Niska składka = wysokie koszty?

W ofercie ubezpieczycieli mamy sporo produktów ze składką regularną dostępnych już od 100 zł miesięcznie. Analizy Online przyjrzały się kilku z nich

Publikacja: 18.06.2013 01:46

Analizy Online pod lupę wzięły sześć wybranych, standardowych produktów. Oprócz nich na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań ochronno-inwestycyjnych różnych TUnŻ, produkt DB Emerytura (który jest od 100 zł, ale rekomendowany jest jako program pakietowy z IKE i IKZE) oraz liczne rozwiązania Open Life (Analizy wybrały tylko jedno z nich).

mSAVER Plus

(podobnie jak bliźniaczy Multisaver Plus) to rozwiązanie stworzone przez Benefia TUnŻ dla grupy BRE. Program dedykowany jest osobom, które ukończył 18-sty rok życia. W jego ramach można wybierać pomiędzy 19 funduszami kilku różnych TFI. Ubezpieczyciel pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 1,5 proc. w skali roku. Dodatkowo inwestor musi liczyć się z comiesięczną opłatą administracyjną w wysokości 6 zł. W przypadku rezygnacji z programu w pierwszych 5 latach należy liczyć się z opłatą likwidacyjną równą sumie 50 proc. składek pierwszorocznych.

Diamentowa Strategia

to produkt TUnŻ Warta. Do programu może przystąpić osoba w wieku 15-60 lat. W ramach oferty dostępnych jest 14 funduszy i planów z oferty Warty i KBC TFI. Tylko jeden transfer środków w roku jest darmowy, każdy kolejny „kosztuje" 0,5 proc. wartości przenoszonej kwoty. Ponadto cena zakupu jednostki uczestnictwa ustalana jest poprzez dodanie do ceny sprzedaży jednostki uczestnictwa nie więcej niż 5 proc. ceny jej zakupu. Z opłat pobieranych miesięcznie trzeba także wymienić opłatę administracyjną (6,43 zł). Rezygnacja z programu w pierwszych 2 latach oznacza utratę 100 proc. ulokowanych na rachunku środków.

Better Future

to jedno z wielu rozwiązań oferowanych przez Open Life. Sam program dzieli się na kilka wariantów (zależnych i bardziej korzystnych dla coraz to wyższych składek). Dla I wariantu (dla składek od 100 zł/miesięcznie) na platformie inwestycyjnej programu dostępnych jest kilkadziesiąt różnych funduszy. Atrakcyjna oferta inwestycyjna wiąże się z dość wysoką opłatą za zarządzanie (standardowo 2,69 proc. w skali roku). Ponadto co miesiąc pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 10,99 zł. W każdym nieparzystym roku po 10-tej rocznicy polisy, alokacja składki wynosi 110 proc. (co choć trochę rekompensuje wysokie koszty programu). Z kolei do 10. roku, w przypadku wypłaty środków, pobierane są opłaty likwidacyjne. Wartość wykupu waha się od 10 proc. w pierwszym roku do 95 proc. w 10-tym.

Ubezpieczenie Inwestycyjne

to rozwiązanie inwestycyjne TUnŻ Cardif Polska. Ubezpieczonym może być osoba, która ukończyła 13 lat. W ramach programu mamy do wyboru dwa fundusze. W pierwszym roku alokowanych jest zaledwie 60 proc. środków, a w każdych kolejnych 99 proc. Ponadto 2 razy w miesiącu pobierana jest opłata administracyjna (1,5 zł). Zaletą programu są niskie opłaty likwidacyjne. W przypadku wykupu polisy w pierwszym roku potrącanych jest 10 proc. wartości wycofywanych środków, w drugim roku 5 proc., a od trzeciego 0 proc.

Zestawiając powyższe programy Analizy Online przedstawiły koszty jako określony procent wpłaconej składki, dla różnych scenariuszy (wyjście z inwestycji po pierwszym roku, po 5 latach i po 10 latach). Oddzielnie ujęliśmy koszty prowadzenia programów i opłaty likwidacyjne.

 

 

W krótkim horyzoncie (1 rok) zdecydowanie najlepiej wypada program mSAVER Plus, który ma najniższy poziom kosztów prowadzenia programu. Najniższe opłaty likwidacyjne są w programie Cardif TUnŻ, co jednak nie przekłada się na niskie koszty programu. W 5-letnim horyzoncie opłaty likwidacyjne przestają być kluczowym nośnikiem opłat. Najlepiej wypadają programy mające stosunkowo małe dodatkowe opłaty za zarządzanie, alokujące 100 proc. wpłaconych składek i nie charakteryzujące się różnicą w cenie nabycia i sprzedaży j.u. (mSAVER i Nordea Futura). Najdroższa jest Diamentowa Strategia. W długim, 10-letnim horyzoncie programy, w których pobierane są dodatkowe opłaty za zarządzanie plasują się w środku stawki, a najtańsze okazują się rozwiązania Allianz TUnŻ  i Cardif TUnŻ.

Zważywszy na uśredniony poziom kosztów i możliwości inwestycyjne (a czasami raczej na „ograniczenia inwestycyjne") wydaje się, że spośród omawianych programów najlepiej prezentują się oferty mBanku (mSAVER) oraz program Nordea Futura. Pamiętajmy jednak, że oszczędzanie z ubezpieczycielem jest rekomendowane przynajmniej w średnim terminie, a coraz wyższy poziom wpłacanych składek powinien zwiększać atrakcyjność tego typu rozwiązań.

 

Pełna wersja artykułu

Analizy Online pod lupę wzięły sześć wybranych, standardowych produktów. Oprócz nich na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań ochronno-inwestycyjnych różnych TUnŻ, produkt DB Emerytura (który jest od 100 zł, ale rekomendowany jest jako program pakietowy z IKE i IKZE) oraz liczne rozwiązania Open Life (Analizy wybrały tylko jedno z nich).

mSAVER Plus

Pozostało 92% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora