PTE godzą się na pozew zbiorowy o OFE

PTE aprobują decyzję sądu dotyczącą pozwu zbiorowego w sprawie zmian w otwartych funduszach emerytalnych.

Publikacja: 13.04.2015 09:59

PTE godzą się na pozew zbiorowy o OFE

Foto: Flickr

PTE nie wniosą zażalenia na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie odnośnie dalszego procedowania pozwu zbiorowego w sprawie zmian w OFE. Jeśli nie zrobią tego również pozostali pozwani – Skarb Państwa i ZUS, Sąd rozpozna pierwsze w Polsce powództwo grupowe z zakresu ubezpieczeń społecznych i przeprowadzonej przez rząd reformy OFE.

Postanowieniem z 4 marca br. Sąd uznał, że pozew złożony w czerwcu ubiegłego roku przez członków OFE spełnia kryteria pozwów zbiorowych. Grupa ubezpieczonych domaga się w nim unieważnienia umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunkach funduszy i przeniesienia aktywów na rachunek FUS oraz ustalenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa.

PTE zostały pozwane ze względu na wykonanie ciążącego na nich obowiązku prawnego. Na mocy przepisów ustawy zostały zobowiązane do umorzenia części jednostek rozrachunkowych oraz przeniesienia ponad połowy zgromadzonych w nich środków do ZUS.

– Postanowienie Sądu potwierdza możliwość przeprowadzenia procesu w formie postępowania zbiorowego. Towarzystwa nie złożą zażalenia na decyzję Sądu, przed którym członkowie OFE chcą dochodzić swoich praw. PTE z uwagą śledzą inicjatywy, których celem jest ochrona interesów ich klientów i nie zamierzają działać wbrew ich oczekiwaniom – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Kluczowym zagadnieniem w postępowaniu będzie określenie, do kogo należą środki zgromadzone w OFE. Należy spodziewać się, że Sąd skieruje zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego, który zobowiązany będzie rozstrzygnąć, czy środki zgromadzone w OFE są środkami publicznymi czy prywatnymi.

– Proces ma doniosły charakter i ogromną wartość społeczną. Spodziewamy się, że Sąd skieruje zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego, którego orzeczenie może ostatecznie zakończyć publiczny spór o status własności i charakter prawny środków zgormadzonych przez Polaków na emeryturę w OFE. Takie orzeczenie miałoby kluczowe znaczenie dla przyszłości systemu emerytalnego w Polsce – podsumowuje Rusewicz.

W Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie oczekują wnioski dotyczące zgodności z Konstytucją ustawy z 2013 roku wprowadzającej zmiany w OFE; Prezydenta, odnoszący się do zakazu inwestowania w obligacje, nakazu inwestowania w akcje i zakazu reklamy OFE, oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, zarzucający ustawie naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz.

PTE nie wniosą zażalenia na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie odnośnie dalszego procedowania pozwu zbiorowego w sprawie zmian w OFE. Jeśli nie zrobią tego również pozostali pozwani – Skarb Państwa i ZUS, Sąd rozpozna pierwsze w Polsce powództwo grupowe z zakresu ubezpieczeń społecznych i przeprowadzonej przez rząd reformy OFE.

Postanowieniem z 4 marca br. Sąd uznał, że pozew złożony w czerwcu ubiegłego roku przez członków OFE spełnia kryteria pozwów zbiorowych. Grupa ubezpieczonych domaga się w nim unieważnienia umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunkach funduszy i przeniesienia aktywów na rachunek FUS oraz ustalenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami