Oszczędności Polaków dalej rosną

Wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych pod koniec marca przekroczyła 1,08 bln zł, notując roczną dynamikę zmian na poziomie 9,4 proc. Na koniec marca ich udział w PKB wzrósł o 1,1 pkt proc., do poziomu 67,8 proc.

Publikacja: 28.05.2013 16:02

Tylko w pierwszym kwartale tego roku oszczędności Polaków wzrosły o 22,2 mld zł, czyli 2,1 proc. względem końca grudnia 2012 r.

To już szósty kwartał z rzędu, w którym zwiększyła się wartość oszczędności gospodarstw domowych Polaków - podały Analizy Online. Po wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane w sposób natychmiastowy, wartość zgromadzonych środków wyniosła 813,2 mld zł i była wyższa o 3,2 proc. względem stanu na koniec grudnia 2012. Rok do roku, wartość oszczędności Polaków (po wyłączeniu OFE) wzrosła o 61,3 mld zł, czyli o 8,1 proc.

 

 

Największy udział w przyroście naszych oszczędności zarówno w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jak i w ostatnim kwartale miały depozyty złotowe i walutowe. W ciągu pierwszych 3 miesięcy roku środki na nich ulokowane zwiększyły swoją wartość o 17,6 mld zł, czyli o 3,4 proc., osiągając poziom 537 mld zł. Relatywnie wysokie tempo ich wzrostu wynika z wyższej skłonności do oszczędzania oraz przesunięcia w czasie niektórych wypłat. Warto tu odnotować fakt, iż w marcu zatrzymany został napływ środków na depozyty terminowe, które zmniejszyły się o blisko 3 mld  zł. Jednocześnie znacznie wzrosły środki trzymane na rachunkach bieżących. Może to świadczyć o tym, iż obecne stawki procentowe depozytów nie zachęcają klientów do lokowania na nich środków. Od listopada 2012 r. do końca marca br. RPP przeprowadziła 5 obniżek a poziom stopy referencyjnej spadł z 4,75 proc. do 3,25 proc. Na najlepszych lokatach można było uzyskać niewiele ponad 4 proc.

Niski poziom stóp procentowych zniechęca do lokowania środków na depozytach, zwiększając zainteresowanie innymi formami oszczędzania. W pierwszych trzech miesiącach tego roku do funduszy inwestycyjnych przeznaczonych dla klientów indywidualnych napłynęło 4,3 mld zł nowego kapitału, podczas gdy w całym 2012 roku było to zaledwie 2 mld zł. Również fundusze zagraniczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem klientów. Według szacunków Analiz Online, w ciągu 3 miesięcy klienci wpłacili do nich 0,8 mld zł. Pozytywnie zadziałała również niezła koniunktura na globalnym rynku. W efekcie to właśnie środki zgromadzone w funduszach zagranicznych odnotowały najwyższą dynamikę zmian 15,6 proc. w ujęciu kwartalnym i aż o ponad jedną czwartą w ujęciu rocznym. Na koniec marca aktywa w nich zgromadzone warte były 4,9 mld zł.

W przypadku funduszy inwestycyjnych dynamika zmian była niższa, do czego przyczyniła się m.in. słabsza koniunktura na krajowym rynku akcji. Oszczędności zgromadzone w funduszach inwestycyjnych (po wyłączeniu środków nabytych poprzez ubezpieczycieli) zwiększyły się w I kwartale o 2,9 mld zł, czyli o 4,2 proc., do poziomu 73,5 mld zł.

 

 

Słabsza koniunktura na rynku akcji miała również negatywny wpływ na wartość środków ulokowanych w otwartych funduszy emerytalnych. Na koniec marca wartość oszczędności gospodarstw domowych zgromadzonych w OFE wyniosła 269,6 mld zł, co oznacza spadek o -2,7 mld zł względem stanu z końca 2012 r., czyli o 1 proc.. Roczna dynamika zmian pozostała jednak dwucyfrowa i wyniosła na koniec I kwartału 13,3 proc. i to mimo obniżenia poziomu składek przekazywanych z ZUS (w maju 2011 roku).

W pierwszym kwartale 2013 r. poprawiła się relacja oszczędności gospodarstw domowych do PKB. Na koniec marca ich udział w produkcie krajowym brutto wzrósł o 1,1 pkt proc. do poziomu 67,8 proc. W przypadku rozwiniętych gospodarek europejskich, wskaźnik ten osiąga kilkukrotnie wyższe wartości.

Tylko w pierwszym kwartale tego roku oszczędności Polaków wzrosły o 22,2 mld zł, czyli 2,1 proc. względem końca grudnia 2012 r.

To już szósty kwartał z rzędu, w którym zwiększyła się wartość oszczędności gospodarstw domowych Polaków - podały Analizy Online. Po wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane w sposób natychmiastowy, wartość zgromadzonych środków wyniosła 813,2 mld zł i była wyższa o 3,2 proc. względem stanu na koniec grudnia 2012. Rok do roku, wartość oszczędności Polaków (po wyłączeniu OFE) wzrosła o 61,3 mld zł, czyli o 8,1 proc.

Pozostało 82% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu