Składki i odsetki, które począwszy od tych za maj 2011 przekazywane są na indywidualne subkonto każdego ubezpieczonego w ZUS podlegają rocznej waloryzacji. Waloryzacja w skali rocznej w kolejnych latach dokonywana jest od dnia 1 czerwca. Dzieje się to w tym samym terminie, w którym waloryzacji podlegają składki w ramach I filara, jednak wskaźnik waloryzacji dla subkont jest inny. Jest on mianowicie odzwierciedleniem średniorocznej dynamiki wzrostu PKB w cenach bieżących za okres ostatnich 5 lat poprzedzających termin waloryzacji (nie ma powodów do niepokoju o nasze subkonta, w wypadku gdyby nasza gospodarka zaczęła się kurczyć. Środki zewidencjonowane na subkontach, zgodnie z ustawą, nie ulegną obniżeniu).

Pierwsza roczna waloryzacja składek zewidencjonowanych na nowych subkontach będzie miała miejsce w dniu 1 czerwca 2013 r. Dlaczego dopiero wtedy? Ponieważ zgodnie z zasadą waloryzowania składek według stanu na dzień 31 stycznia każdego roku, składki które przekazywane zostały na subkonta po tej dacie (po raz pierwszy dopiero po 1 czerwca br.) nie mogą podlegać waloryzacji danego roku. Jednakże nie ma powodu do obaw, pierwsza roczna waloryzacja przeprowadzona według stanu subkont na 31 stycznia 2012 r., która będzie miała miejsce od 1 czerwca 2013 r. uwzględni wszystkie zewidencjonowane środki, jakie wpłynęły na subkonta od początku ich istnienia.

Co jednak z osobami, które przed terminem rocznej waloryzacji przejdą na emeryturę? Dla nich przeprowadzane będą waloryzacje kwartalne. Pierwsza waloryzacja kwartalna składek zewidencjonowanych na subkoncie zostanie przeprowadzona za trzeci kwartał 2011 r i będzie dotyczyć osób, które nabędą prawa do emerytury w pierwszym kwartale 2012 r. Opublikowany w dniu 7 listopada 2011 przez Prezesa GUS komunikat o pierwszym wskaźniku rocznej waloryzacji środków zgromadzonych na indywidualnych subkontach w ZUS posłuży do obliczenia wskaźnika waloryzacji kwartalnej. Zostanie on ogłoszony przez Prezesa ZUS w terminie do 25 grudnia 2011 r.