Zostać w OFE, czy nie? Ostatni miesiąc na decyzję

Jeszcze tylko miesiąc Polacy mogą decydować w jaki sposób mają być gromadzone ich składki na przyszłe emerytury.

Publikacja: 30.06.2014 12:04

Zostać w OFE, czy nie? Ostatni miesiąc na decyzję

Foto: Fotorzepa, Mateusz Pawlak matp Mateusz Pawlak

Jak dotąd na OFE zdecydowało się tylko niecałe 360 tysięcy osób spośród 14 milionów uprawnionych. Zdaniem Jeremiego Mordasewicza z Konfederacji Lewiatan, taka sytuacja była do przewidzenia. Jeśli bowiem ktoś nie podejmie żadnej decyzji, to automatycznie całość jego składki będzie przekazywana do ZUS-u. Wybór dla wielu ubezpieczonych jest trudny, gdyż nie mają dostatecznej wiedzy na temat systemu emerytalnego. W takiej sytuacji, jak wykazały badania wiele osób nie podejmuje żadnej decyzji. Całość składki emerytalnej takich osób przekazywana będzie więc do ZUS-u - podkreśla Jeremi Mordasewicz. Rozmówca IAR zwraca też uwagę, że miesiące wakacyjne nie służą podejmowaniu ważnych decyzji.

Jak dokonać wyboru, czy moja decyzja jest ostateczna, jak wyliczona zostanie moja emerytura? Na miesiąc przed terminem decyzji o pozostawieniu części składki emerytalnej w OFE lub przeniesieniu jej do ZUS, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące emerytur.

Do 31 lipca możemy zdecydować, gdzie ma trafiać 2,92 proc. naszego wynagrodzenia brutto, które odprowadzane jest w części składki emerytalnej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina na czym polega wybór oraz jak go dokonać.

- Bez względu na to jakiego wyboru dokonamy, musimy pamiętać, że wysokość naszej emerytury będzie zależała przede wszystkim od tego jak długo będziemy pracować i odprowadzać składki emerytalne – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. – Tegoroczny wybór nie będzie ostateczny. Jeśli zmienimy zdanie składkę będziemy mogli przenieść w 2016 r., a następnie co cztery lata.

Decyzja dotyczy tzw. II filaru, czyli 2,92  proc. wynagrodzenia brutto, która obecnie lokowana jest na wybranym przez nas funduszu emerytalnym (OFE). Teraz zdecydować możemy czy ta część składki nadal ma tam trafiać, czy też chcemy przenieść ją na indywidualne subkonto w ZUS. Jeśli chcemy pozostawić składkę w OFE do 31 lipca musimy do ZUS złożyć odpowiednią deklarację. Można to zrobić na trzy sposoby: osobiście w każdej placówce ZUS, listownie lub przez Internet na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) - pue.zus.pl

Bez względu na wybór większa część składki emerytalnej – 16,6 proc. gromadzona jest w ZUS, z czego 4,38 proc. na indywidualnym subkoncie. W przypadku decyzji o przeniesieniu 2,92 proc. do ZUS w sumie na subkoncie będzie gromadzone 7,3 proc. pensji.

Czym jest składka emerytalna?

Składka emerytalna to kwota comiesięcznie pobierana z wynagrodzenia brutto, która trafia do ZUS. Wysokość składki zależy zatem od wysokości przychodu. Składka emerytalna jest równa dla wszystkich ubezpieczonych i wynosi 19,52 proc. wynagrodzenia brutto. Przedsiębiorcy i osoby samozatrudnione płacą także 19,52 proc., ale od co najmniej wysokości 60 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Jak gromadzona jest składka emerytalna?

System emerytalny opiera się na tzw. filarach.

- I filar to konto w ZUS.Wszystkie pieniądze które tam trafiają są natychmiast wydawane na bieżące świadczenia.

- II filar to indywidualne subkonto w ZUS lub  konto otwartym funduszy emerytalnym (OFE). Przy czym rzeczywiste pieniądze w postaci kapitału są gromadzone wyłącznie w OFE. Na subkoncie w ZUS istnieje tylko zapis księgowy, a pieniądze które tam trafiają są wydawane natychmiast na bieżące świadczenia.

III filar to dobrowolne ubezpieczenie emerytalne na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE), indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IZKE) lub w pracowniczym programie emerytalnym (PPE)

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., mogły, ale nie musiały gromadzić swoich składek w otwartym funduszy emerytalnym. Jeśli nie zadeklarowały takiej chęci to ich środki w całości trafiają do ZUS.

Od 1 lutego 2014 r. do końca czerwca 2014 r. składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości:

12,22 proc. pensji brutto ewidencjonowana jest na koncie w ZUS, (I filar) 4,38 proc. pensji brutto ewidencjonowana jest na subkoncie w ZUS (II filar) 2,92 proc. pensji brutto odprowadzana jest na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym (II filar)

Na czym polega wprowadzona zmiana?

Do 31 lipca 2014 roku można zdecydować czy 2,92 proc. pensji, która do tej pory trafiała do otwartego funduszu emerytalnego (OFE), nadal ma tam trafiać, czy ma być wpłacana na subkonto w ZUS. Bez względu na wybór składka emerytalna nadal wynosić będzie 19,52 proc.. Zatem jeżeli zdecydujesz, aby przenieść 2,92 proc. do ZUS w sumie na subkoncie będzie gromadzone 7,3 proc. twojego wynagrodzenia.

Czy mój wybór będzie miał wpływ na wysokość emerytury?

Trudno powiedzieć. Jedno jest pewne, nasze przyszłe emerytury z obowiązkowego systemu będą niskie, dlatego warto indywidualnie odkładać na starość.

Jak liczona będzie nasza emerytura?

Wysokość emerytury zależeć będzie od zebranych i zwaloryzowanych środków na koncie i subkoncie w ZUS i w OFE oraz od przewidywanej średniej długości życia (podanej przez GUS w momencie przejścia na emeryturę). Dodatkowo wysokość emerytury mogą zwiększyć środki zgromadzone w III filarze.

Jak zdecydować?

Decyzję trzeba podjąć do 30 lipca br. Wyboru mogą dokonać obecni członkowie OFE. Jeśli chcesz pozostać w otwartym funduszu emerytalnym musisz do ZUS przesłać oświadczenie. Możesz to zrobić:

- osobiście w każdej placówce ZUS (wykaz adresów na stronie zus.pl), listownie,

- oświadczenie można przesłać do każdej jednostki terenowej ZUS,

- w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) - pue.zus.pl, przy czym:

a) po zalogowaniu można wypełnić oświadczenie i wysłać je przez Internet,

b) bez zalogowania można je wypełnić i wydrukować w urzędomacie w wybranych placówkach ZUS (wykaz 157 placówek na zus.pl)

Czy można zmienić decyzję dotyczącą gromadzenia środków w ZUS i OFE?

Podjętą w tym roku decyzję będzie można zmienić w 2016 r., a potem co 4 lata.

Czym jest waloryzacja składek?

Składki emerytalne zebrane w ZUS – aby nie traciły na wartości – podlegają waloryzacji. Każdego roku zgromadzone środki waloryzowane są o wysokość średniego nominalnego wzrostu gospodarczego z ubiegłych 5 lat. Waloryzacja nie może być ujemna. Oznacza to, że nawet w sytuacji długotrwałego kryzysu środki w ZUS nie mogą ulec obniżeniu. Składka gromadzona w OFE jest inwestowana na rynku finansowym. Stopa zwrotu zależy od decyzji inwestycyjnych oraz sytuacji na giełdzie. W OFE nie ma ustalonego z góry wskaźnika waloryzacji. Zgromadzone środki wzrastają, gdy są zyski z inwestycji lub zmniejszają się w przypadku występowania strat z tytułu dokonywanych przez OFE inwestycji. Długoterminowa stopa zwrotu z rynku kapitałowego jest jednak korzystniejsza od waloryzacji.

Czy emerytura jest dziedziczona?

Zarówno środki gromadzone na subkoncie z ZUS, jak i te gromadzone w OFE mogą być dziedziczone w przypadku śmierci właściciela konta i subkonta:

- połowa środków przekazana zostanie małżonkowi na jego rachunek OFE lub subkonto w ZUS

- pozostała część środków przekazywana jest osobom wskazanym przez zmarłego. Jeśli zmarły nie wskazał osób uprawnionych, środki te wchodzą w skład masy spadkowej.

Jak dotąd na OFE zdecydowało się tylko niecałe 360 tysięcy osób spośród 14 milionów uprawnionych. Zdaniem Jeremiego Mordasewicza z Konfederacji Lewiatan, taka sytuacja była do przewidzenia. Jeśli bowiem ktoś nie podejmie żadnej decyzji, to automatycznie całość jego składki będzie przekazywana do ZUS-u. Wybór dla wielu ubezpieczonych jest trudny, gdyż nie mają dostatecznej wiedzy na temat systemu emerytalnego. W takiej sytuacji, jak wykazały badania wiele osób nie podejmuje żadnej decyzji. Całość składki emerytalnej takich osób przekazywana będzie więc do ZUS-u - podkreśla Jeremi Mordasewicz. Rozmówca IAR zwraca też uwagę, że miesiące wakacyjne nie służą podejmowaniu ważnych decyzji.

Pozostało 90% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości