Fundusze emerytalne. Ryzyko inwestycyjne

Allianz, Aegon i Pocztylion okazały się najlepsze pod względem ryzyka towarzyszącego ich inwestycjom

Aktualizacja: 02.11.2011 21:17 Publikacja: 13.10.2011 01:23

Fundusze emerytalne. Ryzyko inwestycyjne

Foto: ROL

Inwestując na rynku kapitałowym, fundusze emerytalne nie są w stanie uniknąć ryzyka, ale nie powinny też – dążąc do uzyskania jak najlepszych wyników – inwestować zbyt ryzykownie. Bo konsekwencją tego mogą być bardzo duże wahania wartości jednostki rozrachunkowej.

Sprawdziliśmy więc, które OFE bezpiecznie pomnażają kapitał przyszłych emerytów. Wzięliśmy pod uwagę ryzyko inwestycyjne zbadane w trzech okresach: trzy-, pięcio- i dziesięcioletnim.

Podobnie jak pół roku temu najlepszy okazał się Allianz. Był bezkonkurencyjny pod względem oceny ryzyka w czasie ostatnich dziesięciu lat. W tej samej kategorii, ale w okresie trzyletnim, zwyciężyła Nordea, a w okresie pięcioletnim Pocztylion.

W ogólnej punktacji drugie miejsce zajął Aegon, trzecie Pocztylion. Najmniej punktów ma Polsat.

W porównaniu z podobnym podrankingiem opublikowanym w kwietniu tym razem o cztery pozycje niżej znalazł się Generali (jest na dziewiątym miejscu), o trzy miejsca niżej – AXA (na szóstym) oraz Pekao (11.). Awansował natomiast PKO BP Bankowy (o trzy pozycje w górę, na ósmą).    —k.o.

Punkty za ryzyko inwestycyjne

- Ryzyko ocenialiśmy na podstawie klasycznego wskaźnika, jakim jest odchylenie standardowe. Wskaźnik ten pokazuje, jak bardzo zmienne były miesięczne wyniki danego OFE w badanych okresach. W uproszczeniu można powiedzieć, że fundusz charakteryzujący się wysokim odchyleniem standardowym inwestuje bardziej ryzykownie; efekt jest taki, że jego miesięczne wyniki podlegają większym wahaniom.

- Ryzyko analizowaliśmy w trzech okresach. Każdy fundusz mógł zdobyć maksymalnie 15 punktów za ryzyko w okresie dziesięcioletnim, 10 punktów – w okresie pięcioletnim oraz 5 punktów – w trzyletnim (maksymalnie 30 punktów).

Opinie

Rafał Mikusiński, dyrektor Departamentu Inwestycji, prezes Amplico PTE

W długim okresie zakup akcji czy obligacji podczas głębokiego spadku cen jest zdecydowanie korzystny dla klientów OFE. Problemem jest jednak to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wyniki funduszy są oceniane w krótkim okresie. Nie przystaje to do długoterminowego charakteru oszczędzania na emeryturę. Na wynikach OFE zaważył spadek cen akcji, wywołany głównie przez czynniki zewnętrzne. Oczywiście, wzrost gospodarczy w przyszłym roku nie będzie tak wysoki jak w 2011 r. (około 4 proc.). Należy jednak odrzucić czarne scenariusze, według których wzrost PKB wyniesie 2 proc. lub mniej.

Adam Kałdus dyrektor, Biura Inwestycji PKO BP Bankowy PTE

Oczekujemy poprawy sytuacji na rynku, ale raczej dopiero w 2012 r. Stopy zwrotu funduszy emerytalnych w 2011 r. będą prawdopodobnie ujemne. Coraz pilniejsza staje się sprawa utworzenia subfunduszy, aby można było dopasować poziom ryzyka do wieku oszczędzającego w OFE.

Grzegorz Jałtuszyk, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami PTE Warta

Głównym problemem jest zwalniający wzrost gospodarczy na świecie. Utrudnia to krajom strefy euro wyjście z kryzysu zadłużenia. Rządy i banki centralne dysponują wieloma narzędziami walki z kryzysem. Czeka nas prawdopodobnie następna fala luzowania polityki pieniężnej, drukowania pieniądza i dokapitalizowania banków.

Marek Sojka, wiceprezes PTE PZU

Oceniając wyniki funduszy emerytalnych, nie możemy zapominać, że celem OFE jest wzrost realnej wartości kapitału w okresie 20 – 30 lat. Patrząc z tej perspektywy, ostatnie lata powinny być dla OFE okresem zwiększania inwestycji, aby w następnych dziesięciu latach, w czasie dobrej koniunktury, mogły one wykazywać ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Inwestując na rynku kapitałowym, fundusze emerytalne nie są w stanie uniknąć ryzyka, ale nie powinny też – dążąc do uzyskania jak najlepszych wyników – inwestować zbyt ryzykownie. Bo konsekwencją tego mogą być bardzo duże wahania wartości jednostki rozrachunkowej.

Sprawdziliśmy więc, które OFE bezpiecznie pomnażają kapitał przyszłych emerytów. Wzięliśmy pod uwagę ryzyko inwestycyjne zbadane w trzech okresach: trzy-, pięcio- i dziesięcioletnim.

Pozostało 87% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości