Po 3 latach prawie 3 tys. zł na koncie

Osoby, które zaczęły oszczędzać w OFE w momencie pojawienia się na rynku wszystkich 14 obecnie działających, czyli w sierpniu 1999 roku, uzbierały na hipotetycznym koncie średnio 31,4 tys. zł - wynika z wyliczeń Analiz Online

Publikacja: 16.10.2012 14:41

Po 3 latach prawie 3 tys. zł na koncie

Foto: Analizy Online

Uzbierana na koncie w tym czasie kwota - średnio 31,4 tys. zł jest o ponad 10 tys. zł wyższa niż wyniosła wartość składek odprowadzanych w tym okresie. Najwięcej oszczędności na koncie miał pod koniec września hipotetyczny klient ING OFE - 32,5 tys. zł, a najmniej klient OFE Pocztylion - 30,3 tys. zł. Ci, którzy rozpoczęli oszczędzanie w funduszu emerytalnym 3 lata temu, czyli we wrześniu 2009 roku, do dziś uzbierali średnio 2,9 tys. zł, czyli o 116 zł więcej od wniesionego kapitału.

 

 

Jak piszą analizy Online, hipotetyczny stan konta OFE to jeden ze sposobów określenia atrakcyjności funduszu emerytalnego. Ranking OFE wg hipotetycznej wartości konta uwzględnia nie tylko stopy zwrotu osiągnięte przez poszczególne fundusze, ale także bierze pod uwagę regularność dokonywanych wpłat oraz pobieranych przez PTE opłat dystrybucyjnych.

W wyliczeniach przyjęto, że w analizowanym okresie, na rachunek w każdym funduszu wpływało co miesiąc 100 zł indeksowane miesięczną zmianą wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W związku z obniżeniem składki do OFE z 7,3 proc. do 2,3 proc., od czerwca 2011 roku na rachunki funduszy wpływała już istotnie niższa kwota. Ponadto Analizy biorą pod uwagę pobierane przez fundusze opłaty dystrybucyjne. Od 2010 r. mają one bardzo zbliżony poziom i wynoszą obecnie 3,45-3,5 proc. Na hipotetyczną wysokość konta OFE  w największym stopniu wpływają jednak osiągane przez zarządzających stopy zwrotu.

W okresie 3 ostatnich lat działalności OFE, na rachunek w każdym funduszu wpłynęło 36 hipotetycznych składek o łącznej wartości ponad 2,7 tys. zł. Każda z wpłat została przeliczona na jednostki rozrachunkowe według ich wartości na ostatni dzień każdego miesiąca. Iloczyn z liczby jednostek, jaką uczestnik zgromadził w całym okresie inwestycji oraz ich wyceny na ostatni dzień września 2012 roku daje ostateczną wartość hipotetycznego konta dla poszczególnych OFE. Według naszych wyliczeń, hipotetyczny uczestnik OFE, który 3 lat temu zaczął gromadzić środki w ramach drugiego filaru, średnio zgromadził na swoim koncie 2,9 tys. zł.

Po ostatnich 3 latach funkcjonowania OFE, wyraźnie wyższy stan konta osiągnęli uczestnicy funduszu Allianz Polska OFE (2 944 zł), niewiele mniej zgromadzili klienci Nordea OFE - 2 942 zł. Hipotetyczny zysk funduszy wyniósł w tym czasie odpowiednio 170,8 zł i 168,1 zł. W tym czasie najwyższą stopę zwrotu wypracowały fundusze Nordea oraz ING po 7,1 proc. Niewiele mniej, 7 proc. zyskali klienci Allianz Polska OFE. Fundusze Allianz Polska, ING oraz Nordea uplasowały się w ścisłej czołówce, pod względem wartości wypracowanego hipotetycznego zysku za ostatnie 5 lat.

 

 

Po 3 ostatnich latach najmniej na hipotetycznym koncie, podobnie jak w poprzednim zestawieniu (na koniec czerwca tego roku), zgromadziły OFE: Polsat, Pocztylion oraz Pekao. Klienci najmniejszych funduszy na rynku OFE, od początku badanego okresu, zgromadzili na hipotetycznych kontach odpowiednio 2 765 zł, 2 850 zł i 2 865 zł. Hipotetyczny zysk względem wpłaconego kapitału ukształtował się odpowiednio na poziomie -7,8 zł, 76,1 zł i 91,3 zł, co oznacza, iż na koncie jednego funduszu OFE Polsat, wartość konta po 3 latach oszczędzania jest niższa niż wartość wpłaconego w tym czasie kapitału. W tym czasie przeciętny zysk dla całego rynku OFE wyniósł 116 zł. Planowane na najbliższe miesiące włączenie funduszu do PKO BP Bankowy OFE może mieć pozytywny wpływ na osiągane wniki, a co za tym idzie hipotetyczny stan konta. Jednostka rozrachunkowa OFE Polsat zyskała w ciągu 3 ostatnich lat zaledwie 4 proc.

Uzbierana na koncie w tym czasie kwota - średnio 31,4 tys. zł jest o ponad 10 tys. zł wyższa niż wyniosła wartość składek odprowadzanych w tym okresie. Najwięcej oszczędności na koncie miał pod koniec września hipotetyczny klient ING OFE - 32,5 tys. zł, a najmniej klient OFE Pocztylion - 30,3 tys. zł. Ci, którzy rozpoczęli oszczędzanie w funduszu emerytalnym 3 lata temu, czyli we wrześniu 2009 roku, do dziś uzbierali średnio 2,9 tys. zł, czyli o 116 zł więcej od wniesionego kapitału.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora