Kapitał początkowy w ZUS, a wysokość emerytury

Publikacja: 30.07.2018 17:25

Kapitał początkowy w ZUS, a wysokość emerytury

Foto: pieniadze.rp.pl

Kapitał początkowy w ZUS a wysokość emerytury – jaka jest między nimi zależność?

Kapitał początkowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest podstawą do wyliczenia emerytury i określenia jej wysokości. W związku z tym wszyscy ci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny i chcą skorzystać z pobierania świadczenia emerytalnego, powinni sprawdzić nie tylko to, czy kapitał ten został naliczony, ale także to, czy przy jego naliczeniu zostały uwzględnione wszystkie zmiany przepisów.

Warto pamiętać, że dopiero od 1999 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany do ewidencjonowania składki gromadzonej na świadczenie emerytalne na indywidualnym koncie każdej osoby. Wcześniej ZUS takiego obowiązku nie miał. W związku z tym osobom urodzonym po 1948 roku za tzw. okresy składkowe, czyli okresy obejmujące ubezpieczenie, odtwarzana jest teoretyczna składka poprzez obliczenie kapitału początkowego.

ZUS – kapitał początkowy. Dla kogo go ustala?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza kapitał początkowy dla osób, które urodziły się po dniu 31 grudnia 1949 roku i jednocześnie przed 1999 rokiem opłacały składki na ubezpieczenie społeczne lub były zatrudnione.

Ponadto można ubiegać się o przeliczenie kapitału zakładowego w przypadku urodzenia przed 1949 rokiem, jeśli jednocześnie zostaną spełnione następujące warunki:

• osoba złoży po raz pierwszy wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po dniu 31 grudnia 2008 roku,
• posiada okresy składkowe przez co najmniej 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat w przypadku mężczyzn,
• po ukończeniu wieku emerytalnego osoba wciąż była objęta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Kapitał początkowy jest naliczany na wniosek osoby, złożony najpóźniej wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia emerytalnego. Warto pamiętać, że osoba, dla której Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył już kapitał początkowy, nie musi podczas składania wniosku o emeryturę przedstawiać dokumentów potwierdzających istnienie okresów składkowych i nieskładkowych.

Ustalenie kapitału początkowego

Wysokość kapitału początkowego jest uzależniona od okresów składkowych i nieskładkowych sprzed 1 stycznia 1999 roku, które muszą zostać udowodnione przez osobę składającą wniosek. Warto także pamiętać, że istnieje kwota bazowa kapitału początkowego, która wynosi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego z drugiego kwartału 1998 roku. Kwota ta jest określona na 1220,89 złotych.

W dalszej kolejności oblicza się okresy składkowe sprzed 1999 roku w wysokości 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Z kolei okresy nieskładkowe także sprzed 1999 roku, z uwzględnieniem pełnych miesięcy, oblicza się w wysokości 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

Należy jednak pamiętać, że okresy nieskładkowe będą brane pod uwagę wyłącznie w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 okresów składkowych, które zostały udowodnione. Na koniec ustala się część socjalną kapitału początkowego, która obejmuje 24 proc. kwoty bazowej, czyli kwoty 1220,89 złotych oraz współczynnika proporcjonalnego do wieku, a także stażu ubezpieczeniowego osiągniętych do dnia 31 grudnia 1998 roku. Oczywiście kapitał początkowy podlega corocznej waloryzacji, począwszy od 1999 roku.

Waloryzacja odbywa się na takich samych zasadach jak waloryzacja składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne. Należy jednak zaznaczyć, że pierwsza waloryzacja, która jest przeprowadzana za rok 1999, według wskaźnika waloryzacji, który w tym przypadku wynosi 115,60 proc.

Natomiast kolejne waloryzacje, to znaczy od roku 2000 i lata następne, przeprowadzane są już według wskaźników ustalanych dla waloryzacji składek ubezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczenia emerytalnego, które są corocznie ustalane i obwieszczane.

Kapitał początkowy w ZUS a wysokość emerytury – jaka jest między nimi zależność?

Kapitał początkowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest podstawą do wyliczenia emerytury i określenia jej wysokości. W związku z tym wszyscy ci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny i chcą skorzystać z pobierania świadczenia emerytalnego, powinni sprawdzić nie tylko to, czy kapitał ten został naliczony, ale także to, czy przy jego naliczeniu zostały uwzględnione wszystkie zmiany przepisów.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy