Fundusze zapowiadają w tym roku zysk

Aktywa mogą sięgnąć 170 mld zł. A zysk z inwestycji nawet 11 procent – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród zarządzających przez „Rzeczpospolitą”

Publikacja: 10.08.2009 03:01

Fundusze zapowiadają w tym roku zysk

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Ten rok zapowiada się dużo lepiej dla inwestycji funduszy emerytalnych. Ubiegłoroczną stratę, pierwszą w historii, w tym roku zarządzający planują zamienić na zysk, czemu sprzyja sytuacja na giełdzie.

Według zarządzających funduszami w całym roku stopa zwrotu może wynieść nawet 11 i więcej procent. Tak przewidują m.in. zarządzający funduszem Bankowy czy PZU. Jeśli tak by się stało, OFE wróciłyby do poziomu dwucyfrowych zwyżek, z jakimi mieliśmy do czynienia choćby w latach 2002 – 2006. Ale to prognozy optymistyczne. Te bardziej pesymistyczne wskazują na tegoroczny wynik rzędu 5 do maksymalnie 7 proc. I tak choćby zarządzający OFE Axa wskazują na 6,3 proc., a Nordei na 5 proc.

Część osób odpowiedzialnych za zarządzanie w OFE przewiduje głębszą korektę wycen spółek giełdowych w najbliższym czasie, co może spowodować, że w kolejnych miesiącach ich stopa zwrotu będzie ujemna, choć za cały rok wciąż dodatnia. Na wynik funduszy decydujący wpływ będzie mieć udział akcji oraz dobór spółek do portfela.

Szacunki zarządzających OFE są i tak bardziej optymistyczne niż jeszcze kilka miesięcy temu, gdy wskazywali na maksymalnie 8-proc. zysk, minimalny poziom wynosił zaś 2,5 proc.

Spora rozbieżność aktualnych ocen tegorocznych stóp zwrotu wynika z różnicy opinii, o ile wzrosną w tym roku indeksy akcji. A to właśnie papiery udziałowe mają największy wpływ na wyniki OFE.

Gdy WIG miał wartość wynoszącą 34,7 tys. pkt, zapytaliśmy zarządzających funduszami, ile może wynieść do końca tego roku. Odpowiedzi wskazują na wartość do 38 tys. pkt – Ceny akcji obecnie częściowo już zdyskontowały powrót gospodarki światowej na ścieżkę wzrostu. Istnieje jednak wiele zagrożeń zarówno dla utrzymania się trwałej tendencji wzrostowej, jak i stabilności makroekonomicznej (inflacja) – ocenia Paweł Wilkowiecki, szef Departamentu Inwestycji w Nordea PTE. Dodaje jednak, że według oczekiwań Nordei rynek akcji utrzyma ponad 20-proc. wzrost od początku roku.

Bardziej optymistyczne prognozy mają zarządzający funduszem Polsat, który jest tegorocznym liderem. – W ciągu najbliższych sześciu miesięcy WIG20 powinien osiągnąć poziom 2800 – 2900 pkt, a WIG może dojść do 50 tys. pkt – mówi Wojciech Olszewski, dyrektor Departamentu Inwestycji PTE Polsat.

Mniejsze rozbieżności dotyczą sytuacji na rynku obligacji. Szacunki mówią bowiem o zwrocie z tego rynku na poziomie od 2 do ponad 5 proc. – Istotne znaczenie dla koniunktury w tym segmencie będą miały decyzje RPP dotyczące wysokości stóp procentowych. Rynek oczekuje jeszcze jednej obniżki stopy bazowej o 25 pkt bazowych. Zgadzamy się z taką oceną – mówi Wojciech Olszewski.

W zależności od ocen tego, jak będzie się przedstawiała sytuacja na rynku akcji, zarządzający różnie widzą poziom aktywów sektora na koniec roku. Na koniec lipca ich wartość zbliżyła się do 162 mld zł. Według bardziej konserwatywnych założeń wzrosną jeszcze tylko nieznacznie. Optymiści mówią o 170 i więcej miliardów złotych na koniec 2009 r. Na koniec ubiegłego roku aktywa OFE wynosiły ponad 138 mld zł.

[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

[mail=k.ostrowska@rp.pl]k.ostrowska@rp.pl[/mail][/i]

Ten rok zapowiada się dużo lepiej dla inwestycji funduszy emerytalnych. Ubiegłoroczną stratę, pierwszą w historii, w tym roku zarządzający planują zamienić na zysk, czemu sprzyja sytuacja na giełdzie.

Według zarządzających funduszami w całym roku stopa zwrotu może wynieść nawet 11 i więcej procent. Tak przewidują m.in. zarządzający funduszem Bankowy czy PZU. Jeśli tak by się stało, OFE wróciłyby do poziomu dwucyfrowych zwyżek, z jakimi mieliśmy do czynienia choćby w latach 2002 – 2006. Ale to prognozy optymistyczne. Te bardziej pesymistyczne wskazują na tegoroczny wynik rzędu 5 do maksymalnie 7 proc. I tak choćby zarządzający OFE Axa wskazują na 6,3 proc., a Nordei na 5 proc.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami