Pracownicze fundusze emerytalne na świecie

Amerykanie powinni uczyć się od innych, jak rozwiązywać problemy emerytalne

Publikacja: 16.09.2013 10:47

Pracownicze fundusze emerytalne na świecie

Foto: Flickr

USA stoją w obliczu kryzysu emerytalnego, innym krajom udało się wdrożyć rozwiązania zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa ekonomicznego na emeryturze -  stwierdza Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Finansowego (NIRS). I jako przykład podaje : Australię, Kanadę i Holandię.

Raport „Lekcje dla sektora prywatnego zabezpieczenia emerytalnego z Australii, Kanady i Holandii" napisali:  Johna A. Turnera, dyrektor centrum polityki emerytalnej, i Nari Rhee, kierownik badań w NIRS.  - Amerykanie zmagają się problemem oszczędzania na emeryturę. Typowa rodzina ma tylko kilka tysięcy dolarów zapisane w planie emerytalnym. A deficyt w oszczędnościach emerytalnych jest szacowany na 6 do 14 bilionów dolarów – powiedziała Rhee.

A z innego badania State Budget Solutions, organizacji non-profit propagującej reformy budżetu państwa wynika, iż federalne i stanowe pracownicze programy emerytalne działające według zdefiniowanego świadczenia są niedofinansowane o 4,1 bln dolarów.

Rhee uważa, iż amerykańscy decydenci powinni się przyjrzeć sukcesom systemów w Kanadzie, Australii i Holandii: - Każdy kraj jest inny, ale uniwersalność przyjętych rozwiązań i rozłożenie ryzyk to podstawowe czynniki sukcesu w trzech krajach, które badaliśmy. W ostrym kontraście jest to, że amerykański system dla pracowników sektora prywatnego oferuje zbyt niskie składki odkładane w planie emerytalnym. Ponadto przesunięcie zabezpieczeń do kont 401 (k) – działających według zdefiniowanej składki – przeniosło ryzyko inwestycji i ryzyko długowieczności w pełni na pracowników.

Fundusz 401(k) jest prywatnym funduszem emerytalnym oferowanym pracownikom przez większe firmy w USA. Jego główną korzyścią jest to, że pieniądze gromadzone na tym funduszu są nieopodatkowane przez rząd federalny do momentu wycofania ich z konta. Niekorzystną stroną funduszu 401(k) jest dodatkowe opodatkowanie wycofanych z niego pieniędzy, jeśli zostanie to zrobione, zanim pracownik osiągnie wiek emerytalny.

W raporcie napisano również, że podczas gdy poziom ryzyka ponoszonego przez pracowników różni się w poszczególnych systemach trzech krajów, ryzyko rozłożone jest w większym stopniu niż w USA między pracowników, pracodawców i rząd. Podkreślono, że w żadnym z tych trzech krajów przeciętny pracownik nie ponosi całego ryzyka związanego z oszczędzaniem i inwestowaniem na cele emerytalne.

Wszystkie trzy kraje zapewniają relatywnie wyższe dochody emerytalne dla pracowników małych i średnich płac przez ich ubezpieczenia społeczne i powszechny/quasi-powszechny dostęp do pracowniczych programów emerytalnych. W Australii i Holandii programy sponsorowane przez pracodawcę stanowią istotny dodatek do świadczenia wypłacanego z systemu obowiązkowego.

W Australii pracownicy ponoszą ryzyko inwestycyjne indywidualnie, jednak sukces systemu opiera się na niemal powszechnym zasięgu pracowniczych programów emerytalnych i na wysokich obowiązkowych składkach pracodawców, które wynoszą obecnie 9% brutto wynagrodzenia i wzrosną stopniowo do 12% w 2019 r.

W Holandii system finansowany jest przede wszystkim przez pracodawców i jest centralnym elementem krajowego systemu dochodów emerytalnych, który zapewnia jedne z najwyższych stóp zastąpienia. Pracodawcy stopniowo rezygnują z planów o zdefiniowanym świadczeniu i tym samym ryzyko inwestycyjne i ryzyko długowieczności są przesuwane na pracowników poprzez zwiększone oferowanie planów hybrydowych, w których pracownicy ponoszą ryzyka jako grupa, a nie jako indywidualni uczestnicy.

W Kanadzie system jest skoncentrowany na planach emerytalnych sponsorowanych przez pracodawcę, jednak z mniejszym zasięgiem niż w przypadku systemów australijskich i holenderskich. Kanada ma bardzo progresywny, dwuczęściowy system zabezpieczenia społecznego, który oferuje 70-procentową stopę zastąpienia.

Publikacja powstała we współpracy z "Globalnym przeglądem emerytalnym" wydawanym przez serwis www.emerytariusz.pl. Źródło: Plansponsor.com

USA stoją w obliczu kryzysu emerytalnego, innym krajom udało się wdrożyć rozwiązania zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa ekonomicznego na emeryturze -  stwierdza Narodowy Instytut Bezpieczeństwa Finansowego (NIRS). I jako przykład podaje : Australię, Kanadę i Holandię.

Raport „Lekcje dla sektora prywatnego zabezpieczenia emerytalnego z Australii, Kanady i Holandii" napisali:  Johna A. Turnera, dyrektor centrum polityki emerytalnej, i Nari Rhee, kierownik badań w NIRS.  - Amerykanie zmagają się problemem oszczędzania na emeryturę. Typowa rodzina ma tylko kilka tysięcy dolarów zapisane w planie emerytalnym. A deficyt w oszczędnościach emerytalnych jest szacowany na 6 do 14 bilionów dolarów – powiedziała Rhee.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą