Amplico miało najsłabszy wynik w pierwszym półroczu 2011

Wszystkie fundusze emerytalne miały w tym półroczu dodatnie stopy zwrotu. Średnio zarobiły 2,3 proc., znacznie mniej niż w drugiej połowie 2010 r., kiedy osiągnęły 8 proc.

Publikacja: 14.07.2011 01:20

Amplico miało najsłabszy wynik w pierwszym półroczu 2011

Foto: Fotorzepa, Filip Frydrykiewicz F.F. Filip Frydrykiewicz

Fundusz emerytalny Warta przez pierwsze półrocze 2011 r. zarobił 2,54 proc. Daje mu to piąte miejsce w zestawieniu obejmującym ten okres (fundusze, które zajęły cztery pierwsze miejsca, przedstawiliśmy na s. 1). Tak dobry wynik zdarza się Warcie niezbyt często. Piątą pozycję zajmuje jeszcze w rankingu za ostatnie 24 miesiące. W innych okresach (analizowaliśmy okresy od sześciu miesięcy do 11 lat) wypada gorzej. W zestawieniu wyników osiągniętych przez 11 lat znajduje się poza pierwszą dziesiątką.

Zobacz wyniki funduszy emerytalnych w różnych okresach

Za Wartą uplasowało się Pekao z półroczną stopą zwrotu 2,39 proc. W dłuższych okresach fundusz ten ma słabsze wyniki, ale zwykle są one powyżej średniej wyliczonej dla wszystkich funduszy. W okresie od pięciu do ośmiu lat Pekao mieści się w trójce najlepszych.

Dwa kolejne fundusze: Axa oraz Aviva, zamykają grupę z wynikami lepszymi od średniej arytmetycznej stopy zwrotu wszystkich OFE. Przez pół roku fundusze te zarobiły 2,31 proc. (Axa o 0,002 pkt proc. więcej).

Axa w tym roku poradziła sobie lepiej w porównaniu z ostatnimi 12 i 24 miesiącami. Ma też niezłe wyniki w okresie od trzech do dziewięciu lat.

Nieco inaczej jest w przypadku Avivy, drugiego na rynku funduszu pod względem wielkości. Jego wynik za sześć miesięcy jest słabszy od rocznego czy dwuletniego. W dłuższym okresie jest znacznie gorzej. Dopiero w zestawieniu obejmującym wyniki za 11 lat zajmuje lepsze, szóste miejsce.

Poniżej średniej

Kolejne trzy fundusze emerytalne: Generali, Aegon i PZU Złota Jesień, wypracowały w pierwszym półroczu 2-proc. zyski lub nieco wyższe.

Generali już od dłuższego czasu ma gorszy okres. Ale wcześniej należał do ścisłej czołówki. Dlatego w rankingach z wynikami osiągniętymi w czasie dłuższym niż cztery lata wciąż plasuje się bardzo wysoko. W okresie 11-letnim jest drugi. Aegon nie zachwyca ani w krótkim, ani w dłuższym czasie.

Wynik PZU Złota Jesień z ostatnich sześciu miesięcy należy do najsłabszych w porównaniu z innymi dłuższymi okresami. Na przykład w zestawieniach obejmujących 10 i 11 lat fundusz zajmuje trzecie miejsce. Dobrze wypada także pod względem stanu hipotetycznego konta, wyliczonego przez Analizy Online; dotyczy to okresu trzech i pięciu lat oraz od sierpnia 1999 r. do końca czerwca 2011 r.

Na dole zestawienia

Ostatnie trzy fundusze w najnowszym rankingu: Pocztylion, PKO BP Bankowy oraz Amplico, zarobiły przez sześć miesięcy mniej niż 2 proc. Amplico prezentuje się kiepsko w okresach do czterech lat. Ci, którzy oszczędzają w nim dłużej, mogą być jednak zadowoleni. W długoterminowych rankingach plasuje się bardzo wysoko. Nie spada poniżej czwartej pozycji (wyjątek to siódme miejsce w czasie 11 lat).

Dla PKO BP Bankowy najkorzystniejszymi okresami są ostatnie 36 miesięcy (trzecie miejsce w zestawieniu) oraz dziesięć lat (druga pozycja). Natomiast Pocztylion ma piąte miejsce pod względem wyników za sześć lat, ale w najdłuższym, 11-letnim okresie jest ostatni za PKO BP Bankowy.

Powinno być lepiej

Według szacunków zarządzających w całym 2011 r. zyski OFE mogą wynieść 6 – 7 proc. Druga połowa roku powinna być lepsza niż pierwsza, choć istnieje wiele zagrożeń związanych z zadłużeniem niektórych krajów UE. Obecne prognozy są zresztą nieco bardziej pesymistyczne niż te sprzed kilku tygodni. Wtedy analitycy zakładali, że średni wynik OFE wyniesie 10 proc., a nawet że będzie wyższy niż w 2011 r.

W czerwcu wartość pieniędzy zgromadzonych w OFE wzrosła do rekordowego poziomu 236,8 mld zł. Od początku roku oszczędności Polaków zwiększyły się o 15,5 mld zł, w tym składki przekazane przez ZUS wyniosły 11,2 mld zł. W uproszczeniu można powiedzieć, że różnica między tymi liczbami to zysk wypracowany przez OFE.

Subiektywna ocena inwestowania

> stabilnie; ?poprawa; ? pod obserwacją; ? pogorszenie

? AEGON

W każdym z analizowanych przez nas okresów wypada kiepsko. Zwykle zajmuje nie wyższą niż dziesiątą pozycję wśród OFE.

? ALLIANZ

Najlepszy od początku tego roku. Także w dłuższych okresach plasuje się dość wysoko. W okresach do pięciu lat znajduje się w ścisłej czołówce.

? AMPLICO

Pierwszej połowy roku nie może zaliczyć do udanych; w zestawieniu wyników jest ostatni. Słabo wypada też w okresach do trzech lat. W dłuższych jest znacznie lepiej; należy do ścisłej czołówki.

? AVIVA

Wyniki z ostatnich dwóch lat są dobre. Nieco gorsze okazało się ostatnie półrocze, ale wynik był lepszy od średniego. Jednak im dłuższy okres bierzemy pod uwagę, tym ocena funduszu słabsza.

? AXA

Dwa ostatnie lata były dla funduszu raczej słabe. Na tym tle pierwsze półrocze wygląda korzystniej. Dobre były również okresy od czterech do ośmiu lat.

? GENERALI

W ostatnim czasie wypada kiepsko. Utrzymuje niski udział akcji w portfelu, co może świadczyć o tym, że źle ocenia perspektywy inwestycji giełdowych. W zestawieniu obejmującym cztery lata i w dłuższych okresach plasuje się bardzo wysoko.

? ING

Znacznie poprawił wyniki. W ostatnim czasie są świetne. Fundusz zajął najwyższe pozycje we wszystkich analizowanych przez nas zestawieniach. Przeczy to tezie, że dużym OFE trudno jest dobrze inwestować. ING jest największym funduszem emerytalnym.

? Nordea

Ostatnie 12 miesięcy może zaliczyć do udanych. Plasuje się wysoko. W dłuższych okresach wypada gorzej, ale w zestawieniu obejmującym 11 lat zajmuje piąte miejsce.

? PEKAO

Fundusz ten potrafi zająć pierwsze miejsce, a potem spaść na ostatnią pozycję. Od początku roku wypada nieźle. Najgorzej prezentuje się w okresach do trzech lat i w czteroletnim. W innych jest znacznie lepiej.

? PKO BP BANKOWY

W ostatnich latach znacznie poprawił wyniki, ale półrocza 2011 nie może zaliczyć do udanych.

? POCZTYLION

Pierwsza część roku była niekorzystna. W dłuższych okresach wyniki są różne. Najwyższa pozycja to piąte miejsce w zestawieniu obejmującym sześć lat.

? POLSAT

Fundusz ten często zaskakuje. Raz jest wysoko, raz nisko. Gdy weźmie się pod uwagę pierwsze półrocze tego roku, zajmuje dobrą czwartą pozycję, ale w okresie ostatnich 12 miesięcy jest ostatni. W zestawieniu obejmującym najdłuższy okres plasuje się wysoko.

? PZU ZŁOTA JESIEŃ

Wypada dobrze we wszystkich analizowanych zestawieniach, a zwłaszcza w rankingach dotyczących okresów od roku do trzech lat. Wyjątek to ostatnie sześć miesięcy.

? WARTA

W tym roku jest dobrze, podobnie jak w ciągu dwóch ostatnich lat. A przypomnijmy, że przez długi czas fundusz znajdował się na końcu zestawień.

 

Opinie:

Grzegorz Jałtuszyk, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami PTE Warta

Ponad 2-proc. średni zysk OFE w pierwszym półroczu to zasługa zarówno obligacji, jak i akcji. Sytuacja na rynkach nie jest jednak stabilna. Największym problemem pozostaje zadłużenie niektórych krajów UE. Istnieją też obawy o spowolnienie gospodarcze. W drugim półroczu prawdopodobnie wahania na rynkach będą duże, zwłaszcza gdy zaostrzy się sytuacja w Grecji i Portugalii. Jeżeli jednak gospodarka obroni się przed spowolnieniem, indeksy giełdowe powinny mocniej wzrosnąć niż w pierwszej połowie roku.

Rafał Markiewicz, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycyjnego Generali PTE

Trudno obecnie prognozować, co będzie się działo na giełdzie w kolejnych miesiącach. Obawy o wzrost gospodarczy w USA oraz bankructwo Grecji skutecznie hamują wzrost indeksów. Do tego dochodzi duża liczba ofert na naszym rynku pierwotnym oraz mniejszy napływ środków do OFE. Z drugiej strony brak kolejnych odsłon kryzysu zadłużeniowego może uspokoić nastroje na rynkach i pozwolić na dalszy wzrost.

Adam Kałdus, dyrektor Biura Inwestycji PKO BP Bankowy PTE

W pierwszym półroczu sytuacja na krajowym rynku finansowym się ustabilizowała. Zmiany indeksów giełdowych i rentowności obligacji były kilkuprocentowe. Stopy zwrotu funduszy emerytalnych nie odbiegały od koniunktury na całym rynku. Różnice w wynikach były głównie efektem doboru akcji do portfeli. W drugim półroczu stopy zwrotu powinny być wyższe. Roczna stopa zwrotu wyniesie mniej więcej 7 proc. W związku z podnoszeniem limitów inwestycji w akcje coraz większy wpływ na wyniki OFE będzie miała koniunktura na giełdzie.

Rafał Mikusiński, prezes, dyrektor inwestycyjny Amplico PTE

Podaż akcji ze strony Skarbu Państwa spowodowała, że ceny na naszej giełdzie nie rosły tak jak na rozwiniętych rynkach zagranicznych. Odwrotnie było na rynku obligacji, gdzie można było osiągnąć blisko 3,5-proc. stopy zwrotu od początku roku, co należy uznać za dobry wynik (wobec 2-proc. wzrostu WIG); zadecydowały o tym: atrakcyjna rentowność, solidna sytuacja gospodarcza i ograniczona podaż obligacji skarbowych. Jednak obecnie rentowność polskich obligacji 10-letnich zbliżyła się już do papierów hiszpańskich nominowanych w euro.

Fundusz emerytalny Warta przez pierwsze półrocze 2011 r. zarobił 2,54 proc. Daje mu to piąte miejsce w zestawieniu obejmującym ten okres (fundusze, które zajęły cztery pierwsze miejsca, przedstawiliśmy na s. 1). Tak dobry wynik zdarza się Warcie niezbyt często. Piątą pozycję zajmuje jeszcze w rankingu za ostatnie 24 miesiące. W innych okresach (analizowaliśmy okresy od sześciu miesięcy do 11 lat) wypada gorzej. W zestawieniu wyników osiągniętych przez 11 lat znajduje się poza pierwszą dziesiątką.

Pozostało 94% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu