Świadczą o tym najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego. Wraz z pieniędzmi na indywidualnych kontach emerytalnych (1,6 mld zł) wartość oszczędności zgromadzonych w III (dobrowolnym) filarze wyniosła na koniec ubiegłego roku 5,2 mld zł.

Pierwszy od 1999 r. spadek wartości środków zgromadzonych w PPE o prawie 200 mln zł spowodował zmniejszenie o 1,5 tys. zł (do 11,3 tys. zł) przeciętnej wartości środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPE.

Według danych nadzoru liczba uczestników programów wzrosła o 4,1 proc., do 325 tys. Dla porównania liczba osób, które mają IKE, wyniosła 853,8 tys.

Na koniec 2008 r. w rejestrze PPE wpisanych było 1078 programów prowadzonych przez 1112 pracodawców (niektórzy realizują programy międzyzakładowe).

Zdaniem KNF w 2008 r. efekty kryzysu gospodarczego nie przełożyły się jeszcze na PPE. Od początku 2009 r. rośnie już jednak liczba wniosków o zawieszenie wpłat składek do programów. Poza tym pracodawcy mogą też chcieć zlikwidować PPE, ograniczyć wysokość odprowadzanych składek.