OFE są z roku na rok tańsze dla oszczędzających

Spada wskaźnik obciążenia opłatami członków funduszy

Publikacja: 13.05.2011 03:19

OFE są z roku na rok tańsze dla oszczędzających

Foto: Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik

Otwarte fundusze emerytalne są z roku na rok tańsze dla klientów. Opłaty ponoszone na rzecz tych instytucji stanowiły przeciętnie 0,92 proc. ich aktywów w ubiegłym roku. Dla porównania, jeszcze rok wcześniej było to 1,32 proc., a dwa lata wcześniej 1,51 proc. – wynika z wyliczeń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jeszcze np. w 2002 r. wskaźnik ten przekraczał 3 proc.

– Skala prowadzonego biznesu przez fundusze emerytalne powinna mieć wpływ na wysokość opłat – mówi Tomasz Publicewicz z Analiz Online.

Wskaźnik obciążeń członków funduszy emerytalnych opłatami ponoszonymi na rzecz powszechnych towarzystw to iloraz przychodów z opłat od składek i za zarządzanie aktywami oraz wynagrodzenia premiowego PTE do średniej wartości aktywów netto OFE w ubiegłym roku.

Wszystkie fundusze pobierają 3,5 proc. opłaty od składki. Wyjątkiem są  fundusze Allianz i Polsat (odpowiednio 3,45 i 3,4 proc.). Większe różnice występują w przypadku opłaty za zarządzanie aktywami. Zależy ona bowiem od wielkości aktywów, którymi zarządza fundusz (wahają się od 2,2 do 56,3 mld zł). Im wyższe aktywa, tym OFE pobiera niższą opłatę. Z kolei wynagrodzenie premiowe jest uzależnione od wyników inwestycyjnych.

– W związku ze zmianami prawnymi w zakresie opłat ponoszonych przez członków funduszy z tytułu opłaty od składki i opłaty za zarządzanie, które obowiązują od 2010 roku, wartość wskaźnika spadła skokowo, a w kolejnych latach można się spodziewać dalszego powolnego obniżania się wskaźnika – czytamy w raporcie nadzoru.

Z początkiem 2010 r. została obniżona wysokość maksymalnej opłaty od składki z 7 do 3,5 proc. Niższe są też opłaty za zarządzanie aktywami, ale dotyczą głównie największych OFE.

Pod względem opłat fundusze emerytalne wypadają lepiej niż np. fundusze inwestycyjne. W tych drugich instytucjach koszty ponoszone przez klientów w stosunku do aktywów wynoszą ok. 2 proc. – W przypadku funduszy inwestycyjnych trzeba mieć jednak na uwadze, że połowę opłaty za zarządzanie oddają one dystrybutorom – ocenia Publicewicz.

Można podać inny przykład. Jak nie tak dawno wyliczał NBP, odpis na działalność ZUS oraz część opłaty od składki przekazywana ZUS w relacji do wysokości wypłaconych świadczeń wyniosła 2,43 proc. w 2009 r.  Z kolei koszty działalności tej instytucji ogółem w stosunku do wypłaconych świadczeń – 2,75 proc.

Według szacunków klienci coraz mniej będą płacić za oszczędzanie w OFE. Wskaźnik może po 2020 r. spaść przeciętnie do mniej niż 0,5 proc. Głównie będzie to efekt wzrostu aktywów funduszy. – Ponad dwa razy obniżą się przychody towarzystw z opłaty od składki po obniżeniu wysokości składki do OFE. A do tego przychody z opłaty za zarządzanie aktywami choć nominalnie będą rosły, to dynamika ich wzrostu będzie maleć – tłumaczy Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING PTE.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki k.ostrowska@rp.pl

Otwarte fundusze emerytalne są z roku na rok tańsze dla klientów. Opłaty ponoszone na rzecz tych instytucji stanowiły przeciętnie 0,92 proc. ich aktywów w ubiegłym roku. Dla porównania, jeszcze rok wcześniej było to 1,32 proc., a dwa lata wcześniej 1,51 proc. – wynika z wyliczeń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jeszcze np. w 2002 r. wskaźnik ten przekraczał 3 proc.

– Skala prowadzonego biznesu przez fundusze emerytalne powinna mieć wpływ na wysokość opłat – mówi Tomasz Publicewicz z Analiz Online.

Pozostało 83% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości