Podobnie jak w IKZE, w ramach IKE oszczędzający mogą inwestować w fundusze inwestycyjne lub gotowe portfele modelowe przygotowane przez TFI. W ramach dostępnych kont największą liczbę funduszy oferuje Pioneer Pekao TFI, aż 19. Niewiele mniej rozwiązań znajdziemy w IKE w ramach Programu Emerytalnego Skarbiec - 16 funduszy, a w Skarbiec IKE - 14. W IKE 4 instytucji znajdziemy tylko po 4 fundusze. Wśród oferowanych funduszy, dominują te, których aktywa lokowane są na polskim rynku, chociaż można znaleźć kilka funduszy inwestujących za granicą czy na rynkach surowców. W zweryfikowaniu jakości dostępnych rozwiązań pomocne mogą być zarówno nasze ratingi, jak i  rankingi.

Tegoroczną nowością są produkty wielozadaniowe, które zdejmują z nas ciężar poszukiwań odpowiedniego rozwiązania. Przykładem takiego produktu jest Pakiet Emertytalny PKO w PKO TFI, który opiera się na wykorzystaniu i połączeniu 3 różnych form oszczędzania na emeryturę: IKZE, IKE oraz Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego. Wpłacone środki są automatycznie rozdzielane na poszczególne produkty na podstawie przysługujących klientowi limitów wpłat do produktów IKZE i IKE. Zgodnie z zasadą kaskadowości, środki w pierwszej kolejności wpłacane są na IKZE, nadwyżka trafia na IKE, a po przekroczeniu kolejnego progu do WPI. Podobny program oferuje Skarbiec TFI, z tą jednak różnicą, że w Programie Emerytalnym Skarbiec, to oszczędzający wybiera produkt (IKZE, IKE, PSO), na jaki jest alokowana wpłata. Uczestnik może oszczędzać w IKZE lub w IKE lub w obu produktach jednocześnie, nie martwiąc się o nadwyżki zgromadzonych oszczędności, które po wykorzystaniu w ciągu roku ustawowych limitów są automatycznie przekazywane na PSO.

W przypadku IKE ustawodawca wprowadził ograniczenie co do maksymalnej wysokości wpłaty. W tym roku limit wpłat na konto wynosi 10 578 zł. Towarzystwa natomiast ustalają minimalne wysokości pierwszych oraz kolejnych wpłat na rachunek. Większość IKE dostępna jest dla szerokiego grona oszczędzających, poziom pierwszej wpłaty waha się w przedziale 50 - 1 000 zł. W żadnym IKE, podobnie jak w IKZE, nie ma obowiązku systematyczności wpłat, choć czasem systematyczność premiowana jest zniżkami w opłatach.

Wybierając spośród kilkunastu dostępnych IKE, warto przyjrzeć się bliżej poziomom opłat. Za samo otwarcie rachunku pobierana jest opłata sięgająca nawet 800 zł, jak w rachunku oferowanym przez BPH TFI. Choć zgodnie z ustawą oszczędzający może przenieść środki w ramach tego samego programu do innej instytucji, to jeśli  zdecydujemy się na to przed upływem roku od założenia konta, zapłacimy kolejne kilkaset złotych, maksymalnie 500 zł.

Decydując się na IKE, warto uwzględnić aktualnie trwające promocje na dany produkt. Obecnie w 6 TFI ( TFI PZU, Union Investment TFI, Millennium TFI, Legg Mason TFI, KBC TFI oraz BPH TFI) można skorzystać z ofert promocyjnych na otwarcie IKE, które mogą częściowo zwolnić nas z opłat wstępnych czy manipulacyjnych.