Emerytura po zawieszeniu wzrośnie nieznacznie

Ponowne obliczenie świadczenia po 18 miesiącach jest mniej korzystne od rozwiązania przez emeryta stosunku pracy choć na jeden dzień

Publikacja: 21.10.2011 15:08

Nowelizacja ustawy o emeryturach i i rentach z FUS, której projektodawcą był prezydent (Dz.U. nr168, poz.1001) miała złagodzić finansowe skutki zawieszenia emerytury.

Według naszych obliczeń, pracującym emerytom niewiele jednak pomoże. Dzięki prezydenckiej noweli emeryci mogą obliczyć na nowo wysokość należnego im świadczenia po przepracowniu przynajmniej 18 miesięcy i rezygnacji z zatrudnienia.

Pracownik, który przeszedł na emeryturę jeszcze na starych zasadach, będzie więc mógł przeliczyć ją z wykorzystaniem nowej kwoty bazowej w części socjalnej i w części należnej za okresy składkowe i nieskładkowe. Kwota bazowa, uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia, jest ogłaszana corocznie pod koniec lutego i obowiązuje od początku marca. Nie wiadomo też, jaki wskaźnik waloryzacji emerytur będzie obowiązywał w nadchodzących latach. Trudno więc dokładnie przewidzieć finansowe skutki przeliczenia emerytury po 31 marca 2013 r., bo dopiero wtedy nowe przepisy znajdą zastosowanie.

Można jednak przeprowadzić symulację, zakładając, że nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS weszła w życie nie 1 października 2011 r., ale np. od 1 października w 2009 r. Mężczyzna, który otrzymywał wtedy emeryturę przyznaną na starych zasadach w wysokości 2035,87 zł, po przepracowaniu 2 lat i po obliczeniu jej dzisiaj na nowo, otrzymałby 2311,34 zł. Powiększyłby o dwa lata swój trzydziestopięcioletni okres składkowy. Gdyby zwolnił się z pracy i zatrudnił na nowo, by pracując pobierać emeryturę, po doliczeniu dwóch lat składkowych i zwaloryzowaniu świadczenia, otrzymałby 2277,20 zł. Dostałby więc około 34 zł mniej i to przy tak wysokiej emeryturze.

Wybierając pracę zamiast emerytury, zyskałby niewiele, tracąc dwuletnie świadczenie. Korzystniej więc będzie rozwiązać stosunek pracy, choć na jeden dzień.

Emeryci, którzy jeszcze nie rozwiązali stosunku pracy, mogą to zrobić do końca października, nie tracąc świadczenia za ten miesiąc. Jeszcze nie jest za późno. Wystarczy przed końcem miesiąca dostarczyć do ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające rozwiązanie umowy oraz wniosek o podjęcie wypłaty emerytury.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i i rentach z FUS, której projektodawcą był prezydent (Dz.U. nr168, poz.1001) miała złagodzić finansowe skutki zawieszenia emerytury.

Według naszych obliczeń, pracującym emerytom niewiele jednak pomoże. Dzięki prezydenckiej noweli emeryci mogą obliczyć na nowo wysokość należnego im świadczenia po przepracowniu przynajmniej 18 miesięcy i rezygnacji z zatrudnienia.

Pozostało 83% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu