Na kontach w OFE więcej niż wpłaciliśmy

Osoby, które zaczęły oszczędzać na OFE w sierpniu 1999 roku, czyli w chwili uruchomienia wszystkich 14 obecnie działających funduszy, uzbierały na hipotetycznym koncie średnio blisko 34 tys. zł - policzyły Analizy Online

Publikacja: 09.04.2013 12:23

Na kontach w OFE więcej niż wpłaciliśmy

Foto: Analizy Online

To o ponad 12 tys. zł więcej, niż wyniosła wartość składek odprowadzanych w tym okresie. Najwięcej środków na koncie, na koniec grudnia miał hipotetyczny klient ING OFE - 34,5 tys. zł, a najmniej klient OFE Pocztylion - 32,1 tys. zł. Osoby, które rozpoczęły oszczędzanie w funduszu emerytalnym 3 lata temu, czyli na koniec marca 2010 r., do dziś uzbierały średnio 2,5 tys. zł, czyli nieco ponad 163 zł więcej od wniesionego kapitału.

Hipotetyczny stan konta OFE to jeden ze sposobów oceny jakości funduszu emerytalnego, obok prezentowanych przez nas co miesiąc rankingów opartych o wskaźniki łączące zysk i ryzyko. Ranking OFE wg hipotetycznej wartości konta uwzględnia nie tylko stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne fundusze, ale także bierze pod uwagę regularność dokonywanych wpłat oraz pobieranych przez PTE opłat dystrybucyjnych.

 

 

W podstawowym scenariuszu Analizy Online założyły, że w okresie, w którym działały wszystkie OFE, jakie są obecne dziś na rynku, na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W związku z obniżeniem składki do OFE z 7,3 proc., do 2,3 proc., od czerwca 2011 roku na rachunki funduszy wpływała już istotnie niższa kwota.

W ciągu 3 ostatnich lat nasze hipotetyczne konto zostało zasilone środkami o wartości 2,3 tys. zł, o 1,7 tys. mniejszymi niż gdyby wysokość składki została na starym poziomie. W analizowanym okresie, uwzględnione zostały również pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne. Od 2010 r. mają one bardzo zbliżony poziom i wynoszą obecnie od 3,4 proc. do 3,5 proc.. Na hipotetyczną wysokość konta OFE w największym stopniu wpływają jednak wypracowane przez  zarządzających stopy zwrotu.

Przez trzy ostatnie lata działalności OFE, zakończone 31 marca 2013 r., na rachunek w każdym funduszu wpłynęło 37 hipotetycznych składek. Każda z wpłat została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji oraz ich wyceny na ostatni dzień marca 2013 roku daje ostateczną wartość hipotetycznego konta dla poszczególnych funduszy emerytalnych. Według wyliczeń Analiz Online, hipotetyczny uczestnik OFE, który 3 lat temu zaczął gromadzić środki w ramach drugiego filaru, średnio uzbierał na swoim koncie 2,5 tys. zł.

W tym czasie, najwięcej środków na hipotetycznym koncie zgromadzili klienci funduszu Allianz Polska - 2572 zł. Niewiele mniej zgromadzili klienci Nordea OFE - 2571 zł. Hipotetyczny zysk funduszy był bardzo zbliżony i w tym czasie wyniósł odpowiednio 210 zł i 209 zł. Trzeci wynik uzyskało Amplico OFE, ze zgromadzonymi środkami w wysokości 2557 zł. Hipotetyczny zysk funduszu za trzy ostatnie lata wyniósł 196 zł. Pierwsze trzy miejsca w pięcioletnim horyzoncie czasowym zajmują te same fundusze.

Najwyższą stopę zwrotu w ciągu ostatnich 3 lat wypracowały fundusze Nordea OFE i Allianz Polska OFE po 19,1 proc. oraz Amplico OFE 18,0 proc. Tylko dwa pierwsze fundusze pobiły benchmark złożony w 70 proc. z indeksu obligacji IROS, a w 30 proc. z indeksu WIG, którego wartość w tym czasie wzrosła o 18,5 proc.

Najmniej środków na hipotetycznym koncie przez ostatnie trzy lata zgromadziły fundusze: Polsat, Pocztylion oraz Pekao. Klienci wymienionych instytucji uzyskali na kontach odpowiednio 2434 zł, 2489 zł oraz 2506 zł. Hipotetyczny zysk OFE Polsat za trzy ostatnie lata wyniósł 73 zł. Od 16 kwietnia rozpocznie się proces likwidacji funduszu, który zostanie wchłonięty przez PKO BP Bankowy OFE. W przypadku funduszy Pocztylion i Pekao zysk wypracowany przez ostatnie 36 miesięcy wyniósł odpowiednio 127 zł i 144 zł. Przeciętny zysk funduszy emerytalnych w tym samym czasie wyniósł 163 zł i był prawie dwukrotnie niższy niż na koniec grudnia 2012 r.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami