Zróżnicowane wyniki nowych funduszy emerytalnych

Od 1,8 proc. do prawie 21 proc. zarobiły dobrowolne fundusze emerytalne w drugim kwartale tego roku

Publikacja: 20.07.2012 19:41

Zróżnicowane wyniki nowych funduszy emerytalnych

Foto: Bloomberg

Dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (DFE) zarządzają powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Do końca ubiegłego roku mogły zarządzać jednym funduszem – otwartym funduszem emerytalnym (OFE) w ramach publicznego systemu emerytalnego.

W dobrowolnych funduszach oszczędzają klienci, którzy zdecydowali się założyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w PTE. Strategia tych funduszy odbiega od tej w otwartych funduszach emerytalnych. Poza tym polityka inwestycyjna oraz przyjęty benchmark (punkt odniesienia dla inwestycji) różni się w każdym z dobrowolnych funduszy.

- Podstawowa różnica pomiędzy zarządzaniem DFE i OFE polega na tym, że dla funduszy DFE nie wprowadzono, tak jak dla OFE, ustawowych zapisów ustanawiających wymóg uzyskania minimalnej stopy zwrotu. Mechanizm ten miał uzasadnienie przy tworzeniu obecnego systemu emerytalnego, jednak z czasem doprowadził do bardzo dużego upodobnienia się strategii inwestycyjnych poszczególnych OFE - tłumaczy Jacek Babiński, zarządzający MetLife Amplico DFE.

Jak dodaje w przypadku DFE działania podejmowane przez konkurencję nie mają znaczenia, co pozwala na dużo bardziej elastyczne zarządzanie portfelem. Przy niewielkich aktywach znacznie łatwiej jest też szybko redukować straty w przypadku spadków kursów giełdowych. Podobnie szybko można w razie potrzeby zwiększyć udział akcji, jeśli sytuacja rynkowa się poprawi.

- Można to zrobić w zasadzie z dnia na dzień, podczas gdy w OFE trzeba przewidywać sytuację wiele miesięcy naprzód. To wszystko sprawia, iż fundusze DFE osiągają dotychczas znacznie lepsze wyniki inwestycyjne niż OFE – mówi Jacek Babiński.

Wojciech Rostworowski, wiceprezes PKO BP Bankowy PTE, które zarządza PKO DFE, mówi, że różnice w zarządzaniu DFE, a OFE dotyczące części akcyjnej sprowadzają się do braku możliwości inwestowania w papiery, których nominalna cena jest wysoka, większego ograniczenia i skoncentrowaniu portfela akcji na 10-15 papierach oraz większej zmienności składu portfela akcji (możliwość zakupu mniej płynnych papierów).

- Większa zmienność wartości jednostki rozrachunkowej DFE wynika z bardziej skoncentrowanego portfela. Takim stosunkowo niewielkim funduszem zarządza się łatwiej, ale i oczekiwania, co do wyniku są większe – uważa Wojciech Rostworowski.

 

Zobacz opis DFE

 

Jak policzyliśmy wyniki pięciu dobrowolnych funduszy w drugim kwartale (działały w tym okresie) bardzo różnią się między sobą. Ich zysk waha się od 1,8 proc. do prawie 21 proc. Najlepiej wypada fundusz Nordea (20,98 proc.), po drugiej stronie są Allianz Polska (1,8 proc.) i PKO (2,26 proc.).

 

 

 

 

Jak podkreślają Analizy Online, które także przyjrzały się wynikom DFE, na tak dobry rezultat Nordei wpłynęły zaledwie dwa jednodniowe wzrosty jednostki: z końca kwietnia i drugiej połowy czerwca. W związku z niską wartością środków pod zarządzaniem uniemożliwiającą dywersyfikację, fundusz ograniczył działalność do wykorzystania pojedynczych okazji inwestycyjnych. Przedstawiciele Nordea PTE sami tłumaczą jednak, że nie należy oczekiwać aż tak spektakularnych wyników w przyszłości.

Dla porównania przeciętny wynik OFE w drugim kwartale tego roku wyniósł 0,6 proc. Zatem nawet najsłabszy wynik wśród DFE jest lepszy od najlepszego wyniku OFE za drugi kwartał (Amplico zarobiło 1,15 proc.). Jak już jednak wspomnieliśmy strategie DFE nie są tożsame z OFE.

Warte podkreślenia jest to, że DFE startowały w różnym czasie. Najdłużej działa PZU, bo od połowy stycznia. Z końcem stycznia wystartował MetLifeAmplico. W połowie marca ruszył PKO DFE, kilka dni później zaczęła być wyceniania jednostka rozrachunkowa (na nią przeliczane są wpłacane składki) funduszy Allianz Polska i Nordea.

 

 

 

 

 

 

Jak podkreślają Analizy Online, dobrym rezultatom dobrowolnych funduszy emerytalnych sprzyjała niska wartość pieniędzy pod zarządzaniem funduszy. Aktywa początkowe DFE tworzone są z wpłat uczestników, a nie jak w funduszach inwestycyjnych z kapitału opłacanego przez firmę zarządzającą.

Osiem towarzystw emerytalnych zdecydowało się dotychczas na utworzenie dobrowolnego funduszu emerytalnego. Każdy zaczął działalność w innych czasie. Ostatnim podmiotem, który uzyskał zgodę nadzory na oferowanie DFE w ramach kont emerytalnych (IKZE i IKE) służących do oszczędzania jest Pekao Pioneer PTE.

 

Dobrowolnymi funduszami emerytalnymi (DFE) zarządzają powszechne towarzystwa emerytalne (PTE). Do końca ubiegłego roku mogły zarządzać jednym funduszem – otwartym funduszem emerytalnym (OFE) w ramach publicznego systemu emerytalnego.

W dobrowolnych funduszach oszczędzają klienci, którzy zdecydowali się założyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) w PTE. Strategia tych funduszy odbiega od tej w otwartych funduszach emerytalnych. Poza tym polityka inwestycyjna oraz przyjęty benchmark (punkt odniesienia dla inwestycji) różni się w każdym z dobrowolnych funduszy.

Pozostało 88% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora