Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec 2019 roku Indywidualne Konto Emerytalne posiadało 950,77 tys. osób. KNF wskazuje, że w ubiegłym roku 102,37 tys. nowych IKE. Jednak równocześnie sporo kont zamknięto. Saldo jest ujemne co poskutkowało spadkiem ogólnej liczby IKE z 995,74 tys. do wspomnianych 950,77 tys. Wciąż jednak większość istniejących IKE to konta martwe czyli takie na które nie wpłynęła przez rok ani jedna złotówka. Aktywnych IKE było w ubiegłym roku 373,67 tys. czyli mniej niż 40 proc. wszystkich istniejących. Przed rokiem kont aktywnych było 336,15 tys. i stanowiły one jedną trzecią wszystkich istniejących. Można więc zauważyć, że choć spada ogólna liczba kont to zwiększa się liczba i udział tych na które wpływają pieniądze.

Podobne tendencje widać w Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego. Tu także spadła ogólna liczba istniejących kont: z 731,07 tys. w 2018 r. do 654,58 tys. w roku 2019. Podobnie jak w IKE także zwiększyła się liczba aktywnych IKZE zasilanych oszczędnościami z 230,13 tys. do 252,09 tys. Zatem nie tylko zwiększyła się liczba tych aktywnych ale także ich udział w ogólnej puli IKZE z 31 proc. do 39 proc.

Popatrzmy teraz jak wyglądają oszczędności zgromadzone w IKE i IKZE. Aktywa tych pierwszych urosły przez rok z poziomu 8,7 mld zł do 10,2 mld zł. Aktywa w IKZE powiększyły się z 2,3 mld zł do 3,3 mld zł. Łącznie więc na indywidualnych formach oszczędzania emerytalnego Polacy zgromadzili 13,5 mld zł.