Obie kandydatury muszą jeszcze uzyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Piotr Królikowski posiada 14.-letnie doświadczenie na rynku finansowym. Pełnił funkcję członka zarządu Deutsche Bank PBC, pracował również m.in. w Banku Millennium, oraz Svenska Haldelsbanken AB i w Banku Austria Creditanstalt. W ostatnim czasie pełnił funkcję wiceprezesa Banku BPH odpowiedzialnego za bankowość detaliczną, a także współpracował z Deloitte Financial Services Advisory oraz Valeocon AG Business Consultants. Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Maciej Kloze posiada niemal 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami oraz działami informatyki, zdobyte w takich instytucjach jak:  Polski Bank Rozwoju, Bank Przemysłowo Handlowy oraz Sygnity (d. ComputerLand). Od 2004 roku pracował w firmie Deloitte Advisory. Jako manager działał przede wszystkim w sektorze finansowym a także energetycznym i telekomunikacyjnym. W styczniu 2011 roku objął funkcję dyrektora Departamentu IT w Nordea Polska Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea PTE. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej, uzyskując tytuł magistra na Wydziale Finansów i Statystyki.

Obecnie w zarządzie Nordea PTE są dwie osoby: Paweł Wilkowiecki i Agata Kulas. 20 sierpnia niespodziewanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie towarzystwa, podjęło uchwałę o odwołaniu Wojciecha Rabieja z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem natychmiastowym. W PTE pracował od lipca 2011 r.