Liczba pracujących emerytów wzrosła o 30 proc. w ciągu czterech lat.

Ta wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec ubiegłego roku liczba pracujących emerytów wyniosła 742 tys. wobec 689,4 tys. na koniec 2017 roku – podał ZUS w raporcie.

„Na koniec 2018 r. liczba pracujących emerytów wyniosła 742 tys. osób, co oznacza 30 proc. wzrost na przestrzeni ostatnich czterech lat. Chociaż nie były prowadzone badania przyczyn zainteresowania emerytów podjęciem pracy po przejściu na emeryturę, można przypuszczać, że istotna motywacja wynika z zainteresowania dodatkowymi dochodami przy bardzo korzystnych zasadach ubezpieczeń społecznych” – napisano.

Wśród pracujących emerytów więcej jest kobiet (56 proc.) niż mężczyzn (44 proc.).

„Takie odwrócenie prawidłowości z okresu wieku produkcyjnego może wynikać z wielu przyczyn. Kobiety mając niższe świadczenia niż mężczyźni m.in. z powodu niższych zarobków, krótszego stażu pracy oraz niższego o 5 lat wieku emerytalnego, mają większą motywację do uzupełnienia swoich dochodów” – napisano.