Jak ZUS wylicza hipotetyczną emeryturę

Jak ZUS wylicza wysokość emerytury, o której informację przesyła co roku? Czy możliwe jest pokazywanie wysokość przyszłego świadczenia w różnych wariantach - w pesymistycznym i optymistycznym scenariuszu?

Publikacja: 17.10.2011 15:52

Jak ZUS wylicza hipotetyczną emeryturę

Foto: mojaemerytura.rp.pl

Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia roku, za który przesyłana jest informacja o stanie konta ukończył co najmniej 35 lat.

Hipotetyczna emerytura jest obliczana i podawana w informacjach o stanie konta w dwóch wariantach, tj.: według stanu konta na dzień 31 grudnia roku, za który jest wysyłana informacja o stanie konta lub z uwzględnieniem hipotetycznej kwoty składek za każdy pełny miesiąc do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet, 65 – w przypadku mężczyzn).

Kwotę hipotetycznej emerytury według stanu konta na 31 grudnia 2010 r. oblicza się w następująco - sumę: kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, kwoty zwaloryzowanych składek zewidencjonowanych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz kwoty składek zewidencjonowanych za rok 2010 dzieli się przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia dla wieku, dla którego wyliczana jest hipotetyczna emerytura – według obowiązującej w dniu 31 grudnia 2010 r. tablicy średniego dalszego trwania życia, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Natomiast kwotę hipotetycznej emerytury – z uwzględnieniem, oprócz stanu konta na 31 grudnia 2010 r., także hipotetycznej kwoty składek za okres brakujący do wieku, dla którego wyliczana jest hipotetyczna emerytura oblicza się nieco inaczej. Otóż do kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, kwoty zwaloryzowanych składek, kwoty składek zewidencjonowanych za rok 2010 dodaje się hipotetyczną kwoty składek za okres brakujący do wieku, dla którego wyliczana jest hipotetyczna emerytura, a następnie całość dzieli się przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia dla wieku, dla którego wyliczana jest hipotetyczna emerytura.

Hipotetyczną kwotę składek oblicza się poprzez podzielenie ogólnej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne (z uwzględnieniem waloryzacji), zewidencjonowanych za okres do 31 grudnia 2010 r. w I filarze przez wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu, a następnie pomnożenie przez liczbę pełnych miesięcy, brakujących do osiągnięcia wieku, dla którego wyliczana jest hipotetyczna emerytura.

Wykazywane w informacji o stanie konta kwoty hipotetycznej emerytury nie są  faktycznymi kwotami świadczenia emerytalnego w  przyszłości ponieważ ostateczna wysokość świadczenia emerytalnego będzie zależała od faktycznych (a nie zakładanych) danych oraz  parametrów (w tym od stanu prawnego) aktualnych na dzień zgłoszenia przez daną osobę wniosku o emeryturę.

ZUS

Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia roku, za który przesyłana jest informacja o stanie konta ukończył co najmniej 35 lat.

Hipotetyczna emerytura jest obliczana i podawana w informacjach o stanie konta w dwóch wariantach, tj.: według stanu konta na dzień 31 grudnia roku, za który jest wysyłana informacja o stanie konta lub z uwzględnieniem hipotetycznej kwoty składek za każdy pełny miesiąc do osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet, 65 – w przypadku mężczyzn).

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży