W maju indeks WIG zbliżył się do rekordu wszech czasów. Zarówno WIG jak i WIG20 wzrosły o ok. 10 proc. To przełożyło się na wysokie wyniki funduszy emerytalnych, bo ich portfele wypełnione są polskimi akcjami. OFE zarobiły od 8 do 8,7 proc., od początku roku średnio 20,5 proc. Najwyższą stopę zwrotu w maju wypracował Allianz Polska OFE.

""

pieniadze.rp.pl

Warto sprawdzić: Pieniądze z OFE po śmierci, po które nikt się nie zgłasza

Aktywa OFE

Według szacunków Analiz Online dodatnie wyniki inwestycyjne wypracowane w maju przyczyniły się do zwiększenia wartości aktywów zgromadzonych w OFE o 13,6 mld zł. Po odliczeniu ujemnego salda przepływu środków między OFE a ZUS, wzrost aktywów wyniósł 13,3 mld zł. Na koniec maja w OFE zgromadzone było 177,5 mld zł, o 26 mld zł więcej niż pod koniec stycznia 2020 roku. Największą dynamikę przyrostu aktywów zanotowało Allianz Polska OFE, a najniższą – PKO Bankowy OFE. Najwięcej aktywów ciągle ma Nationale-Nederlanden OFE i 26 proc. udziału w rynku.

""

pieniadze.rp.pl

– Otwarte Fundusze Emerytalne odnotowują świetne wyniki, bardzo dobrze realizują postawione przed nimi zadania – pomnażania kapitału z przeznaczeniem emerytalnym, przez co rośnie poziom bezpieczeństwa finansowego ich członków. Decydenci powinni rozważyć poszerzenie katalogu lokat, w jakie mogą inwestować OFE, by w przypadku korekty, czy zmiany koniunktury na rynku, fundusze mogły reagować z większą elastycznością i osiągać lepsze wyniki. Niewielka zmiana legislacyjna mogłaby znacząco poprawić warunki funkcjonowania funduszy – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.