Funduszy akcyjne: opłaty vs. zyski

W ostatnich tygodniach klienci chętniej inwestują w fundusze akcyjne. Jednym z kryteriów branych pod uwagę przy wyborze funduszu są koszty związane z inwestowaniem. Czy warto kierować się ich poziomem?

Publikacja: 25.02.2013 04:05

Funduszy akcyjne: opłaty vs. zyski

Foto: Analizy Online

Według ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników serwisu Analizy.pl dwie trzecie myśli o zainwestowaniu właśnie w rozwiązania akcyjne. Jednym z kryteriów branych pod uwagę przy wyborze funduszu są koszty związane z inwestowaniem. Okazuje się jednak, iż w przypadku funduszy akcyjnych, wybór najtańszych wcale nie musi być najlepszy.

Jak wskazują Analizy Online, najbardziej miarodajnym wskaźnikiem odzwierciedlającym faktyczny poziom kosztów ponoszonych przy inwestowaniu w fundusze jest współczynnik Total Expense Ratio. TER wskazuje inwestorowi, jaki odsetek aktywów funduszu stanowiły w danym okresie koszty o charakterze operacyjnym. Liczony jest jako stosunek kosztów operacyjnych netto minus koszty odsetkowe oraz ujemne saldo różnic kursowych do średniej wartości aktywów netto w danym okresie.

W przypadku funduszy akcyjnych, osiągane przez nie wyniki mogą wahać się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent w skali roku zarówno na plus, jak i na minus. Poziom opłat nie ma tak kluczowego znaczenia, jak w przypadku bardziej bezpiecznych funduszy, np. dłużnych, których stopy zwrotu sięgają zazwyczaj kilka procent.

Według sprawozdań finansowych opublikowanych na koniec czerwca 2012 r., najwyższy poziom wskaźnika TER w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych wyniósł 7,15 proc. (Alior Stabilnych Spółek (FIO)). Średni poziom opłat ukształtował się zaś na poziomie 3,78 proc. Wartość tą nieco zaniża kilka nowo utworzonych funduszy, które często na starcie są obciążone mniejszymi kosztami oraz kilka funduszy dedykowanych konkretnym inwestorom najczęściej instytucjonalnym, które pobierają bardzo niskie opłaty, np. w Aviva Investors Akcyjny jest to zaledwie 0,3 proc.

 

 

Co do tego, iż poziom opłat ma wpływ na wynik, nie ma żadnych wątpliwości. Analizy Online postanowiły jednak sprawdzić czy istnieje korelacja między poziomem kosztów, a wynikami osiąganymi na tle grupy. Okazuje się, że nie występuje tutaj ścisła zależność. Zarówno fundusze najtańsze, jak i najdroższe kończyły ostatnie 4 lata zarówno w dobrym 1 bądź 2 kwartylu stóp zwrotu, jak i w słabym 3, czy 4.

 

 

Wśród najdroższych rozwiązań znalazł się nawet fundusz, który każdy z 4 ostatnich lat kończył w dobrym 1 bądź 2 kwartylu. Jest to Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO). Fundusz, pomimo wysokich kosztów TER, wypracował w 2012 roku wyniki na poziomie 25,5 proc., czyli ponad 6 pkt. proc. powyżej średniego wyniku grupy. Bardzo dobrze radzi sobie także KBC Akcyjny (KBC FIO). Ten również pomimo wysokich kosztów, poza słabszym 2011 r., w pozostałych latach wypracowywał wyniki powyżej mediany.

Jak przekonują Analizy online, to proste badanie pokazuje, że nie zawsze warto na starcie przekreślać fundusze drogie. Oczywiście najlepsza sytuacja jest wtedy, gdy fundusz pobiera niską opłatą i jednocześnie wypracowuje ponadprzeciętne wyniki.

Według ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników serwisu Analizy.pl dwie trzecie myśli o zainwestowaniu właśnie w rozwiązania akcyjne. Jednym z kryteriów branych pod uwagę przy wyborze funduszu są koszty związane z inwestowaniem. Okazuje się jednak, iż w przypadku funduszy akcyjnych, wybór najtańszych wcale nie musi być najlepszy.

Jak wskazują Analizy Online, najbardziej miarodajnym wskaźnikiem odzwierciedlającym faktyczny poziom kosztów ponoszonych przy inwestowaniu w fundusze jest współczynnik Total Expense Ratio. TER wskazuje inwestorowi, jaki odsetek aktywów funduszu stanowiły w danym okresie koszty o charakterze operacyjnym. Liczony jest jako stosunek kosztów operacyjnych netto minus koszty odsetkowe oraz ujemne saldo różnic kursowych do średniej wartości aktywów netto w danym okresie.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami