Fundusz emerytalny możemy zmienić w każdej chwili

Jeśli dochodzimy do wniosku, że wybrany albo przydzielony w drodze losowania fundusz nie inwestuje naszych pieniędzy, tak jak byśmy chcieli, możemy przenieść je do innego. Nie możemy natomiast wypłacić wcześniej zgromadzonych środków

Publikacja: 22.10.2008 05:48

Zmiana OFE jest możliwa w dowolnym momencie przez cały rok kalendarzowy. Jak to zrobić, określa [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=174274]ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU z 2004 r. nr 159, poz. 1667 ze zm.)[/link] oraz [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173168]rozporządzenie Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (DzU nr 86, poz. 804 z późn. zm.)[/link].

[srodtytul]Kiedy transfer jest możliwy[/srodtytul]

Przystąpienie do funduszu następuje na podstawie umowy, dlatego jeśli chcemy fundusz zmienić, musimy zawrzeć umowę z nowo wybranym OFE, a ten, który opuszczamy, pisemnie powiadomić o zmianie. Wzór zawiadomienia znajdziemy we wspomnianym już rozporządzeniu Rady Ministrów. Ponieważ decyzja o zmianie należy do nas, nie musimy osobno wypowiadać umowy z dotychczasowym OFE. Nie musimy też podawać przyczyn takiej decyzji. A to oznacza, że fundusz, który opuszczamy, nie ma żadnej możliwości powstrzymania nas przed zrealizowaniem podjętej decyzji.

Możemy zatem dowolnie wybrać OFE, a fundusz nie może odmówić nam członkostwa (stąd jest to tzw. otwarty fundusz).

[srodtytul]Data podpisania, a nie wysłania[/srodtytul]

Umowa z dotychczasowym funduszem ulega rozwiązaniu z dniem zmiany w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonym przez ZUS. Pamiętajmy jednak, że przeniesień (transferów) członków funduszy ZUS dokonuje tylko cztery razy w roku. Aby zatem zdążyć zmienić fundusz emerytalny przy najbliższym transferze, trzeba wcześniej zawrzeć umowę z nowym OFE.

Chwilą zawarcia umowy jest data jej podpisania przez przedstawiciela OFE, a nie data wysłania wniosku online czy też podpisania go jedynie przez klienta.

[srodtytul]Cztery razy w roku[/srodtytul]

Środki zgromadzone na rachunku członka dotychczasowego funduszu są przekazywane w ramach wypłaty transferowej do nowego funduszu, z którym zawarł umowę, w najbliższym terminie wypłaty transferowej. Takie wypłaty odbywają się w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Natomiast umowę należy podpisać do 25. dnia miesiąca poprzedzającego ten, w którym jest dokonywana wypłata transferowa. W innym wypadku transfer nastąpi w kolejnym kwartale.

Jeśli zatem chcemy, aby nasze środki przeniesiono do nowego funduszu np. transferem lutowym, umowę musimy podpisać do 25. stycznia danego roku.

[srodtytul]Nie zawsze za darmo[/srodtytul]

Zmiana funduszu to nie tylko podpisanie umowy. Czasem trzeba jeszcze ponieść pewne koszty. Co prawda po upływie 24 miesięcy członkostwa w funduszu zmiana OFE jest bezpłatna, ale jeśli chcemy zrobić to wcześniej, musimy zapłacić. Wysokość opłaty uzależniona jest od stażu członkowskiego w dotychczasowym funduszu.

Decydując się na konkretny OFE, warto spojrzeć na wyniki inwestycyjne, doświadczenie na rynkach finansowych, formę obsługi klienta, np. dostęp do serwisów i konta indywidualnego czy dostępność przedstawicieli OFE na terenie kraju. Ważna jest też wysokość pobieranych opłat za uczestnictwo w funduszu oraz tzw. stopa zwrotu.

[ramka][b]Uwaga [/b]

Możemy być członkiem tylko jednego OFE, niezależnie od tego, ilu mamy pracodawców. [/ramka]

[ramka][b]Przykład[/b]

Marek T. został w drodze losowania przydzielony do OFE Piękna Emerytura. Nie interesował się wtedy rynkiem funduszy. Po roku, pod wpływem znajomych oraz reklam w mediach, postanowił zmienić dotychczasowe OFE na inny. Umówił się z akwizytorem nowego OFE i podpisał umowę 12 września 2008 r. Transfer zgromadzonych do tej pory środków odbędzie się dopiero 30 listopada 2008 r.[/ramka]

[ramka][b]Przykład[/b]

Grzegorz F. jest członkiem OFE od pięć lat. W tym czasie już dwukrotnie zmieniał fundusz. W obecnym OFE jest od lutego 2008 r. Rozważa koleją zmianę w ostatnim kwartale 2008 r. Zapłaci za nią 160 zł, ponieważ od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskał członkostwo, do dnia wypłaty transferowej z rachunku w funduszu do kolejnego funduszu upłynie nie więcej niż 12 miesięcy.[/ramka]

[ramka][b]Ile kosztuje zmiana OFE[/b]

Musimy zapłacić:

- 160 zł – jeśli od ostatniego dnia miesiąca, w którym uzyskaliśmy członkostwo, do dnia wypłaty transferowej z rachunku członka w funduszu do innego funduszu upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy,

- 80 zł – jeżeli do dnia wypłaty upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale mniej niż 24 miesiące,

- 0 zł – po upływie 24 miesięcy członkostwa w OFE. [/ramka]

Zmiana OFE jest możliwa w dowolnym momencie przez cały rok kalendarzowy. Jak to zrobić, określa [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=174274]ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU z 2004 r. nr 159, poz. 1667 ze zm.)[/link] oraz [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=173168]rozporządzenie Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (DzU nr 86, poz. 804 z późn. zm.)[/link].

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami