13,5 tys. seniorów z małych gmin ma być objętych nowym programem ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej „Opieka 75 plus” – zapowiedziała minister pracy Elżbieta Rafalska. Zwiększeniu ulegnie liczba odbiorców usług opiekuńczych oraz wydłużona zostanie liczba godzin tych usług.

Już od wtorku o pieniądze na zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz dla osób samotnych i starszych w wieku powyżej 75. roku życia mogą występować gminy do 20 tys. mieszkańców. Szacunki resortu definiują liczbę seniorów którzy zostaną objęci wsparciem na 13,5 tys.

Sytuacja emerytów, tych którzy są sami i którzy mają niskie świadczenia, jest zawsze zdecydowanie trudniejsza niż sytuacja osób w gospodarstwach dwuosobowych” – mówiła Rafalska, podkreślając wagę podjętego programu.

Dodała, że celem programu jest także aktywizacja osób starszych. Przekonywała, że w mniejszych samorządach jest większe zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne. „Chcemy zainteresować samorządy rozwijaniem usług opiekuńczych. Uważamy, że tu są nie do końca zdiagnozowane potrzeby” – oświadczyła szefowa MRPiPS.

Program „Opieka 75 plus” nie jest jedynym skierowanym do osób w podeszłym wieku. Również we wtorek rusza nabór wniosków do programu „Senior plus” na który przeznaczono  aż 80 milionów zł. Z tych środków mogą korzystać samorządy na to, by przygotować, zmodernizować obiekty na domy dziennego pobytu +Senior plus+. Na ten cel mogą otrzymać dofinansowanie do 300 tys. zł. Samorządy mogą również otrzymać dofinansowanie na prowadzenie klubów seniora.