Nowe zasady wyliczania kapitału początkowego

ZUS odpowiada na wątpliwości czytelników dotyczące zmian w naliczaniu kapitału początkowego

Publikacja: 08.11.2011 19:51

Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS

Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS

Foto: ZUS

Do 23 września zasadą przy naliczaniu kapitału początkowego było porównywanie zarobków ubezpieczonego do przeciętnego rocznego zarobku, obecnie porównuje się do przeciętnego wynagrodzenia z tych miesięcy kiedy pracował.

Art 174 pkt 3b ustawy mówi:  „Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony po raz pierwszy przystąpił do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów prawa polskiego i dlatego pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu".

Czy to oznacza, że osoby przebywające np. na urlopie wychowawczym powracając do pracy np. w połowie roku i  rok ten przyjęty jest do wyliczenia podstawy wymiaru mają prawo do wyliczenia wg nowych zasad tzn zarobki z miesięcy przepracowanych porównywane są do przeciętnego wynagrodzenia z tych miesięcy pracy? Taki wniosek wysnułam po tym, jak natknęłam się w prasie na wypowiedź Pani Anny Bańkowskiej inicjatorki zmian, która stwierdziła,że na tych zmianach skorzystają osoby przebywające na urlopach wychowawczych ( w kontekście aspektu porównywania zarobków do przeciętnych).

Czy jeśli tak jest to czy powinny takie osoby złożyć wniosek o ponowne przeliczenie kapitału początkowego?

Odpowiada Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS:

Rok kalendarzowy, w którym czytelniczka powróciła do pracy z urlopu wychowawczego nie jest pierwszym rokiem, w jakim podlegała ubezpieczeniu społecznemu. Nie jest zatem osobą przystępującą do ubezpieczenia społecznego po raz pierwszy.

Pierwszy rok w którym przystępujemy do ubezpieczeń społecznych jest okresem istotnym dla wysokości naszego kapitału początkowego, w sytuacji jeżeli ten rok wskazujemy do ustalenia podstawy wymiaru kapitału. Zgodnie z nowymi przepisami jeżeli w 10 lub 20 letnim okresie, z którego chcemy mieć obliczony kapitał znajdzie się pierwszy rok naszego ubezpieczenia, a nie był on rokiem przepracowanym w całości, wtedy średnie wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zostaną obliczone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podlegaliśmy ubezpieczeniu.

ZUS

Do 23 września zasadą przy naliczaniu kapitału początkowego było porównywanie zarobków ubezpieczonego do przeciętnego rocznego zarobku, obecnie porównuje się do przeciętnego wynagrodzenia z tych miesięcy kiedy pracował.

Art 174 pkt 3b ustawy mówi:  „Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony po raz pierwszy przystąpił do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów prawa polskiego i dlatego pozostawał w ubezpieczeniu jedynie przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu".

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli