Kapitał początkowy ma znaczący wpływ na wysokość naszej przyszłej emerytury. Świadczenie to zależy bowiem od kwoty zwaloryzowanego kapitału oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, ewidencjonowanych przez ZUS na indywidualnym koncie ubezpieczonego, poczynając od 1 stycznia 1999 r.

Kapitał początkowy to najprościej mówiąc hipotetyczna emerytura wyliczona z naszych lat pracy sprzed 1999 r. Aby go obliczyć, konieczne jest otworzenie okresu pracy zawodowej przebytego do 31 grudnia 1998 r. Jest on ustalany każdej osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która przed 1 stycznia 1999 r. opłacała składki na ubezpieczenie społeczne za siebie (np. osoba prowadząca pozarolniczą działalność) lub za którą składkę tę opłacał płatnik składek (np. pracodawca).

Wniosek o naliczenie kapitału początkowego, wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w najbliższej placówce ZUS lub wysłać pocztą. Nie ma ostatecznego terminu na złożenie wniosku. Jednakże osoby, którym ZUS wyliczy kapitał początkowy, nie będą musiały ponownie przekazywać – przy składaniu wniosku o emeryturę – dokumentów potwierdzających staż ubezpieczeniowy oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia za okres przed 1999 r.

Generalnie lepiej zawczasu zadbać o wyliczenie kapitału początkowego. Może się bowiem okazać, że  trzeba będzie poświęcić trochę czasu na zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji pracowniczej, zwłaszcza wtedy, gdy zakład pracy został zlikwidowany, a dokumentacja pracownicza trafiła do któregoś z archiwów.