Niskie stopy zwrotu OFE w pierwszym półroczu 2011 r.

Od początku roku do końca czerwca najlepszy wynik uzyskał Allianz. Jego zysk wyniósł 2,8 proc. Był o ponad 1 pkt proc. wyższy od wyniku najsłabszego OFE, jakim okazało się Amplico

Publikacja: 14.07.2011 01:25

Niskie stopy zwrotu OFE w pierwszym półroczu 2011 r.

Foto: Bloomberg

Allianz bardzo dobrze wypada w różnych analizowanych okresach (od sześciu miesięcy do 11 lat). W zestawieniach z wynikami do pięciu lat znajduje się w ścisłej czołówce (w dłuższych okresach prezentuje się słabiej). Zajmuje także drugie albo pierwsze miejsca w zestawieniach stanu hipotetycznego konta od początku działalności OFE oraz w okresie trzy- i pięcioletnim (dane te uwzględniają nie tylko stopy zwrotu, ale także opłatę od składki pobieraną przez OFE).

Drugie miejsce zajął największy na rynku fundusz – ING. Przez sześć miesięcy zarobił 2,71 proc. W ostatnim czasie wyraźnie poprawił wyniki. Jak widać, fundusze mające wysokie aktywa również mogą skutecznie inwestować. W rankingach obejmujących rezultaty z ostatnich 12 i 24 miesięcy ING plasuje się na pierwszym miejscu. Jest także liderem w zestawieniu wyników wypracowanych przez 11 lat. Pod względem wartości hipotetycznego konta należy do czołówki.

Trzecia pozycja przypadła funduszowi Nordea, którego stopa zwrotu wyniosła 2,59 proc. Szczególnie udany dla tego OFE był okres ostatnich 12 miesięcy. W dłuższych okresach nie wypada aż tak dobrze (wyjątek to piąte miejsce w czasie 11 lat).

Minimalnie mniej od Nordei (o 0,006 pkt proc.) zarobił Polsat. W ostatnich 12 miesiącach fundusz ten ma najsłabszy wynik wśród 14 działających na rynku OFE. To dla niego dość typowe: raz jest na podium, innym razem na dole rankingu. Na przykład w zestawieniu wyników dwuletnich zajmuje dziesiątą pozycję, a trzyletnich – drugą. W najdłuższym analizowanym przez nas okresie plasuje się wysoko, na czwartym miejscu.

Opinie:

Piotr Bień, zarządzający portfelem akcji PTE ING

Brak wysokich stóp zwrotu OFE w pierwszym półroczu to efekt słabej koniunktury na naszej giełdzie. Wpływ na to miało zadłużenie krajów strefy euro (przede wszystkim Grecji), duża podaż akcji ze strony Skarbu Państwa (PZU, JSW) oraz ze strony inwestorów prywatnych (GTC, Cyfrowy Polsat). Sytuacja na rynku papierów dłużnych była niezła mimo podwyższania stóp procentowych przez RPP. Spośród czynników lokalnych w najbliższych miesiącach znaczący wpływ na naszą giełdę będzie mieć duża ilość ofert na rynku pierwotnym (m.in. PKO BP, spółki ukraińskie).

Wojciech Olszewski, dyrektor Departamentu Inwestycji PTE Polsat

Wyniki półrocza oceniamy jako umiarkowanie pozytywne. Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 2,3 proc. To niezły rezultat, biorąc pod uwagę, że w tym okresie WIG20 wzrósł o 2,1 proc., a sWIG80 spadł o 1,1 proc. O dobrych wynikach funduszy zadecydowały trafna selekcja spółek do portfeli oraz prawidłowy dobór obligacji. Negatywny wpływ na wyniki półroczne miały czerwcowe spadki na giełdzie. WIG20 stracił w tym miesiącu 3,5 proc. Ale od kilku kwartałów tendencja na giełdzie jest wzrostowa. Indeksy wyznaczają kolejne lokalne szczyty na coraz wyższych poziomach.

Jaka giełda, takie wyniki

- W ciągu sześciu miesięcy 2011 r. wartość jednostek funduszy emerytalnych, na które przeliczane są składki klientów, wzrosła średnio o 2,3 proc. Było to znacznie mniej w porównaniu z drugą połową 2010 r., kiedy to wzrost wyniósł 8 proc. Pierwsze półrocze 2011 r. jest najsłabsze w czasie obecnej hossy giełdowej (od początku 2009 r.).

- Tegoroczne wyniki to pochodna sytuacji na giełdzie. Przez sześć miesięcy WIG wzrósł zaledwie o 2 proc. Spore spadki notowaliśmy w czerwcu. Wartość WIG zmalała wówczas o 3,2 proc., a sWIG80 nawet o 5,4 proc. Wartość jednostek rozrachunkowych OFE zmniejszyła się przeciętnie o 0,4 proc. Straty z tego miesiąca pochłonęły część wcześniejszego zysku.

- Wyniki funduszy w dużym stopniu zależą od tego, jakie akcje znajdują się w ich portfelach. Ważny jest także skład portfela obligacji.

W pierwszym półroczu sytuacja na rynku obligacji była lepsza niż na giełdzie. Dotyczyło to zarówno obligacji krótko-, jak i długoterminowych.

Allianz bardzo dobrze wypada w różnych analizowanych okresach (od sześciu miesięcy do 11 lat). W zestawieniach z wynikami do pięciu lat znajduje się w ścisłej czołówce (w dłuższych okresach prezentuje się słabiej). Zajmuje także drugie albo pierwsze miejsca w zestawieniach stanu hipotetycznego konta od początku działalności OFE oraz w okresie trzy- i pięcioletnim (dane te uwzględniają nie tylko stopy zwrotu, ale także opłatę od składki pobieraną przez OFE).

Pozostało 87% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają