Norwegia: część „krajowa" funduszu emerytalnego gorsza od „globalnej"

„Krajowa" część Rządowego Funduszu Emerytalnego – Government Pension Fund Norway (GPFN) – osiągnęła w 2012 r. stopę zwrotu na poziomie 12,2 proc., czyli niższą niż 13,4 proc. osiągnięte przez znacznie większą część globalną funduszu – Government Pension Fund Global (GPFG)

Publikacja: 07.05.2013 02:30

Norwegia: część „krajowa" funduszu emerytalnego gorsza od „globalnej"

Foto: ROL

Różnica między dwoma funduszami nie ogranicza się tylko do różnej stopy rentowności. Za dużo gorszy wynik firma zarządzająca GPFNorway pobrała wynagrodzenie w wysokości 0,09 proc. aktywów w porównaniu do 0,06 proc. aktywów w GPFGlobal – jak wynika z rocznego sprawozdania Ministerstwa Finansów dotyczącego funduszu.

Całkowita wartość aktywów Rządowego Funduszu Emerytalnego wynosiła 3,96 bln koron norweskich (528 mld euro) na koniec 2012 r. i wzrosła o 520 mld koron w ciągu dwunastu miesięcy (wzrost wynikał również z dodatniego salda wpłat i wypłat z funduszu), z czego aktywa GPFGlobal wynosiły 3,81 bln koron norweskich.

Według opublikowanego raportu wyniki funduszu odzwierciedlają korzystne zmiany na globalnych rynkach akcji i obligacji w 2012 r., ale jednocześnie została podkreślona znaczna niepewność gospodarcza w 2013 r.: „Patrząc na najbliższą przyszłość, trzeba być przygotowanym na znaczne wahania wartości funduszu" – stwierdza raport.

Ministerstwo Finansów Norwegii zauważa, że roczne sprawozdania dla obu funduszy emerytalnych (krajowego i globalnego) nie różniły się w ciągu ostatnich 13 lat jeśli chodzi o rentowność: roczne stopy zwrotu GPFGlobal wahały się między –23 proc. a 26 proc., a GPFNorway między –25 proc. a 34 proc.

Fundusze są zarządzane przez Norges Bank i Folketrygdfondet odpowiednio do obowiązujących wymagań ustanowionych przez Ministerstwo Finansów Norwegii.

 

Publikacja powstała we współpracy z "Globalnym przeglądem emerytalnym" wydawanym przez serwis www.emerytariusz.pl. Źródło: Ipe.com

Różnica między dwoma funduszami nie ogranicza się tylko do różnej stopy rentowności. Za dużo gorszy wynik firma zarządzająca GPFNorway pobrała wynagrodzenie w wysokości 0,09 proc. aktywów w porównaniu do 0,06 proc. aktywów w GPFGlobal – jak wynika z rocznego sprawozdania Ministerstwa Finansów dotyczącego funduszu.

Całkowita wartość aktywów Rządowego Funduszu Emerytalnego wynosiła 3,96 bln koron norweskich (528 mld euro) na koniec 2012 r. i wzrosła o 520 mld koron w ciągu dwunastu miesięcy (wzrost wynikał również z dodatniego salda wpłat i wypłat z funduszu), z czego aktywa GPFGlobal wynosiły 3,81 bln koron norweskich.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami