podobnie jest w dłuższych okresach.

Zobacz zmiany wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

W ubiegłorocznym raporcie na temat IKE („Moje Pieniądze", 25 listopada 2010 r.) fundusze akcji prezentowały się świetnie. W obecnym zestawieniu w czołówce są zarówno fundusze akcji, jak i obligacji.

Tak samo jest z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. W tym roku najlepsze okazały się: ING Międzynarodowych Obligacji (10 proc.) i PZU Papierów Dłużnych (9,5 proc.). Co ciekawe, na trzeciej pozycji uplasował się fundusz Nordea Hedgingowy Akcji, który jeszcze rok temu wypadał słabo. W najdłuższym analizowanym okresie (siedem lat) żaden fundusz ubezpieczeniowy nie odnotował straty.

Ci, którzy założyli IKE w banku, zyskują rocznie po kilka procent. Jest to pewny zarobek, niezależny od koniunktury na giełdzie. W ciągu ostatniego roku oprocentowanie się nie zmieniało. Wynosi od 5 do 3 proc. w skali roku. Najwyższą stawkę oferuje Bank Millennium, a najniższą PKO BP.

W ramach IKE można też lokować oszczędności w skarbowych obligacjach dziesięcioletnich (trzeba wtedy założyć IKE-Obligacje w PKO BP lub biurze maklerskim tego banku). Obecnie ich oprocentowanie wynosi 5,75 proc. w skali roku. W kolejnych latach jest ustalane na podstawie wskaźnika inflacji powiększanego o stałą marżę w wysokości 3 pkt proc.

 

OPINIE

Marcin Grochowski,

Biuro Sprzedaży Detalicznej KBC TFI

Podstawowy sens posiadania IKE to budowa kapitału na przyszłość z myślą o latach emerytury, zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych – optymalizacja podatkowa oraz wyższy standard życia na emeryturze. Oszczędzać powinny przede wszystkim osoby młode, które wkraczają na rynek pracy, gdyż już niewielkie kwoty nawet 100, złotych na miesiąc dadzą im, w chwili uzyskania świadczeń emerytalnych, tj. po około 30 latach, pokaźny zasób środków, w tym wypracowany zysk od którego nie będzie pobrany podatek. IKE jest opłacalne z dwóch powodów. Po pierwsze kwestia zwolnienia z podatku dochodowego, drugi aspekt to czas trwania inwestycji, dla osób rozpoczynających pracę jest to co najmniej 30 lat, tak długi czas trwania inwestycji, nawet w najbardziej dynamicznej fundusze akcyjne – przyniesie ponadprzeciętny zysk. Ponadto klient ma możliwość zmiany strategii inwestycyjnej w zależności od czasu trwania inwestycji, w momencie zbliżania się momentu osiągnięcia wieku emerytalnego strategia inwestycyjna powinna chronić zgromadzony kapitał oraz wypracowane zyski. Oczywiście dynamiczne zmiany sytuacji rynkowej mogą być przez klienta  wykorzystywane do zmiany strategii.

 

Michał Szrajber,

specjalista w Wydziale Produktów Inwestycyjnych, odpowiedzialny za ofertę mBanku i MultiBanku

Trudniejsza sytuacja kobiet na rynku pracy oraz ich niższy wiek emerytalny powodują, że powinny one dużo wcześniej myśleć o zabezpieczeniu swojej sytuacji finansowej, a tym samym chętniej decydować się na dodatkowe formy oszczędzania, np.  w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych. Statystyki mBanku wyraźnie pokazują, że z roku na rok rośnie liczba użytkowniczek tego produktu. Aktualnie panie stanowią ponad 40 proc. wszystkich klientów mBanku, posiadających lokaty w ramach IKE. Na pewno wpływa na to brak wymogów co do minimalnej wpłaty oraz konieczności wpłaty określonej wartości środków w ciągu roku.  Lokaty IKE są bezpieczną inwestycją, przeznaczoną dla osób, którym zależy przede wszystkim na stabilnym wzroście. Natomiast mniejszym zainteresowaniem wśród naszych klientek cieszy się inwestowanie w ramach funduszy  inwestycyjnych  IKE. Na tę formę oszczędzania  decyduje się niespełna 30 proc. klientek posiadających konto emerytalne w mBanku.

 

Mariusz Zagajewski

dyrektor Departamentu Indywidualnych Ubezpieczeń na Życie i Emerytalnych w Generali

Obowiązkowy system emerytalny nie jest w stanie zapewnić pracującym obecnego standardu życia po zakończeniu ich aktywności zawodowej, a wysokość wypłacanej w przyszłości emerytury może okazać się zbyt niska. IKE stanowi, zatem niezbędne, dodatkowe zabezpieczenie przyszłych środków, dając Klientom poczucie komfortu i bezpieczeństwa finansowego. Niewątpliwą zaletą IKE jest to, że w odróżnieniu od tradycyjnych ubezpieczeń na życie prowadzonych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi środki zgromadzone na IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego jego posiadaczy są zwolnione od podatku od zysków kapitałowych i innych obciążeń.

 

Grzegorz Zalewski,

ekspert DM BOŚ

Gdy w 2008 roku zapadła decyzja o zwiększeniu rocznego limitu wpłat na Indywidualne Konta Emerytalne (zwiększono dwukrotnie, do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) oznaczało to, że wpłacając pod koniec roku 2008 na rachunek IKE całość rocznego limitu 4055 zł, i na początku 2009 – 9579 zł, dysponujemy całkiem rozsądną kwotą, by zacząć rozważać niedoceniany wówczas segment, jakim było IKE w ramach rachunku maklerskiego. Dla wielu inwestorów bieżące zalety związane z IKE w formie rachunku maklerskiego były wyjątkowo atrakcyjne. Rachunek taki, niczym nie różni się od klasycznego rachunku maklerskiego – możemy na niego wpłacać pieniądze w dowolnym momencie (do ustalonego limitu rocznego), kupować akcje, obligacje czy certyfikaty notowane na GPW, rynku Catalyst, czy NewConnect. W zamian za to możemy cieszyć się brakiem podatku od: zysków kapitałowych, dywidend i  odsetek od obligacji. Wszystko pod jednym warunkiem – do osiągnięcia wieku emerytalnego nie wypłacimy pieniędzy z tego rachunku. Niemniej jednak, jeśli się okaże, że pieniądze tam zgromadzone są nam potrzebne możemy je wypłacić, tracąc wymienione wyżej przywileje podatkowe. W efekcie mamy normalny rachunek maklerski.

 

Trzeba gromadzić kapitał na emeryturę

W tym roku, gdy sytuacja na rynkach finansowych jest bardzo nerwowa ze względu na nierozwiązane wciąż problemy strefy euro, zyski przynoszą fundusze inwestujące stosunkowo bezpiecznie. Wśród najlepszych dostępnych w ramach IKE dominują fundusze lokujące w zagraniczne papiery rządowe. Ich dobre wyniki to głównie efekt osłabienia się polskiej waluty.

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku w funduszach inwestujących w zagraniczne papiery dłużne można było zarobić kilkanaście procent, najwięcej w Arka Obligacji Europejskich – 12,2 proc. W tym samym czasie niektóre fundusze akcji zanotowały kilkadziesiąt procent straty. Podobnie jest w dłuższych okresach.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą