Dobre wyniki ubezpieczeniowych funduszy

Rok 2012 był bardzo dobry dla klientów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, gdyż zdecydowana większość rozwiązań zakończyła go z zyskiem - wynika z raportu Analiz Online

Publikacja: 15.01.2013 03:33

Dobre wyniki ubezpieczeniowych funduszy

Foto: Analizy Online

Dobre wyniki to efekt pozytywnej koniunktury na giełdach światowych, a także dobrej koniunkturze na rynku długu, w tym w Polsce.

Średni wynik wszystkich 18 sklasyfikowanych grup funduszy był dodatni. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły w 2012 roku fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, które średnio zarobiły 21,9 proc. Tak dobry wynik był możliwy przede wszystkim dzięki świetnej koniunkturze na rynku tureckim. W pierwszej 10-tce funduszy z najwyższą stopą zwrotu w 2012 roku, aż sześć to fundusze akcji tureckich. Jednostka PZU-HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) UFK zyskała na wartości 56,7 proc. (jednostka wyceniana w euro urosła aż 71,3 proc.). Wśród najzyskowniejszych inwestycji 2012 roku znalazły się również m.in. UFK oparte na subfunduszu Quercus lev, odwzorowującym dwukrotność zmian indeksu WIG20. W 2012 r. indeks urósł 20 proc., natomiast sam fundusz zyskał w ciągu 12 miesięcy 45 proc.

 

 

Miniony rok był również bardzo udany dla funduszy akcji polskich uniwersalnych, które zarobiły średnio 17,1 proc., mieszanych polskich zrównoważonych ze średnim wynikiem 16,8 proc. oraz akcji polskich małych i średnich spółek, które zyskały średnio 14,3 proc.

 

 

W grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych niemal wszystkie fundusze wypracowały dodatni wynik, w większości dwucyfrowy. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły UFK oparte na funduszu inwestycyjnym Quercus Agresywny, dostępne u 6 ubezpieczycieli. Ich jednostki zyskały na wartości 28,2 proc. Dobrze poradziły sobie także fundusze z Avivy: Aviva Akcji UFK oraz Aviva Dynamiczny UFK, których stopy zwrotu sięgnęły +6,7 proc.. Wśród najlepszych znalazły się także fundusze oparte na ING Akcji (26,1 proc.) oraz Skarbiec Akcja (25,6 proc.). W sumie 24 fundusze uzyskały wynik powyżej +20 proc. W grupie liczącej 78 rozwiązań, tylko 3 zakończyły rok z ujemną stopą zwrotu. Były to: Aegon – Idea Akcji (PLN) UFK (-41,3 proc.) oraz dwa fundusze selektywne z grupy Allianz, których straty przekroczyły -2,0 proc.

Korzystnie wypadły także polskie fundusze mieszane, którym sprzyjała zarówno dobra koniunktura na rynku akcji, jak i na rynku długu. Średnia stopa zwrotu funduszy zrównoważonych wyniosła 16,8 proc., funduszy stabilnego wzrostu 11,6 proc., a funduszy aktywnej alokacji 9,6 proc. W grupie 168 rozwiązań mieszanych, z dodatnią stopą zwrotu miniony rok zakończyło blisko 150 funduszy, z czego ponad 80 proc. odnotowało dwucyfrowy wynik. Najwyższy wzrost wypracował Noble Fund Timingowy, który zyskał 27,6 proc., dostępny w AEGON TunŹ oraz AXA Życie TU. Dobrze poradziły sobie także PZU – PZU Zrównoważony UFK z zyskiem 24,5 oraz Noble Fund Mieszany z wynikiem 24,2 proc.. Ujemną stopę zwrotu wypracowało 5 funduszy. Najwięcej stracił Idea Stabilnego Wzrostu, aż -26,4 proc.

 

 

W 2012 roku świetne wyniki wypracowały fundusze inwestujące w polskie papiery dłużne, dzięki wyjątkowo dobrej koniunkturze na rynku długu. Indeks obligacji skarbowych IROS zyskał aż 12,6 proc., głównie dzięki wzrostowi cen obligacji o najdłuższych terminach do wykupu. Indeks obligacji 10-letnich wzrósł o 23,2 proc. Liderem w całym segmencie 2012 r. został UniObligacje Aktywny z wynikiem 20,2 proc., dostępny w HDI-Gerling Życie TU oraz UNIQA TUnŻ. W grupie najbardziej zyskownych znalazły się również UFK oparte na PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, którego jednostka zyskała na wartości 15,8 proc. Pierwszą trójkę zamyka także fundusz z Union Investment TFI UniKorona Obligacje - dostępny u 10 ubezpieczycieli, z wynikiem 14,7 proc. Średni wynik funduszy polskich papierów skarbowych wyniósł 11,1 proc., a funduszy o uniwersalnej strategii 9,4 proc. W sumie połowa funduszy z tego pojemnego segmentu, zakończyła rok z wynikiem dwucyfrowym.

Najsłabiej w minionym roku wypadły fundusze akcji amerykańskich i ochrony kapitału polskie z gwarancją kapitału. Pomimo najgorszych wyników na całym rynku UFK, średnie dla obydwu grup funduszy były dodatnie i ukształtowały się na poziomie ponad 3 proc.

Dobre wyniki to efekt pozytywnej koniunktury na giełdach światowych, a także dobrej koniunkturze na rynku długu, w tym w Polsce.

Średni wynik wszystkich 18 sklasyfikowanych grup funduszy był dodatni. Najwyższą stopę zwrotu osiągnęły w 2012 roku fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, które średnio zarobiły 21,9 proc. Tak dobry wynik był możliwy przede wszystkim dzięki świetnej koniunkturze na rynku tureckim. W pierwszej 10-tce funduszy z najwyższą stopą zwrotu w 2012 roku, aż sześć to fundusze akcji tureckich. Jednostka PZU-HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) UFK zyskała na wartości 56,7 proc. (jednostka wyceniana w euro urosła aż 71,3 proc.). Wśród najzyskowniejszych inwestycji 2012 roku znalazły się również m.in. UFK oparte na subfunduszu Quercus lev, odwzorowującym dwukrotność zmian indeksu WIG20. W 2012 r. indeks urósł 20 proc., natomiast sam fundusz zyskał w ciągu 12 miesięcy 45 proc.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają