Ponad 4 tys. pań zrezygnowało z emerytury z OFE

4,4 tys. kobiet zrezygnowało z części emerytury pochodzącej z OFE i zdecydowało się na świadczenie wyłącznie z ZUS w ciągu ostatnich 3 lat

Publikacja: 15.02.2012 19:26

Ponad 4 tys. pań zrezygnowało z emerytury z OFE

Foto: Fotorzepa, Maciej Kaczanowski Maciej Kaczanowski

Dla części roczników pań powrót do ZUS jest możliwy od 2009 r. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych umożliwiła klientkom OFE, które w ZUS składają wniosek o emeryturę, podpisanie deklaracji o przekazaniu pieniędzy uzbieranych w II filarze do budżetu państwa. W ten sposób godzą się na świadczenie w całości pochodzące z ZUS, czyli na tzw. emeryturę mieszaną. Jest ona  obliczaną według starych i nowych zasad. Dotychczas to świadczenie było przeznaczone tylko dla kobiet z roczników 1949-1953, które nie przystąpiły do OFE w 1999 r. Od 2009 r. także dla klientek OFE z tych samych roczników.

Jak wynika z danych uzyskanych w ZUS 4,4 tys. kobiet zdecydowało się na odejście z OFE i pobieranie emerytury wyłącznie z ZUS. W samym tylko ubiegłym roku na ten krok zdecydowało się najwięcej pań, bo  2,35 tys.  W przypadku nieco ponad 4 tys. kobiet nastąpił już transfer pieniędzy z OFE do ZUS na łączną kwotą 70,5 mln zł. W przeliczeniu na jedną osobę daje to przeciętnie ok. 17,5 tys. zł zebranych w OFE.

Warto zaznaczyć, że prawie 1,6 tys. klientek OFE pobiera już także tzw. emeryturę okresową (dane na koniec 2011 r.). Emerytura okresowa to część świadczenia z publicznego systemu emerytalnego wypłacana wyłącznie z pieniędzy zgromadzonych w funduszach emerytalnych.  Łączna liczba klientek OFE, które zdecydowały się na emeryturę mieszaną oraz kobiet, które pobierają już świadczenie okresowe wynosi zatem 6 tys.

Powrót do ZUS może być opłacalny zwłaszcza dla kobiet, które mają niewiele pieniędzy zgromadzonych w II filarze. Poza tym niedługi okres oszczędzania w OFE mógł spowodować, że zbyt dużo nie odłożyły. Szczególnie jeśli np. w tym okresie miały jeszcze przerwę w pracy.

- Każda osoba sama powinna oszacować czy bardziej opłaca się jej skorzystanie z emerytury mieszanej czy też pobieranie świadczenia z kapitałowej części systemu – mówi Robert Garnczarek, prezes AXA PTE.

Stan konta członka OFE zależy od wysokości składek, które ZUS przesłał na jego rachunek, wyników inwestycyjnych funduszy, a przede wszystkim od tego, czy dana osoba przez cały okres swojego członkostwa w OFE pracowała, a tym samym ZUS regularnie przesyłał na jego rachunek składki.

 

Liczba kobiet dla których nastąpiło wykreślenie członkostwa z OFE

Źródło: ZUS

Dla części roczników pań powrót do ZUS jest możliwy od 2009 r. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych umożliwiła klientkom OFE, które w ZUS składają wniosek o emeryturę, podpisanie deklaracji o przekazaniu pieniędzy uzbieranych w II filarze do budżetu państwa. W ten sposób godzą się na świadczenie w całości pochodzące z ZUS, czyli na tzw. emeryturę mieszaną. Jest ona  obliczaną według starych i nowych zasad. Dotychczas to świadczenie było przeznaczone tylko dla kobiet z roczników 1949-1953, które nie przystąpiły do OFE w 1999 r. Od 2009 r. także dla klientek OFE z tych samych roczników.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora