Tak wynika z najnowszych danych ZUS. Pewne jest już jednak, że 12 kobiet nie otrzyma tej części świadczenia, która pochodzi z II filara, czyli tzw. emerytury okresowej.

Nie mają one bowiem wystarczających środków nakoncie. Emerytura okresowa jest wypłacana, jeżeli kwota na koncie w OFE przekracza 3,2 tys. zł. Osoby te otrzymają w całości emeryturę z ZUS. Poza tym 14 kobiet wycofało wnioski. To zaś oznacza, że 35 pań może liczyć na emeryturę okresową. Obecnie jej wysokość waha się od 24 zł do prawie 63 zł miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że dla klientek OFE, które kończą karierę zawodową, łączne świadczenie będzie pochodzić z trzech źródeł. Gros będzie stanowić kapitał początkowy, resztę środki zgromadzone w I i II filarze od 1999 r.

Zapewne większość z ok. 2 tys. klientek OFE kończących karierę zawodową w 2009 r. nie otrzyma emerytury okresowej. Kobiety z roczników 1949 – 1953 mogą się zdecydować na emeryturę tylko z ZUS, nawet jeśli mają wystarczające środki w OFE.