Ponad 4 tys. pań zrezygnowało z emerytury z OFE

4,4 tys. kobiet zrezygnowało z części emerytury pochodzącej z OFE i zdecydowało się na świadczenie wyłącznie z ZUS w ciągu ostatnich 3 lat

Publikacja: 15.02.2012 19:26

Ponad 4 tys. pań zrezygnowało z emerytury z OFE

Foto: Fotorzepa, Maciej Kaczanowski Maciej Kaczanowski

Dla części roczników pań powrót do ZUS jest możliwy od 2009 r. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych umożliwiła klientkom OFE, które w ZUS składają wniosek o emeryturę, podpisanie deklaracji o przekazaniu pieniędzy uzbieranych w II filarze do budżetu państwa. W ten sposób godzą się na świadczenie w całości pochodzące z ZUS, czyli na tzw. emeryturę mieszaną. Jest ona  obliczaną według starych i nowych zasad. Dotychczas to świadczenie było przeznaczone tylko dla kobiet z roczników 1949-1953, które nie przystąpiły do OFE w 1999 r. Od 2009 r. także dla klientek OFE z tych samych roczników.

Jak wynika z danych uzyskanych w ZUS 4,4 tys. kobiet zdecydowało się na odejście z OFE i pobieranie emerytury wyłącznie z ZUS. W samym tylko ubiegłym roku na ten krok zdecydowało się najwięcej pań, bo  2,35 tys.  W przypadku nieco ponad 4 tys. kobiet nastąpił już transfer pieniędzy z OFE do ZUS na łączną kwotą 70,5 mln zł. W przeliczeniu na jedną osobę daje to przeciętnie ok. 17,5 tys. zł zebranych w OFE.

Warto zaznaczyć, że prawie 1,6 tys. klientek OFE pobiera już także tzw. emeryturę okresową (dane na koniec 2011 r.). Emerytura okresowa to część świadczenia z publicznego systemu emerytalnego wypłacana wyłącznie z pieniędzy zgromadzonych w funduszach emerytalnych.  Łączna liczba klientek OFE, które zdecydowały się na emeryturę mieszaną oraz kobiet, które pobierają już świadczenie okresowe wynosi zatem 6 tys.

Powrót do ZUS może być opłacalny zwłaszcza dla kobiet, które mają niewiele pieniędzy zgromadzonych w II filarze. Poza tym niedługi okres oszczędzania w OFE mógł spowodować, że zbyt dużo nie odłożyły. Szczególnie jeśli np. w tym okresie miały jeszcze przerwę w pracy.

- Każda osoba sama powinna oszacować czy bardziej opłaca się jej skorzystanie z emerytury mieszanej czy też pobieranie świadczenia z kapitałowej części systemu – mówi Robert Garnczarek, prezes AXA PTE.

Stan konta członka OFE zależy od wysokości składek, które ZUS przesłał na jego rachunek, wyników inwestycyjnych funduszy, a przede wszystkim od tego, czy dana osoba przez cały okres swojego członkostwa w OFE pracowała, a tym samym ZUS regularnie przesyłał na jego rachunek składki.

 

Liczba kobiet dla których nastąpiło wykreślenie członkostwa z OFE

Źródło: ZUS

Dla części roczników pań powrót do ZUS jest możliwy od 2009 r. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych umożliwiła klientkom OFE, które w ZUS składają wniosek o emeryturę, podpisanie deklaracji o przekazaniu pieniędzy uzbieranych w II filarze do budżetu państwa. W ten sposób godzą się na świadczenie w całości pochodzące z ZUS, czyli na tzw. emeryturę mieszaną. Jest ona  obliczaną według starych i nowych zasad. Dotychczas to świadczenie było przeznaczone tylko dla kobiet z roczników 1949-1953, które nie przystąpiły do OFE w 1999 r. Od 2009 r. także dla klientek OFE z tych samych roczników.

Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości