OFE stopniowo staną się IKE. To kluczowe daty

Środki z otwartych funduszy emerytalnych zostaną przeniesione na indywidualne konta emerytalne oraz do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z końcem lipca 2020 r.

Publikacja: 08.11.2019 13:05

OFE stopniowo staną się IKE. To kluczowe daty

Foto: pieniadze.rp.pl

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Projekt zakłada stopniowe przekształcenie OFE w IKE.

Czytaj także: To już koniec OFE. Po 20 latach fundusze przejdą do historii

Poniżej wymieniono kluczowe dla tego procesu daty na 2020 rok, wynikające z projektu ustawy:

 • 1 stycznia – wejście w życie ustawy, zakończenie odprowadzania części składek na ubezpieczenie społeczne (2,92 proc. wynagrodzenia) do OFE,
 • od 1 stycznia do 30 marca – termin na złożenie przez uczestnika deklaracji o przeniesienie środków do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (opcją domyślną jest automatyczne przeniesienie zgromadzonych w OFE środków na IKE),
 • 31 marca – zaprzestanie umarzania jednostek przez OFE w ramach tzw. suwaka,
 • 30 maja – powstanie zobowiązania OFE wobec FUS o wartości 15 proc. aktywów netto zapisanych na rachunkach OFE (opłata przekształceniowa),
 • z końcem lipca środki z OFE zostaną przeniesione do IKE/FUS,
 • 31 października – przekazanie do FUS pierwszej z dwóch transzy w ramach opłaty przekształceniowej, w wysokości 70 proc. naliczonego na koniec maja zobowiązania (pozostała część ma zostać przekazana 31 października 2021 r.).

Przyjęta wersja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne przewiduje, że łączna wartość lokat aktywów subfunduszu emerytalnego w akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji oraz akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie może być mniejsza niż:

Przyjęta wersja projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne przewiduje, że łączna wartość lokat aktywów subfunduszu emerytalnego w akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji oraz akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie może być mniejsza niż:

 • 80 proc. wartości tych aktywów na dzień 29 maja 2020 r.;
 • 88 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 • 92 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2021 r.;
 • 90 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 • 88 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • 86 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2024 r.;
 • 84 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2025 r.;
 • 82 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2026 r.;
 • 80 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2027 r.;
 • 78 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2028 r.;
 • 76 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2029 r.;
 • 74 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2030 r.;
 • 72 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2031 r.;
 • 70 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2032 r.

Z projektu wynika, że aktywa netto OFE, które zostaną przekształcone w IKE, zostaną podzielone na dwa subfundusze: główny – emerytalny i przedemerytalny – uwzględniający stopniowe przenoszenie do niego środków uczestników na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Limit subfunduszu przedemerytalnego alokacji w akcje został ustalony na poziomie 15 proc. aktywów, wobec 30 proc. w pierwotnym projekcie z maja tego roku.

Tak samo jak w pierwotnej wersji, obecny projekt zakłada przekazanie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tzw. opłaty przekształceniowej. W dniu 30 marca 2020 r. ma powstać zobowiązanie OFE o wartości 15 proc. aktywów netto, przenoszone do FUS w dwóch transzach odpowiednio 70 i 30 proc. wartości zobowiązania (po 50 proc. poprzednio) do 31 października 2020 r. pierwsza i do 31 października 2021 r. druga. Obliczona w ten sposób opłata ma być potrącana ze środków subfunduszu emerytalnego.

Na koniec września OFE miały 75,4 proc. aktywów pod zarządzaniem ulokowanych w krajowych akcjach.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Projekt zakłada stopniowe przekształcenie OFE w IKE.

Czytaj także: To już koniec OFE. Po 20 latach fundusze przejdą do historii

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy