Pionner Pekao i Legg Mason oferują IKZE

Dwa pierwsze towarzystwa funduszy inwestycyjnych wystartowały z indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego

Publikacja: 07.02.2012 16:21

Pionner Pekao i Legg Mason oferują IKZE

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Pioneer Pekao TFI oraz Legg Mason TFI to pierwsze towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które wprowadziły do oferty indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W pierwszym towarzystwie: Pioneer Pekao dodatkowe oszczędzania na emeryturę będzie możliwe w formie Programu Pioneer IKZE.

- Zgodnie z zapowiedziami, jako jedni z pierwszych na rynku, zaoferowaliśmy Polakom możliwość oszczędzania na emeryturę w ramach IKZE. Nowa oferta dobrze uzupełnia paletę dotychczasowych rozwiązań oszczędnościowych Pioneer Pekao przeznaczonych do długoterminowego inwestowania. Cieszy też fakt, że już na starcie pojawili się pierwsi klienci - mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

 

Zniżka w zależności od okresu oszczędzania i wpłat

Klienci Programu Pioneer IKZE mają do dyspozycji dwa portfele inwestycyjne: dynamiczny i umiarkowany, w których skład wchodzą te same trzy subfundusze działające w ramach Pioneer FIO: Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja, Pioneer Obligacji Plus oraz Pioneer Lokacyjny.

Proporcje wpłat na poszczególne subfundusze tworzące wybrany portfel zalezą od liczby lat, które pozostały klientowi do osiągnięcia 65 roku życia. Im więcej czasu pozostało do tego momentu, tym większa część wpłacanych środków lokowana jest w instrumenty o wyższej stopie ryzyka i wyższym potencjale wzrostu. Z czasem, automatycznie, proporcje  podziału wpłat zmieniają się na korzyść subfunduszy o charakterze bezpiecznym, mających na celu ochronę zgromadzonego kapitału.

Klient ma możliwość realokacji pieniędzy między subfuduszami  wchodzącymi w skład wybranego portfela. W dyspozycji należy określić  jaki udział w portfelu mają mieć poszczególne subfundusze (z dokładnością do 5 proc.)

Pierwsza minimalna wpłata do Programu Pioneer IKZE wynosi 200 zł, każda kolejna 100 zł. Od dnia zawarcia umowy klienci otrzymują także 20-proc. zniżkę w opłacie manipulacyjnej. Od 4 roku oszczędzania uczestnik otrzymuje 30 proc. zniżki, jeśli wpłacić co najmniej 2 tys. zł, po 6 latach zniżka zwiększa się do 50 proc., ale wpłaty muszą być wyższe niż 4 tys. zł. ). Od 8. roku zniżka może być zwolniony z opłaty manipulacyjnej, jeśli wpłacił minimum 6 tys. zł.

Opłata za zarządzanie aktywami w Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja wynosi 3,6 proc., w Pioneer Obligacji Plus - 1,6 proc., a w Pioneer Pieniężny - 0,87 proc.

Zapisy do Programu Pioneer IKZE odbywają się na razie wyłącznie kanałem internetowym przez  stronę: www.pioneer.com.pl.

Bezpłatne otwarcie konta

Od 6 lutego zainteresowani mogą też otworzyć IKZE w Legg Mason TFI.

- Mamy ambicję być instytucją pierwszego wyboru w kategorii dobrowolnych programów oszczędzania na przyszłość i IKZE stanowi tego oczywisty element – mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI. – Przygotowując IKZE położyliśmy nacisk na zaoferowanie ciekawych opcji inwestycyjnych i elastyczność samego produktu – dodaje Jacek Treumann.

IKZE Legg Mason umożliwia ogromną dowolność inwestowania. Każda osoba otwierająca IKZE może inwestować za jego pośrednictwem w fundusze zależnie od osobistych preferencji. Klient może wybrać gotowe warianty inwestowania przygotowanymi przez towarzystwo (model dynamiczny lub zrównoważony – bazujące na strukturze tzw. life cycle, według której podział składki automatycznie dostosowuje się do wieku oszczędzającego) bądź stworzyć własną strategię inwestycyjną.

Pierwsza wpłata wynosi minimum 500 zł, kolejne - powinny mieć wysokość co najmniej 100 zł.

Bezpłatnego otwarcia IKZE z Legg Mason można dokonać za pośrednictwem platformy internetowej (www.leggmason.pl) oraz w siedzibie spółki Legg Mason TFI. Jednorazowa opłata manipulacyjna przy otwarciu IKZE za pośrednictwem innych podmiotów wynosi 400 złotych. TFI proponuje brak opłat przy prowadzeniu konta, dokonywaniu dopłat, czy zmianie podziału wpłat (8 razy w roku) i zmianach alokacji środków zgromadzonych już na koncie (4 razy w roku).

- Oddajemy naszym obecnym i przyszłym klientom elastyczny produkt, dopasowany do ich potrzeb oraz realiów rynkowych – zapewnia Jacek Treumann. – Każdy świadomy obywatel, chcący wykorzystać przysługujące mu ulgi, na pewno zwróci uwagę na możliwości, jakie stwarzają IKZE i IKE w Legg Mason TFI. Głęboko wierzymy w ich wartości i liczymy na widoczne zainteresowanie tymi produktami – dodaje Jacek Treumann.

Na chwilę obecną IKE Legg Mason dostępne jest w: Domu Kredytowym NOTUS, na platformie internetowej www.leggmason.pl oraz w siedzibie Legg Mason TFI (pl. Piłsudskiego 2, Warszawa).

 

IKZE oferują już pierwsi ubezpieczyciele (PZU Życie, Aviva Życie, ING Życie, Pramerica Życie) oraz towarzystwa emerytalne (PZU, Amplico). PZU Życie chwali się podpisanie kilkudziesięciu tysięcy umów na prowadzenie nowego konta.

 

Utworzenie IKZE umożliwiła ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego  (Dz.U. z 2004 r., nr 116, poz. 1205 z późn. zm.). Nowatorską cechą IKZE, której nie miały wcześniej oferowane produkty długoterminowego oszczędzania, jest możliwość odliczania wpłat na konto IKZE od podstawy opodatkowania.

Pieniądze na konto IKZE mogą wpłacać osoby pełnoletnie osiągające dochody z różnych tytułów, w tym także z działalności gospodarczej (osoby, które ukończyły 16 lat, mają również prawo do dokonywania wpłat, jeżeli otrzymywały dochody z tytułu umowy o pracę w poprzednim roku).

Na konto IKZE można przekazać równowartość 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne ustalonej dla oszczędzającego za poprzedni rok. W 2012 roku maksymalna wpłata na IKZE wyniesie 4030,80 zł. W praktyce przekłada się to na możliwość zmniejszenia podatku PIT nawet o 1 290 zł.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE może nastąpić po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat oraz pod warunkiem, że wcześniej, w minimum 5 latach kalendarzowych, dokonywane były jakiekolwiek wpłaty. Wypłata następuje jednorazowo, bądź w ratach – przez co najmniej 10 lat (jeżeli wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty).

Pioneer Pekao TFI oraz Legg Mason TFI to pierwsze towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które wprowadziły do oferty indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

W pierwszym towarzystwie: Pioneer Pekao dodatkowe oszczędzania na emeryturę będzie możliwe w formie Programu Pioneer IKZE.

Pozostało 96% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?