Oszczędności Polaków dalej rosną

Wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych pod koniec marca przekroczyła 1,08 bln zł, notując roczną dynamikę zmian na poziomie 9,4 proc. Na koniec marca ich udział w PKB wzrósł o 1,1 pkt proc., do poziomu 67,8 proc.

Publikacja: 28.05.2013 16:02

Tylko w pierwszym kwartale tego roku oszczędności Polaków wzrosły o 22,2 mld zł, czyli 2,1 proc. względem końca grudnia 2012 r.

To już szósty kwartał z rzędu, w którym zwiększyła się wartość oszczędności gospodarstw domowych Polaków - podały Analizy Online. Po wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane w sposób natychmiastowy, wartość zgromadzonych środków wyniosła 813,2 mld zł i była wyższa o 3,2 proc. względem stanu na koniec grudnia 2012. Rok do roku, wartość oszczędności Polaków (po wyłączeniu OFE) wzrosła o 61,3 mld zł, czyli o 8,1 proc.

 

 

Największy udział w przyroście naszych oszczędności zarówno w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jak i w ostatnim kwartale miały depozyty złotowe i walutowe. W ciągu pierwszych 3 miesięcy roku środki na nich ulokowane zwiększyły swoją wartość o 17,6 mld zł, czyli o 3,4 proc., osiągając poziom 537 mld zł. Relatywnie wysokie tempo ich wzrostu wynika z wyższej skłonności do oszczędzania oraz przesunięcia w czasie niektórych wypłat. Warto tu odnotować fakt, iż w marcu zatrzymany został napływ środków na depozyty terminowe, które zmniejszyły się o blisko 3 mld  zł. Jednocześnie znacznie wzrosły środki trzymane na rachunkach bieżących. Może to świadczyć o tym, iż obecne stawki procentowe depozytów nie zachęcają klientów do lokowania na nich środków. Od listopada 2012 r. do końca marca br. RPP przeprowadziła 5 obniżek a poziom stopy referencyjnej spadł z 4,75 proc. do 3,25 proc. Na najlepszych lokatach można było uzyskać niewiele ponad 4 proc.

Niski poziom stóp procentowych zniechęca do lokowania środków na depozytach, zwiększając zainteresowanie innymi formami oszczędzania. W pierwszych trzech miesiącach tego roku do funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla klientów indywidualnych napłynęło 4,3 mld zł nowego kapitału, podczas gdy w całym 2012 roku było to zaledwie 2 mld zł. Również fundusze zagraniczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem klientów. Według szacunków Analiz Online, w ciągu 3 miesięcy klienci wpłacili do nich 0,8 mld zł. Pozytywnie zadziałała również niezła koniunktura na globalnym rynku. W efekcie to właśnie środki zgromadzone w funduszach zagranicznych odnotowały najwyższą dynamikę zmian 15,6 proc. w ujęciu kwartalnym i aż o ponad jedną czwartą w ujęciu rocznym. Na koniec marca aktywa w nich zgromadzone warte były 4,9 mld zł.

W przypadku funduszy inwestycyjnych dynamika zmian była niższa, do czego przyczyniła się m.in. słabsza koniunktura na krajowym rynku akcji. Oszczędności zgromadzone w funduszach inwestycyjnych (po wyłączeniu środków nabytych poprzez ubezpieczycieli) zwiększyły się w I kwartale o 2,9 mld zł, czyli o 4,2 proc., do poziomu 73,5 mld zł.

 

 

Słabsza koniunktura na rynku akcji miała również negatywny wpływ na wartość środków ulokowanych w otwartych funduszy emerytalnych. Na koniec marca wartość oszczędności gospodarstw domowych zgromadzonych w OFE wyniosła 269,6 mld zł, co oznacza spadek o -2,7 mld zł względem stanu z końca 2012 r., czyli o 1 proc.. Roczna dynamika zmian pozostała jednak dwucyfrowa i wyniosła na koniec I kwartału 13,3 proc. i to mimo obniżenia poziomu składek przekazywanych z ZUS (w maju 2011 roku).

W pierwszym kwartale 2013 r. poprawiła się relacja oszczędności gospodarstw domowych do PKB. Na koniec marca ich udział w produkcie krajowym brutto wzrósł o 1,1 pkt proc. do poziomu 67,8 proc. W przypadku rozwiniętych gospodarek europejskich, wskaźnik ten osiąga kilkukrotnie wyższe wartości.

Tylko w pierwszym kwartale tego roku oszczędności Polaków wzrosły o 22,2 mld zł, czyli 2,1 proc. względem końca grudnia 2012 r.

To już szósty kwartał z rzędu, w którym zwiększyła się wartość oszczędności gospodarstw domowych Polaków - podały Analizy Online. Po wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane w sposób natychmiastowy, wartość zgromadzonych środków wyniosła 813,2 mld zł i była wyższa o 3,2 proc. względem stanu na koniec grudnia 2012. Rok do roku, wartość oszczędności Polaków (po wyłączeniu OFE) wzrosła o 61,3 mld zł, czyli o 8,1 proc.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami