Akcje i obligacje pozwolą zarobić w 2012 r.

Przedstawiciele największego funduszu emerytalnego ING pozytywnie oceniają sytuacje na rynku kapitałowym w tym roku

Aktualizacja: 01.02.2012 14:43 Publikacja: 01.02.2012 13:59

Akcje i obligacje pozwolą zarobić w 2012 r.

Foto: Fotorzepa, Laszewski Szymon Szymon Laszewski

Pomimo niepewności na rynku ING OFE, największy fundusz emerytalny na rynku, oczekuje pozytywnym stóp zwrotu na rynku akcji. Będą temu sprzyjać niskie wyceny spółek.

- Spodziewamy się, że wzrost Polskiego rynku akcji przekroczy 10 proc. – mówi Piotr Bień, starszy zarządzający portfelem akcji w ING PTE.

Największym ryzykiem jest ciągle problem zadłużenia krajów oraz oczekiwania rynków na złoty środek, który rozwiązałby wszystkie problemy.

Jednak ze względu na pogorszenie postrzegania polskiego rynku – nowe podatki oraz sposób ich wprowadzania, potencjalne nowe pomysły dotyczące OFE – może on zachować się słabiej od rynku globalnych.

Zarządzający funduszem przychylnie patrzą na wzrost kursów akcji  spółki małej i średniej wielkości, których wyceny są obecnie niskie.

- Część spółek budowlanych może być ciekawą inwestycją w 2012 r. – dodaje Piotr Bień.

Bardzo mocne spadki kursy tych spółek w 2011 r.

ING OFE spodziewa się także  kontynuacji skupu akcji własnych przez spółki i rosnącej liczby wezwań.

- W 2011 r. liczba wezwań wyniosła ok. 20, na czele z BZ WBK – mówi Bień.

 

Większe zakupy OFE

Fundusze emerytalne mają obecnie sporo miejsca do dokonania nowych zakupów. ING OFE spodziewa się, że w tym roku fundusze emerytalne przeznaczą na zakup nowych akcji, więcej niż w minionym roku. Według ich szacunków zakupy OFE mogą przekroczyć 10 mld zł, gdy w 2011 r. wydały, według szacunków funduszu - 6,9 mld zł (na początku roku 2011 r. fundusz ten szacował, że po zmniejszeniu składki, zakupy OFE spadną do ok. 7,5 mld zł w ubiegłym roku).

- Zwiększony limit inwestycji w akcje (od tego roku wynosi 45 proc. – od red.) i niski udział akcji w portfelach OFE pozwala oczekiwać, że OFE kupią więcej akcji -  ocenia Bień.

Jak wyliczył ING, teoretycznie mogłyby kupić akcję za ok. 30 mld zł, jeśli chciałby wykorzystać w całości tegoroczny limit.

Wzrostu udziału akcji w portfelach OFE (na koniec grudnia było to  przeciętnie ok. 32 proc.) przyczyni się wzrost rynku akcji oraz zakupy OFE.

 

Zysk z obligacji

Dobrą inwestycją mogą okazać się także obligacje skarbowe. Kamil Sobolewski, zarządzający portfelem dłużnym funduszu ING, przewiduje, że polskie obligacje pozwolą zarobić średnio 5-6 proc. Wyższe zyski rzędu ok. 7 proc. dadzą długoterminowe papiery. Zdaniem Sobolewskiego w dalszym ciągu rozwijać się też będą obligacje przedsiębiorstw.

- Korzysta sytuacja gospodarcza w USA, wzrost gospodarczy na poziomie ok. 2 proc., pomoże światowej gospodarce, ale na podwyżki stóp procentowych w USA nie ma jednak szans – ocenia Sobolewski.

Mimo że źródłem problemów jest Europa, zarządzający nie spodziewają się bardzo negatywnego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie. Państwa europejskie obronną ręką powinny wyjść z kryzysu.

- Europejski Bank Centralny będzie obniżał stopy procentowe oraz zasilał sektor bankowy w płynność, by oddalić widmo kryzysu, a w celu podtrzymania sektora bankowego lub koniunktury możliwe są skoordynowane działania większej liczby banków centralnych – podkreśla Sobolewski.

Jak prognozuje ING wzrost gospodarczy spowolni w Polsce do ok. 3 proc. Deficyt sektora finansów Publicznych zostanie ograniczony poniżej 4 proc., a dług publiczny w relacji do PKB nie wzrośnie powyżej 54 proc. na koniec 2012 r. Inflacja w drugiej połowie roku obniży się poniżej 3,5 proc.

- Wyzwaniem pozostaje ustabilizowanie sytuacji finansów Publicznych w dłuższym terminie, skuteczne i trwałe wdrożenie zapowiedzianych reform dotyczących np. wieku emerytalnego. To niezbędne minimum na 2012 r. – mówi Sobolewski.

 

Konieczne zmiany w prawie

Grzegorz Chłopek, wiceprezes zarządu ING PTE, uważa, że do końca tego roku powinien zostać uzgodniony sposobów wypłaty świadczeń  z kapitałowej części systemu emerytalnego. Zdaniem ING dożywotnie emerytury powinny być wypłacane przez zakłady ubezpieczeń.

- Dla państwa oznacza to zmniejszenie zobowiązań demograficznych w przyszłości – uważa Chłopek.

- Jak skończymy prace nad ustawą dotycząca wieku emerytalnego oraz nad innymi, które wynikają z expose, to w maju-czerwcu zajmiemy się tym jak rozwiązać sposób wypłat emerytur. Propozycje już padały – zapowiedział w rozmowie z „Rz" Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Według Chłopka najbardziej palące potrzeba zmian w prawie, oprócz określenia sposobu wypłaty świadczeń z II filara, powinna dotyczyć utworzenia subfunduszu bezpiecznego, który efektywnie chroniłby kapitał osób tuż przed emeryturą.

- Obniżenie składki wymusza dalsze istotne zmiany w systemie, jednak nic się nie dzieje w tym zakresie – dodaje Chłopek.

 

 

Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING PTE

Rok 2012 będzie się charakteryzował bardzo dużą zmiennością cen zarówno akcji, jak i obligacji. Będzie to wynikało głównie z dwóch ryzyk, które w tej chwili obserwujemy. Pierwsze z nich  jest związane z dużym zadłużeniem wielu państw. Z kolei jakość ich zadłużenia, a więc wiarygodność spłaty jest problemem dla wielu banków. Te dwa ryzyka będą wyzwaniem zwłaszcza w strefie Euro, któremu będziemy musieli sprostać.

Po ostatnich spadkach wiele aktywów jest na bardzo atrakcyjnych poziomach cenowych i dla tego my, jako zarządzający ING OFE jesteśmy optymistami co do stóp zwrotu, które powinniśmy zobaczyć w 2012 roku.

 

Kamil Sobolewski, zarządzający portfelem dłużnym ING PTE

Spodziewam się dodatnich stóp zwrotu na obligacjach w 2012 roku.  W Polsce szczególnie dobrze dadzą zarobić obligacje długoterminowe o stałej stopie oprocentowania, jak również zmiennoprocentowe, oparte o stopy WIBOR i o inflację. Prawdopodobnie najwyższe zwroty dadzą te obligacje z długim horyzontem zapadalności. Nie jest to jednak scenariusz pozbawiony ryzyka. Wśród głównych ryzyk, od kilku lat wymieniamy ryzyko zadłużenia rządów – ono ciągle pozostaje w mocy. Jak pokazały przykłady Grecji, Irlandii czy Portugalii może doprowadzić do bardzo bolesnych strat wśród inwestorów, którzy na tego typu straty, w tak bezpiecznych - w ich rozumieniu - aktywach nie byli wcześniej przygotowani.

Drugim, istotnym ryzykiem, które wpływa na wycenę obligacji w Polsce i na świecie jest sytuacja banków. Polska pod tym względem bryluje na świecie, dlatego, że polskie banki są w bardzo dobrej kondycji finansowej. Natomiast banki europejskie, w zachodniej Europie, są uważane za najgorsze na całym świecie i ich problemy mogą rozlać się falą zarówno na nasz region, w tym Polskę, jak i szerzej – na cały świat.

 

Piotr Bień, starszy zarządzający portfelem akcji ING PTE

Jako zarządzający ING Otwartym Funduszem Emerytalnym jesteśmy umiarkowanymi optymistami, jeżeli chodzi o polski rynek akcji w 2012 roku. Uważamy, że rynek będzie wspierany niskimi wycenami spółek oraz większymi zakupami polskich funduszy emerytalnych niż w roku 2011. Z najważniejszych ryzyk wymieniłbym wysokie zadłużenie krajów europejskich oraz oczekiwania rynków na znalezienie złotego środka, na rozwiązanie tych problemów. Natomiast uważam, że większość ryzyk jest oszacowana w wycenach spółek i możemy się spodziewać dobrych stóp zwrotu na polskim rynku akcji w roku 2012. Z potencjalnych niespodzianek wymieniłbym małe i średnie spółki, które były niepopularnie przez ostatnie dwa lata. Uważamy, że ma szansę się to zmienić. Z sektorów, które mogą zaskoczyć wymieniamy wybrane spółki rynku budowlanego. Sektor budowlany był najgorszym sektorem w roku 2011. Dzięki niskim wycenom uważamy, że ten trend ma szansę się zmienić

Pomimo niepewności na rynku ING OFE, największy fundusz emerytalny na rynku, oczekuje pozytywnym stóp zwrotu na rynku akcji. Będą temu sprzyjać niskie wyceny spółek.

- Spodziewamy się, że wzrost Polskiego rynku akcji przekroczy 10 proc. – mówi Piotr Bień, starszy zarządzający portfelem akcji w ING PTE.

Pozostało 96% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora