Wybierz OFE, bo cię wylosują

Osoby spełniające warunki wymagane do uczestnictwa w OFE same powinny wybrać fundusz. Jeśli tego nie zrobią, zostaną do nich przydzielone w drodze losowania

Publikacja: 12.07.2010 03:00

Obowiązek zapisania się do jednego z 14 otwartych funduszy emerytalnych (OFE) ma każda osoba urodzona po 31 grudnia 1968 r., która po raz pierwszy rozpoczyna pracę lub działalność gospodarczą objętą obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne. Przypomina o tym rzecznik prasowy ZUS w swoim komunikacie z 2 czerwca 2010 r. zamieszczonym na stronie internetowej zakładu.

Otwarty fundusz emerytalny należy wybrać w ciągu siedmiu dni od podpisania umowy z pierwszym pracodawcą. Nie dotyczy to studentów i uczniów do 26. roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie. Osobom, które nie dopełnią tego obowiązku, ZUS wysyła list z przypomnieniem.

W tym roku zostanie wysłanych ok. 267,5 tys. takich listów.

[b]Jeśli mimo otrzymania takiej przesyłki ubezpieczony nadal samodzielnie nie zapisze się do żadnego z OFE, zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333804]ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych[/link] Zakład ma obowiązek losowo przypisać go do jednego z funduszy.[/b]

W losowaniu biorą udział tylko te fundusze, które osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Wyłączone są trzy fundusze o największej liczbie członków.

Najbliższe losowanie odbędzie się 30 lipca 2010 roku. Weźmie w nim udział sześć OFE: Allianz, Amplico, AXA, Aegon, Generali i Pocztylion. Do każdego przydzielona zostanie równa liczba osób. Po losowaniu ZUS poinformuje ubezpieczonych oraz poszczególne OFE o wynikach. Także same fundusze mają obowiązek poinformowania o tym fakcie swoich nowych członków.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami