Spadki na giełdzie mają wpływ na wysokość oszczędności Polaków gromadzone w otwartych funduszach emerytalnych.  Na koniec września aktywa OFE wyniosły 222,1 mld zł. Były o 3,8 mld zł (1,7 proc.) niższe niż na koniec sierpnia  oraz o prawie 13 mld zł (5,5 proc.) mniejsze niż jeszcze miesiąc wcześniej.

OFE straciły prawie tyle ile ZUS przekazał do nich bieżących składek w czasie tych trzech kwartałów – 13,3 mld zł. (w tym tylko we wrześniu otrzymały 621 mln zł).

Trudno się dziwić tej sytuacji. Główne indeksy giełdowe mocno spadły i w sierpniu i we wrześniu. W tym choćby indeks WIG obniżył się odpowiednio o 10,5 oraz o 9,4 proc. Do tego nie sprzyjał im również rynek obligacji, których ceny też spadały.

Na kontach emerytalnych Polaków w funduszach jest jednak więcej pieniędzy niż na koniec 2010 r., gdy było to 221,25 mld zł.

Jak podają Analizy Online na zeszłomiesięczny spadek aktywów wpływ miały ujemne wyniki osiągnięte przez zarządzających funduszami, które zmniejszyły wartość zarządzanych przez nich środków aż o -6,7 mld zł. Na straty przyszłych emerytów kluczowy wpływ miała kontynuacja negatywnej sytuacji na polskim rynku akcji, z którą mamy do czynienia od czerwca.