Bez odejścia z firmy ZUS zawiesi wypłatę emerytury

Dorabiający do emerytury senior powinien przed zakończeniem miesiąca dostarczyć do ZUS dokument potwierdzający ustanie stosunku pracy

Publikacja: 10.10.2011 08:32

Pracownicy mający prawo do emerytury, którzy zdecydują się na łączenie pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia z ZUS, muszą rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. W przeciwnym razie zakład od 1 października zawiesi im świadczenie. Nie ma przy tym znaczenia, czy taka osoba zwolni się na jeden dzień, czy na miesiąc. Ważne jest jedynie dostarczenie do ZUS dokumentu potwierdzającego ustanie stosunku pracy.

- ZUS wypłaci emeryturę za październik, nawet jeśli dowód rozwiązania stosunku pracy zostanie dostarczony w połowie miesiąca - mówi Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

Jeśli więc emeryt rozwiąże stosunek pracy i dostarczy do ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy potwierdzające rozwiązanie umowy oraz wniosek o podjęcie wypłaty emerytury, dostanie świadczenie za cały miesiąc. Nie ma znaczenia, czy dokumenty przedłoży na początku czy na końcu października.

W kłopocie mogą być jednak emeryci, którzy mają dłuższy okres wypowiedzenia, wynoszący np. trzy miesiące. Jeśli pracodawca nie pójdzie im na rękę i nie rozwiąże stosunku pracy za porozumieniem stron, mogą stracić kilkumiesięczną emeryturę.

-  Emeryci mieli wystarczająco dużo czasu, by zadbać o swoje interesy. Pracodawca nie ma obowiązku zawierać takiego porozumienia - zauważa dr Wojciech Nagel, ekspert BCC.

Nie ma on również obowiązku podpisać z byłym pracownikiem nowej umowy o pracę.

- Docierają do nas informacje z zakładów w różnych miejsc kraju, że pracodawcy nie godzą się na ponowne zatrudnienia pracowników - mówi Anna Grabowska, doradca Forum Związków Zawodowych ds. społeczno-prawnych, ekspert Komisji Trójstronnej.

Jeżeli jednak pracodawca zdecyduje się na ponowne zatrudnienie emeryta, to ten powinien pamiętać, że zbyt duża pensja może skutkować zawieszeniem wypłaty emerytury.  Nieograniczone możliwości dorabiania mają jedynie ci świadczeniobiorcy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W innej sytuacji są wcześniejsi emeryci. Jeżeli zarobią więcej niż 130 proc. średniej pensji, nie otrzymają świadczenia. W razie osiągania przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie więcej niż 130 proc. średniej pensji, świadczenie wcześniejszego emeryta zostanie zmniejszone.

Nie wszystkich pracujących emerytów dotyczy problem rozwiązania stosunku pracy. Nie muszą się nim martwić osoby, które zrezygnowały z pracy bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury, a później podjęły ją na nowo. Nie podlegają również zawieszeniu świadczenia pobierane przez osoby, które rozwiązały stosunek pracy zawarty przed przyznaniem emerytury wcześniejszej, a następnie - po podpisaniu nowej umowy o pracę - uzyskały prawo do emerytury powszechnej.

Są i tacy, którzy umowę rozwiązać muszą dwa razy. Dotyczy to osób, które pobierały emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W tym przypadku wystąpi konieczność dwukrotnego rozwiązania stosunku pracy: po raz pierwszy - jako warunek uzyskania emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i po raz drugi - jako warunek wypłaty emerytury z FUS.

Pracownicy mający prawo do emerytury, którzy zdecydują się na łączenie pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia z ZUS, muszą rozwiązać stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą. W przeciwnym razie zakład od 1 października zawiesi im świadczenie. Nie ma przy tym znaczenia, czy taka osoba zwolni się na jeden dzień, czy na miesiąc. Ważne jest jedynie dostarczenie do ZUS dokumentu potwierdzającego ustanie stosunku pracy.

- ZUS wypłaci emeryturę za październik, nawet jeśli dowód rozwiązania stosunku pracy zostanie dostarczony w połowie miesiąca - mówi Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

Pozostało 81% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży