Komisja Nadzoru Finansowego przekazała dane dotyczące indywidualnych wspieranych przez państwo form oszczędzania na emeryturę. Według raportu na koniec grudnia 2020 r. na indywidualnych kontach emerytalnych zgromadzonych było 11,9 mld zł, a na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego 4,6 mld zł.

Warto sprawdzić: Limit wpłat na IKE i IKZE w 2021 r. Ciut więcej niż w 2020

Na koniec grudnia 2020 r. na indywidualnych kontach emerytalnych zgromadzonych było 11,9 mld zł wobec 10,2 mld zł rok wcześniej.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. prowadzonych było 742 tys. kont IKE, w tym 405 tys., na które w ubiegłym roku dokonano wpłaty.

W 2020 r. na IKE wpłacono łącznie 1,96 mld zł. Średnia wpłat wyniosła 4,8 tys. zł wobec limitu wpłat na poziomie blisko 15,7 tys. zł.

Rok wcześniej średnia wpłat wyniosła 4,6 tys. zł. Wpłacono wtedy łącznie 1,7 mld zł na 374 tys. kont.

Z kolei na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego zgromadzono na koniec ubiegłego roku 4,6 mld zł wobec 3,3 mld zł na koniec 2019 r.

Warto sprawdzić: Polkom trudno liczyć na godziwą emeryturę. Co mogą zrobić

Na koniec raportowanego okresu prowadzonych było 408 tys. kont IKZE, z czego na 281 tys. dokonano wpłat. W 2020 r. wpłacono łącznie 1,2 mld zł, a średnia wpłata wyniosła 4,2 tys. zł wobec ok. 6,3 tys. zł limitu. Rok wcześniej wpłacono 0,9 mld zł na 252 tys. kont, ze średnią wpłatą na poziomie 3,7 tys. zł.