Są takie osoby, jak pan Andrzej, które do tej pory nie zastanawiały się nawet nad tym, czy mają prawo do wcześniejszego kończenia kariery zawodowej, czy nie, ponieważ były zdecydowane podzielić składkę pomiędzy OFE i ZUS. Teraz zastanawiają się co jest dla nich korzystniejsze, tym bardziej, że nawet jeśli wybiorą płacenie składek do dwóch filarów emerytalnych (ZUS i OFE), to i tak - ze względu na wiek - bardzo szybko wpadną w mechanizm, określany przez rząd jako „suwak bezpieczeństwa". Polega na tym, że na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego OFE zaczyna sukcesywnie (co miesiąc) przekazywać aktywa członka OFE do ZUS, dodatkowo bieżąca składka emerytalna w całości także przekazywana jest do ZUS.

Pan Andrzej jest dziennikarzem. W styczniu skończył 60 lat. A pracę w mediach zaczął w połowie 1981 roku. Zastanawia się więc czy mógłby wystąpić o wcześniejszą emeryturę. Studia wyższe zaczął w 1973 roku, skończył je w terminie, w ciągu pięciu lat. A potem między jesienią 1978 a 1981 rokiem był na studiach doktoranckich.

Każdy przykład należy indywidualnie sprawdzić w ZUS, ale poprosiliśmy biuro prasowe centrali ZUS o odpowiedź czy czytelnik spełnia wymogi uprawniające do wcześniejszej emerytury?

Emerytura wcześniejsza z tytułu pracy dziennikarskiej, na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej, może być przyznana, mężczyźnie po ukończeniu 60 lat, pod warunkiem udokumentowania na dzień 1.01.1999r. okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy dziennikarskiej oraz nieprzystąpienia do OFE albo złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku, za pośrednictwem Zakładu na dochody budżetu państwa. – przypomina Radosław Milczarski z ZUS. W przypadku pana Andrzeja: ma skończone 60 lat. Ma siedemnastoletni staż w mediach. Ma też osiem pełnych lat nieskładkowych czyli studiów wyższych i doktoranckich. I te lata mogą się okazać znaczące dla pana Andrzeja. Przepisy emerytalne precyzują, że okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 uwzględnionych okresów składkowych. Siedemnaście podzielone przez trzy to pięć lat i sześć miesięcy. A pan Andrzej studiował osiem ( studia wyższe + doktoranckie). Pan Andrzej nie może więc udowodnić 25 lat stażu ubezpieczeniowego do końca 1998 roku. Co można zrobić w takich sytuacjach? Część osób może się posiłkować okresami uzupełniającymi, jeśli pracowało na roli. Limit okresów nieskładkowych nie dotyczy również działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, okresów podlegania represjom wojennym i okresu powojennego oraz pracy przymusowej. Ten czas uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury w wymiarze podwójnym. Obie te sytuacje (praca na roli i represje) nie dotyczą pana Andrzeja. Najprawdopodobniej więc nie ma on prawa do wcześniejszej emerytury.