Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru pracowniczych programów emerytalnych plany  tworzone w formie umowy grupowego ubezpieczenia w firmach Eskulap i Eskulap II Róża Cichy-Jania. Instytucją, która zarządza planem jest Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska.

Według rejestru KNF w Polsce działa 1119 pracowniczych programów. To tylko nieznacznie więcej niż na koniec 2010 r., gdy aktywnych programów było 1113.

PPE w liczbach

Wartość aktywów zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych na  koniec 2010 r. wyniosła 6,3 mld zł i wzrosła o 26 proc. w stosunku do 2009 r. PPE objętych było 342,5 tys. osób, co stanowiło (według dostępnych danych) 2,13 proc. ogółu liczby osób aktywnych zawodowo. Średnia wartość aktywów przypadających na statystycznego uczestnika PPE wyniosła 18,6 tys. zł.