9,6 proc. wyniosła przeciętna stopa zwrotu OFE wypracowana w okresie od początku roku do końca września. Zarządzającym pomogła sytuacja na rynku. Mimo sporej niepewności na rynku, wynikającej z kłopotów fiskalnych państw UE, indeks WIG wzrósł od początku roku o ponad 16 proc. Dobrze zachowywał się także rynek obligacji.

Czterem funduszom emerytalnym udało się osiągnąć wyniki powyżej 10 proc. W tym gronie jest Nordea (10,58 proc.), Allianz (10,52 proc.), Amplico (10,5 proc.) oraz ING (10,33 proc.). Najsłabszy wynik należy do Polsatu, którego stopa zwrotu za trzy kwartały wyniosła 8,04 proc. Poza nim jeszcze tylko fundusz AXA miał wynik poniżej 9 proc. (8,9 proc.).

W samym tylko wrześniu wynik z inwestowania składek klientów wyniósł nieco ponad 2 proc., wobec 1,33 proc. w sierpniu i 0,42 proc. w lipcu.