Jak reforma emerytalna w 2018 roku wpłynie na działalność OFE?

Publikacja: 19.03.2018 19:13

Jak reforma emerytalna w 2018 roku wpłynie na działalność OFE?

Foto: pieniadze.rp.pl

Przedmiotem działalności OFE, czyli Otwartego Funduszu Emerytalnego, jest gromadzenie środków pieniężnych oraz ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Innymi słowy, OFE gromadzi część środków, które wpłacamy na ubezpieczenie społeczne, inwestuje je, a następnie zostają one nam zwrócone, kiedy osiągniemy już wiek emerytalny.

Większa część składek na ubezpieczenie emerytalne, które wpłacamy w ramach ubezpieczenia społecznego, wciąż jednak pozostaje w ZUS-ie. OFE to tzw. II filar bezpieczeństwa. Składki gromadzone w OFE są co prawda inwestowane, jednak działalność Funduszu jest ściśle kontrolowana przez państwo, co zmniejsza ryzyko upadłości funduszu i wynikających z tego konsekwencji.

Co dzieje się z pieniędzmi zgromadzonymi w OFE?

Jak już wspominano, wszystkie pieniądze zgromadzone w OFE są inwestowane. Jeśli zysk z podjętej inwestycji będzie mniejszy niż stopa procentowa zwrotu wpłaconych środków pieniężnych, wówczas fundusz pokrywa tę różnicę z własnych środków. Ponadto w przypadku niewypłacalności OFE, wysokość składek zostanie wypłacona z Funduszu Gwarancyjnego, a w ostateczności z budżetu państwa.

Działalność OFE przypomina więc w pewnym sensie działalność banków, których klienci w przypadku niewypłacalności i ogłoszenia upadłości, otrzymają zwrot zgromadzonych pieniędzy z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jednak bezpieczeństwo gromadzenia pieniędzy w OFE gwarantuje nie tylko Komisja Nadzoru Finansowego, ale również samo państwo.

Każdy ma prawo wyboru właściwego funduszu, a w celu przystąpienia do niego wystarczy podpisać odpowiednią umowę. Oczywiście nie możemy samodzielnie zarządzać środkami zgromadzonymi na rachunku funduszu, ale w celu ich kontroli raz do roku otrzymujemy informację o stanie naszego konta. Ponadto pieniądze gromadzone w OFE wchodzą do majątku wspólnego małżonków – oczywiście w przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej.

W takiej sytuacji po śmierci lub rozwodzie, małżonek członka właściwego OFE ma prawo do połowy środków zgromadzonych na koncie w czasie trwania wspólności majątkowej. Pieniądze te nie zostaną wypłacone drugiemu małżonkowi, ale przekazane na wskazany rachunek OFE. Warto ponadto wiedzieć, że zawierając umowę z wybranym przez siebie funduszem, można w niej wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia składek zgromadzonych w OFE.

Rezerwa emerytalna

Pomimo tego, że OFE jest II filarem bezpieczeństwa i gwarantuje zwiększenie wysokości świadczenia emerytalnego, od 2014 podleganie pod wybrany fundusz nie jest już obligatoryjne. Natomiast do sierpnia 2018 roku, według zapowiedzi rządzących, OFE ma zostać zupełnie zlikwidowane. Jak więc będzie wyglądała zmiana? Otóż środki, które do tej pory zostały zgromadzone w OFE, mają zostać podzielone. 75 proc. tych środków zostanie wypłaconych, ale nie do rąk własnych, a przelane na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Warto wiedzieć, że do czasu reformy Indywidualne Konta Zabezpieczenie Emerytalnego są III filarem, do którego każdy może dobrowolnie wpłacać swoje pieniądze. Po reformie to właśnie na nich znajdzie się przeważająca większość środków pieniężnych z OFE. Co więcej, środki te będą mogły zostać przez nas wypłacone.

Gdybyśmy chcieli wypłacić je jednak od razu po przeprowadzonej reformie, musimy liczyć się z koniecznością zapłaty podatku w wysokości 75 proc. od wypłacanej kwoty. Natomiast wypłata po 2025 roku, według projektu reformy, ma wiązać się z koniecznością zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10 proc., ale pod warunkiem ukończenia 65. roku życia i udokumentowania wpłat dokonywanych na IKZE w ciągu 5 lat kalendarzowych. Pozostałe 25 proc. środków z OFE ma zostać przekazane na Fundusz Rezerwy Demograficznej, i tym samym powiększyć subkonto emerytalne w ZUS.

Przedmiotem działalności OFE, czyli Otwartego Funduszu Emerytalnego, jest gromadzenie środków pieniężnych oraz ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Innymi słowy, OFE gromadzi część środków, które wpłacamy na ubezpieczenie społeczne, inwestuje je, a następnie zostają one nam zwrócone, kiedy osiągniemy już wiek emerytalny.

Większa część składek na ubezpieczenie emerytalne, które wpłacamy w ramach ubezpieczenia społecznego, wciąż jednak pozostaje w ZUS-ie. OFE to tzw. II filar bezpieczeństwa. Składki gromadzone w OFE są co prawda inwestowane, jednak działalność Funduszu jest ściśle kontrolowana przez państwo, co zmniejsza ryzyko upadłości funduszu i wynikających z tego konsekwencji.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami